• Post category:2017
  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som prijala Vaše srdcia, ktoré zaspali. Tak, ako príroda sa prebúdza, pozývam Vás prebudiť Vašu vieru, aby nezvädla.
Môj syn ma posiela medzi Vás, aby ste prostredníctvom mojej útechy rozkvitli do nového života; nedívajte sa do Neba, ale Vás pozývam, aby ste sa dívali do svojho vnútra!
Je čas konať! Je čas vrátiť sa k Bohu!
Modlite sa moje deti, aby Duch tešiteľ mohol konať v každom z Vás a mohol Vám odhaliť Božie plány!
Modlite sa, modlite sa, aby mojím príchodom medzi Vás, som Vás mohla viesť, a pomôcť Vám, kráčať po stopách, ktoré môj Syn vyznačil pre každého z Vás! Položte k nohám môjho Syna všetko to, čo Vám nedovoľuje žiť pokoj; dôverujte v Neho, a budete žiariť!
On prichádza pozdvihnúť tých, čo padli.
Je čas milosti, je čas povedať Vaše áno a zrieknuť sa hriechu; lebo mnohí sú tí,čo žijú bez Jeho milosti, a nechavajú sa zviesť zlom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Modlite sa za mojich pastierov; modalite sa za pokoj vo svete!
Ďakujem Vám za Vašu prítomnosť.

Komentár

Ako sa príroda prebúdza

Ako už v Stredoveku dobre pochopili, existuje milá analogia medzi prírodov a nadprirodzeným svetom. Jedná sa o obdobia duše. „Lebo, hľa, už je po zime, dážď prestal, pominul! Kvieťa sa kľuje po kraji,…“ (Pies 2, 11). Po mnohých autoroch, sv. Ján z Kríža komentoval tento úryvok, a ďalšie podobné. Vo svojom komentári strofy 17 Duchovnej Piesne naznačuje Austro, teplý vietor, ktorý prebúdza lásku; na rozdiel od Tramontana, chladného vetra smrti. Bohužiaľ, dnes sa nejedná o tak vznešené veci, ale o zaspaté duše, ktoré sú blízke duchovnej smrti…

Aby ste prostredníctvom mojej útechy rozkvitli do nového života.
„Panna Pútnikov“ sa dnes predstavuje, ako „Panna Útechy“a táto téma sa bez prestania opakuje v posolstvách daných Lellovi. Dnes mnohí ľudia dobrej vôle sa nachádzajú v situáciách bez únikovej cesty.
Pastieri nemajú viazať neznesiteľné bremená na chrbty oviec ( Mt 23, 4). Mnohé duše potrebujú byť oslobodené, potešené. V Dejinách Cirkvi Nebo často zasiahne, aby sa sťažovalo, hrozilo, ako v La Salette. Dnes, Mária prichádza utešovať Máriinich Pútnikov. Musí nás to iba tešiť!

Nedívajte sa do Neba!
Táto veta by nás mohla riadne prekvapiť. Veď je napísané: „Hľadajte čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to čo je hore, nie nato čo je na zemi.“ ( Kol 3, 1-2). Avšak, veci neba a zeme sú plné paradoxov a protikladov, ako môžme vidieť v Evanjeliu.
Tajomná veta tohto posolstva naznačuje začiatok Skutokov Apoštolov: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?“ (Sk 1, 11). Existuje nesprávny spôsob hľadenia do neba. Marx ho kritizoval. Ak si myslíme, že „hľadieť do neba“ znamená zabudnúť na bratov a sestry, na povinnosti stavu, tak sme v ilúzii. Tu, Mária pozýva neunikať vyhľadávaním zázrakov, urobiť si spytovanie svedomia, aby sme napravili to, čo nieje v poriadku v morálnom a v duchovnom živote: „ale Vás pozývam, aby stačia dívali do svojho vnútra! Je čas konať! Je čas vrátiť sa k Bohu!“

Pomôcť Vám prejsť po stopách, ktoré môj Syn vyznačil, pre každého z Vás.
Ľudská veda by nám tvrdila, že všetko je ovocím „náhody a nevyhnutnosti“, že Boh nieje vo svete. Skutočne, Boh sa stará o každého. Každý má jedinečné meno, jedinečné povolanie, jedinečnú misiu, a to je naplánované Nebom a anjelmi. Veríme v to, bez toho, že by sme verili v nejaké skostnatelé Predurčenie, ktoré by nenechalo žiadne miesto pre tvorivosť.

Mnohí sú tí, čo žijú bez Jeho milosti.
Mária tu hovorí veľmi pokojne. Predsa Však máme právo vidieť čo sa skrýva za slovami.
Bianka z Kastílie učila svojho syna, že by ho radšej videla mrtveho, než by mala v ňom vidieť smrteľný hriech. Smrtelný hriech? Slovo je hrozné a, v skutočnosti, naplnala hrôzou starších z nás.
Nakoľko, „byť v stave hriechu“ znamená byť duchovne mŕtvi a stratiť večný život.
To uvádza do hrôzy. Žijeme v dôvere, ale aj v „svätej bázni“, lebo je napísané: „s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse“ (Flp 2, 12); „je hrozné padnúť do rúk živého Boha“ (Hebr 10, 31). Posolstvo sa obracia „na ľudstvo“, môže sa však stať aj usilovným „Máriinim Pútnikom“, že žijú v tomto stave. Sme všetci zainteresovaní, ja ako prvý: „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“ (1 Kor 10, 12).

Otec M. F.
preložil D.R.

Pridaj komentár