• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám povedala, že srdce môjho syna Ježiša krváca dôsledkom mnohých hriechov, čo sa páchajú.
Detičky moje, ponúknite sa, ako odprosovatelia, za duše, ktoré urážajú meno môjho Syna, lebo mnohí z vás sú ešte nerozhodní zanechať hriech. Detičky moje, povzbudzujem vás nechať sa viesť matkou, ktorá Vám chce darovať celú svoju lásku! Koľkí z vás si nenechajú stvárňovať srdce? A Boh nemôže vstúpiť, kvôli vášmu zavretému srdcu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby prostredníctvom modlitby, ste mohli poraziť hriech, a mohli ste sa opäť zamilovať do Jeho lásky, ktorú On živí pre každého z vás!
Odvahu deti moje, podajte mi vašu ruku a ja sa budem o vás starať, dajúc Vám pocítiť Jeho nehu!
Túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi; a mnohí sú tí, ktorí začali kráčať s mojim Synom!
Je čas svedčiť o divoch, ktoré Boh koná vo vás!
Buďte nositeľmi pokoja pre tých, ktorí nemajú pokoj; prostredníctvom vás ostatní začínajú spoznávať divy Boha a vy ste Jeho majstrovské dielo!
Duch Svätý, tešiťeľ, dnes zostúpi na vás, aby vás utešoval a naplnil vás darmi a mnohí sú tí, ktorí pocítili moju prítomnosť.
Modlite sa za Cirkev, modlite sa za vašich pastierov, aby váš nepriateľ, diabol, vás neoddialil od Boha presvedčiac vás, že On neexistuje!
Ja som s vami, a po boku každého z vás, aby on nemohol konať vo vašich rodinách, rozdeľujúc všetko to čo nájde.
Iba ak sa modlíte vo vašich rodinách, môžte poraziť zlého!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť.

preložil D.R.

Pridaj komentár