• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes zostupujem z Neba, aby som utešila každého z vás. Deti moje drahé, prebuďte vaše srdcia, aby s vašim prebudením som mohla vytvoriť oázu pokoja vo vás. Hľadám duše na uskutočnenie plánov, ktoré Boh má na každého z vás. Môj Syn ma posiela medzi vás, aby vo vás nebola zmätenosť, lebo v mnohých z vás je zmätenosť, a nedokážete už prejsť po stopách, ktoré Boh vyznačil pre vás. Je čas rozhodnútia vrátiť sa k Bohu, lebo môj Syn Vám chce darovať Ducha Tešiteľa; akvšak neodpustíte, ak sa nezmierite, nemôžte nikdy vychutnávať ten pokoj, ktorý iba On môže darovať. Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa utiekali do Neho a vracajúc sa k Nemu vy môžte žiariť v očiach mnohých detí, ktorí nemali túto milosť Svetla! Nenechajte zhasnúť vo vás nádej, ktorú môžte darovať druhým; preto, deti moje, Vás žiadam, aby ste sa modlili!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby diabol nevložil do vás smútok a úzkost, ničiac váš pokoj! Teraz, viac než inokedy, ničí mnohé rodiny, rozdeľuje manželstvá, nesúc k sebe mnohé duše. Ale vy, deti moje, čo máte, ako zbraň môjho Syna Ježiša, povzbudzujem vás, aby ste sa obliekli do nových stvorení. Chcem, aby sa nik z vás nestratil! Na čo je dobrá každému z vás žiarlivosť, závisť, zatrpknutosť?
Všetko toto, čo je vo svete, nepatrí Bohu!

Potom Panna Mária sa obrátila k prítomnému kňazovi: mali ste požehnané ruky, aby ste pomohli mnohým zmäteným dušiam; mnohí sú však zasiahnutí depresiou a nespokojnosťou. Toto je najhoršie zlo, ktoré zasahuje ľudstvo. Vás mojich synov pastierov žiadam, aby ste utešovali zranené srdcia.

Ďakujem Vám, deti moje, že máte túžbu po láske môjho Syna, ja Vám budem poboku, a vás žiadam, aby ste sa modlili, aby by ste mi dovolili uskutočniť plány, ktoré Boh začal pre vás. Ja vás milujem a nechcem, žeby sa stratili duše, ale túžim, aby ste žili pre večnosť. Ďakujem Vám za vašu prítomnosť.

Panna Mária mi prezradila niektoré veci, ktoré nemôžem povedať.
Zjavenie sa uskutočnilo v striktne súkromnej forme, bol prítomný iba kňaz.

rešpektujúc originálnu formu preložil D.R.

Pridaj komentár