Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 04/02/2017.

  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes prichadzam k Vám, aby som Vám pomohla prijať môj príchod. Moje deti, mnohí z Vás nežijú viac moje posolstvá a strácate nádej. Prestávate veriť v príchod mojho Syna, a nedokážete žiť v očakávaní Jeho príchodu. On však príde, ako Vám prislúbil, a budete mať radosť z pohľadu z tváre do tváre. Preto Vás povzbudzujem, aby ste vedeli čakať, ako matka vie čakať na svoje dieťa. Túžim, aby každý z Vás pestoval v srdci toto očakávanie.
Ó moje drahé deti, koľko zmätku je vo vašom srdci, nedokážete viac prežívať radosť, ste plní vecí tohto sveta, a strácate nádej. Ja prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla k pravému pokoju. Pokoj príde iba cez modlitbu, lebo On je pravý pokoj. Pozývam Vás k modlitbe, aby ste znovuobjavili tú krásu, ktorú mnohí z Vás poznali; a ja cez Vás môžem konať, aby som Vám pomohla uchovať dar, ktorý Vám dal môj Syn. Deti moje, ďakujem všetkým tým, ktorí sa stávajú apoštolmi môjho volania. Potrebujem Vás, lebo cez Vás, moji apoštoli, mnohé duše uvidia vo Vás zázraky, ktoré Boh koná.
Modlite sa za Vašich pastierov! Neposudzujte ich! Modlite sa na ich podporu, modlite sa za Cirkev! Modlite sa, aby Duch utešiteľ mohol napľnať a posilňovať!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám všetkým. (viac…)

Continue ReadingPanny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 04/02/2017.