• Post category:2015
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes som medzi vami, aby som Vám priniesla moju radosť. Deti moje, povzbudzujem vás žiť Božie Slovo, ktoré mnohí z vás nepoznajú a nežijú posolstvo, ktoré môj Syn Vám darúva mojim prostredníctvom! Túžim vás doprevádzať v týchto časoch, kedy sa človek už nedokáže ponoriť do kontemplácie Slova, ktoré je Vám darované.
On je už dávno medzi vami, ešte ho však nepoznáte a nemôžte ho pochopiť rozumom! Povzbudzujem vás, deti moje, žiť a pochopiť tieto časy milosti!
Detičky moje, Boh Vám daroval svedomie, a mnohí z vás nedokážu čítať si vo svojom vnútri!
Ak by ste sa však naučili čítať si vo svojom vnútri, detičky moje, objavili by ste dar pokory.
Koľkí z vás nedokážu byť vytrvali v modlitbe, nerozpoznajúc tak svetlo, ktoré Vám Boh dáva každý deň!
Deti moje, je čas sa prebudiť, lebo mnohí z vás nedokážu svedčiť o tomto mojom dare medzi vami. Detičky, nato, aby ste kráčali po ceste svätosti, niesú potrebné dlhé príhovory; stačí len darovať pohladenie, objatie, úsmev; v malých veciach možno rozpoznať duše, ktoré žijú v pokore!
Koľko zmätku v posledných časoch; a neviete viac rozpoznať, kde je pravda!
Treba svedčiť Slovo môjho Syna; a nenechajte sa oklamať všetkými týmito falošnými láskami, ktorými mnohí z vás sa nechávajú fascinovať, strácajúc chodník, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás!
Deti moje, zanechajte staré veci a žite dnes, lebo dnes sa Vám uprene dívam do očí, a vidím všetku vašu zmätenosť! Ja, ako Matka, prichádzam Vám pomôcť, lebo túžim, aby nik z vás sa nestratil.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám za vašu túžbu spoznať Lásku Boha, ktorú môžte stretnúť iba zanechajúc váš hriech.
Žehnám vás všetkých!

preložil D.R.

Pridaj komentár