• Post category:2017
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, s materskou láskou prichádzam k Vám, aby som utešila Vaše srdcia, ktoré sú zaťažené mnohýmni utrpeniami; a ja chcem poutierať slzy, každému z Vás. Akvšak neotvoríte srdce, môj Syn Vám nemôže dať útechu.
On Vám hovorí: “Prídte ku mne a budget naplnení pravým pokojom, ktorý Vám svet nemôže dať.” Detičky moje, treba sa modliť, treba poznať Jeho Slovo, a iba kráčajúc po Jeho stopách Vy budete pravými apoštolmi Jeho Slova.
Dei moje, môj Syn ma posiela medzi Vás, aby ste sa necítili byť sami v tomto svete bez útechy. Mnohí núkajú pokoj a lásku, ale iba On je Pokoj a Láska; preto Vás pozývam nastúpiť na cestu svätosti, kde Vy nebudete môcť byť oklamaní falošnými operátormi pokoja.
Vráťte sa k Bohu, a nenechajte si ukradnúť nádej, ktorú Vám dal Boh.
Deti moje, povzbudzujem Vás k modlitbe za celý svet, potrebujem Vaše modlitby, aby sa uskutočnili Božie plány.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, bez únavy, labo Vašimi modlitbami, Vašimi pôstmi a pokániami, spasíte mnohé duše čo žijú v hriechu. A mnohých z Vás pozývam vrátiť sa k Bohu, a znovunastúpiť na chodník, ktorý pre Vás Boh vyznačil, lebo mnohí sa stále viac vzdaľujú a žijú, ako keby nikdy nespoznali Lásku Boha. Vráťte sa k Vašim pastierom, lebo, cez vyznamia hriechov, sa môžte znovu pozdvihnúť a opäť začať. Ako môže matka zanechať Svoje deti? Ja túžim, aby Vy všetci, deti drahé, ste žili pre večnost, a túžim, aby nikto z Vás sa nestratil v pekle.
Milujem Vás! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za Mojich pastierov, modlite sa za poco vo svete a modlite sa za pokoj v rodinách! Žehnám Vás všetkých s materskou láskou.

Komentár

Toto posolstvo nie je „zjavením“; možno ho zaradiť medzi dary proroctva nakoľko sa jedná o povzbudenie. 1 Kor 14, 3: “prorok hovorí ľuďom na budovanie, povzbudzovanie a útechu.”

“Útecha”, slavo, ktoré sa opakuje bez prestania v posolstvách daných Lellovi. Nájdeme veľmi často túto tému v slovách “Kráľovnej kaštieľa” (Regina del castello, v Oliveto Citra (SA),
http://fondazionereginadelcastello.org – poznámka prekladateľa).
„Útecha“, je dôležitý biblický výraz. Druhá kina Izajáša (Kap. 44 – 55) je nazývaná taktiež „Kniha útechy Izraela“.
Sv. Ignác často opakuje toto slovo a spája ho s výrazom “desolazione – spustošenie”. Karmelitánska škola je prísna k tým, čo hľadajú útechy. Akokoľvek, vieme, že dnes, mnohí žijú neľudské situácie. Maria neprichádza, ako represívna matka, ale ako mama utešiteľka. Je to skutočnosť, ktorej úžitok vidíme.
V stopách Fatimy: “Mnohé duše idú do pekla, lebo sa za ne distatočne nemodlí” , toto posolstvo nás uvádza do vážnosti našej situácie. Medzi neprestajnou modlitbou a primeraným pôstom (ako je uvedené v Medjugorjí), môžme niekomu vylúčiť večný oheň. Zoberme si niekoľko minút, aby sme meditovali nad touto vetou ignaciánskym spôsobom: “ Hľa, som na druhom svete a jeden zatvrdlivý hriešnik mi vyhadzuje na oči (vytýka mi) jeho osud“.

Otec M.F.
(Preložil D. R.)

Pridaj komentár