• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás povzbudzujem kráčať po chodníku, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás.
Je čas, aby ste sa rozhodli; a ja prichádzam z Neba, aby som Vám pomohla.
Keď sa modlíte, ste ako anjeli a vaše srdce sa otvorí pre milosť Ducha Svätého.
Detičky moje, vy nemôžte pochopiť milosť, ktorú zakúšaťe, ale vás povzbudzujem, aby ste poznali projekt lásky, ktorý má Boh pre každého z vás.
Už dávno klopem na vaše srdcia, aby ste žili jeho lásku, a ja prichádzam, aby som posilnila vaše srdcia, ktoré oslabli! Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť a chápem všetky vaše utrpenia. Dajte mi vaše utrpenia a ja ich odovzdám môjmu synovi Ježišovi!
Dnes, každý z vás dostal milosť modliť sa spolu so mnou a žiť tento dar môjho syna Ježiša. Preto vás pozývam žiť všetky moje posolstvá, ktoré Vám boli darované a žiadam od každého z vás, aby svedčil o všetkých tých milostiach, ktoré Vám Boh daroval. Syn môj, môj príchod medzi vás je, aby som oznámila každému jednému z vás, že sa máte stať mojimi apoštolmi. Všetky moje nasledujúce návštevy už nebudú ako dnes, lebo môj syn začína novú cestu; a Vás, čo ste zakúšali tieto divy, žiadam: modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla nájsť duše, ktoré sa darujú môjmu Nepoškvrnenému Srdcu na uskutočnenie všetkého toho, čo som začala s vami!
Žiadam od vás milosť, deti moje, aby ste mi pomohli! Modlite sa za Cirkev, modlite sa na moje úmysly, modlite sa za svet! Ďakujem Vám, že ste prišli!

preložil D.R.

Pridaj komentár