Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 01/04/2017

  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, s materskou láskou prichádzam medzi Vás, aby som Vám priniesla Slovo môjho syna Ježiša, aby ste ho mohli žiť a uskutočňovať; dnes viac než v minulosti potrebujeme živú vieru. Vy, čo sa modlíte, ale nežijete jeho slová, nemôžte sa zamilovať do Jeho krásy, a nemôžte vychutnávať Jeho veľkú lásku k Vám. Treba otvoriť srdcia na stretnutie s Kráľom pokoja, by ste vašim áno oddialili všetko to čo Vám bráni žiť milosť, ktorú môj Syn chce dať každému z vás. Koľko zlomených sŕdc, koľko zmätku je vo vás, a neviete kde sa nachádza láska. Vráťte sa k Nemu so skrúšeným srdcom, a on Vás obmyje zo všetkých hriechov, aby ste sa mohli cítiť byť nové stvorenia. Treba ísť k prameňu, aby rieky milosti mohli vyprysknúť pre ľudstvo, ktoré stratilo Boha.
A vy čo hovoríte, že ma milujete, povzbudzujem vás deti moje k vytrvalosti, aby ste sa zriekli hriechu. Môj Syn nemôže prebývať vo Vás, kde je hojnost hriechu a nemôže tam byť hojnosť milosti. Som s vami a blízko pri vás, aby ste sa nenechali lákať vecami tohto sveta, nežite pre seba samých, žite pre plány, ktoré má Boh s každým z vás.
Výzvam vás, aby ste darovali život pre večnosť!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za cely svet, modlite sa za Cirkev, za mojich pastierov, aby moje nepoškvrnené srdce mohlo triumfovať. Všetkých vás žehnám a ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue Reading Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 01/04/2017