• Post category:2017
 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes prichadzam k Vám, aby som Vám pomohla prijať môj príchod. Moje deti, mnohí z Vás nežijú viac moje posolstvá a strácate nádej. Prestávate veriť v príchod mojho Syna, a nedokážete žiť v očakávaní Jeho príchodu. On však príde, ako Vám prislúbil, a budete mať radosť z pohľadu z tváre do tváre. Preto Vás povzbudzujem, aby ste vedeli čakať, ako matka vie čakať na svoje dieťa. Túžim, aby každý z Vás pestoval v srdci toto očakávanie.
Ó moje drahé deti, koľko zmätku je vo vašom srdci, nedokážete viac prežívať radosť, ste plní vecí tohto sveta, a strácate nádej. Ja prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla k pravému pokoju. Pokoj príde iba cez modlitbu, lebo On je pravý pokoj. Pozývam Vás k modlitbe, aby ste znovuobjavili tú krásu, ktorú mnohí z Vás poznali; a ja cez Vás môžem konať, aby som Vám pomohla uchovať dar, ktorý Vám dal môj Syn. Deti moje, ďakujem všetkým tým, ktorí sa stávajú apoštolmi môjho volania. Potrebujem Vás, lebo cez Vás, moji apoštoli, mnohé duše uvidia vo Vás zázraky, ktoré Boh koná.
Modlite sa za Vašich pastierov! Neposudzujte ich! Modlite sa na ich podporu, modlite sa za Cirkev! Modlite sa, aby Duch utešiteľ mohol napľnať a posilňovať!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám všetkým.

Komentár

V každom proroctve je prítomné aj tajomstvo. Teoreticky, toto posolsvo je určené ľudstvu.
V skutočnosti , ako sa zdá , obracia sa na naše modlitbové skupiny. Budem komentovať iba časť , ktoru som podčiarkol v texte. Zdôrazňujem, ze toto posolstvo ma eschatologický charakter. Panna Mária spomína svoj príchod, a potom aj príchod Svojo Syna.

O aký príchod sa jedná?

 1. O našu osobnú smrť ? Môžme sa takto pýtať ,lebo „radosť z pohladu z tváre do tváre“ , podľa bežného teogického jazyka, naznačuje nabeskú blaženosti , tá je však možna iba po osobnej smrti.
 2. To čo nasleduje v texte posolstva nám radí iný zmysel.. Mnohí dnešní proroci ( Don Gobbi, Vassula, Sulema atd.) spomínajú vo svojich proroctvách Kristov príchod pripravený Máriinym víťazstvom.
  Ovocím tohto príchodu by malo byť všeobecné obrátenie na vieru, ústup diabla, neuveriteľný rast Cirkvi. Ak nechceme padnúť do herézie milenarizmu, ktorú odsudzuje aj Katechizmus Katolickej Cirkvi v bode 676, takýto pohľad na budúcnosť je prijateľný .
  Jednalo by sa tak o kráľovstvo Krista, ktoré bude koncom časov, nie však existencie sveta.
  Vstup do tejto fázy by mohol byt poznačený darom osvietenia rozumu pre ateistov a pre členov iných náboženstiev. Jednalo by sa o tzv. „osvietenie svedomia“, ako tvrdi Sulema.
  Podľa môjho pokorného názoru, toto povzbudenie teda naznačuje koniec doby ateizmu a odpadu od viery. V plnom súlade s učením danon v Medjugorí.
 3. Proroctvo by mohlo znamenať parúziu, koniec sveta a vzkriesenie z mŕtvých . Osobne Odmietam túto možnosť.
  Musíme byť realisti, a neutekať od výziev súčasnej doby ( 2. Vatikánsky koncil, Konštitúcia Gaudium et Spes).
  V našej dobe kresťania sú pokúšaní zabúdať na posledné veci- novissimi (smrť, súd, nebo, peklo – poznámka prekladateľa). Keď čítame evanielium, najmä podľa Matúša. Čítame tam, že najdôležitejšou úlohou je budovať Nebeské Kráľovstvo .

Otec M. F.
(Preložil D. R.)

Pridaj komentár