Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/05/2017

  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vám priniesla moju útechu. Mnohí z Vás ešte nedokážu vychutnávať lásku môjho Syna Ježiša.
Môj Syn Vám chce, pristredníctvom mna, zjaviť všetku svoju lásku, aby ste mohli konať divy. Pozývam Vás, deti moje, žiť vytrvalejšiu vieru, aby ste pochopili plány, ktoré má Boh pre každého z Vás. Nemôžte vychutnávať Jeho lásku, ak nežijete posolstvá, čo Vám dávam už toľko rokov. Potrebujem Vás, potrebujem nových apoštolov, ktorí dokážu ponúknuť ich áno s pokorou, aby ste prostredníctvom cesty svetla mohli byť nádejou pre tých čo strácajú chodník, ktorý Boh vyznačil.
Deti moje, vráťte sa túžiť po tej láske, ktorú ste vychutnali, keď ste zažili odpustenie a oslobodenie od hriechu.
Dnes, deti moje, je priveľa hluku vo vašom srdci a nedokážete sa ponoriť do neustálej modlitby, preto vás pozývam, aby ste sa opäť začali modliť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, lebo satan je vždy nablízku, aby oslabil vašu vieru!
Ja budem blízko Vás, aby som Vám pomohla a podporila Vás.
Modlite sa za pastierov, aby ste cez nich a prostredníctvom ich posvätených rúk, obsiahli pomoc pre víťazstvo nad zlom! Žehnám Vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! (viac…)

Continue Reading Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/05/2017