• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala tú lásku, po ktorej už dávno túžite.
Detičky moje, ak sa neodovzdáte a nerozhodnete sa žiť život, ktorý sa stal modlitbou, nebudete cítiť Jeho pokoj a Jeho útechu!
Iba tak sa budete cítiť byť milovaní a utešení. Sú mnohí tí, ktorí sa nedokážu úplne odovzdať môjmu synovi Ježisovi.
Ja vás pozývam, aby ste stretli Kráľa pokoja, zrodiac vo vás tú túžbu pomáhať si navzájom.
Môj syn Vám dáva milosť môjho príchodu medzi vás, aby ste sa necítili byť sami. Keď ste zjednotení v modlitbe, môj syn prichádza zobrať na seba všetko to, čo vás zaťažuje a všetky vaše smútky a úzkosti, aby vás utešil. On, ktorý vás každého pozná osobitne, vás povzbudzuje stať sa svetlom vo svete; Vás, ktorí ste už dávno boli povolaní poznať jeho milosť, povzbudzuje svedčiť o všetkých divoch, ktoré Vám daruje.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby, vaším Áno, ste mi pomohli uskutočniť projekt, ktorý Boh má, na každého z vás! Moje srdce sa teší z tých, ktorí odpovedajú na moje volanie, mnohí sú povolaní, aby sa stali mojimi apoštolmi. Vďaka vášmu áno, Ježiš koná vo vás, aby ste sa stali darom pre druhých.
Modlite sa deti moje, aby každý z vás nevchádzal širokými dverami, vzďaľujúc vás od pravej spásy! Ja vás povzbudzujem, aby ste boli pevní vo viere, aby, s vašou modlitbou, ste boli silní a nenechali sa oklamať satanom a nerozbili zmluvu s Bohom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

(preložil D.R.)

Pridaj komentár