Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 3/06/2017

  • Post Comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Vám dávam milosť mojej prítomnosti medzi vami. Detičky z kríža môj syn ma daroval Vám, a odvtedy som prijala všetkých vás do môjho materského srdca. Deti moje, ak sa chcete stať apostolmi môjho syna, je nevyhnutné, aby ste sa rozhodli prejsť po stopách, ktoré on vyznačuje pre každého z vás. Nemôžte tvrdiť, že ste apoštoli, ak vy vás neprekypuje milosť a milosrdenstvo.
Treba čisté srdce ochotné milovať.
Iba láskou sa stále viac zamilujete do môjho syna. K tomu, aby ste milovali netreba veľa slov, treba konať a stále sa utiekať pod jeho kríž, bez toto, žeby Vám ušiel jeho pohľad. Deti moje túžim pomôcť každému z vás, ak mi však nedarujete vaše srdce, nemôžem sa prihovárať. Môj syn necháva každému z vás možnosť si vybrať či chce kráčať po úzkej ceste, alebo po širokej. Apoštoli moji, vy dnes nemôžte pochopiť tento čas milosti, lebo ste príliš zaujatí týmto svetom a nevšímate si kde je dobro a kde je zlo.
Detičky moje, utiekajte sa do náručia svojho ženícha, aby ste žiarili! Ja prichádzam na zem, aby som prijala duše, ktoré sú zmätené a nenachádzajú viac pokoj vo svojom srdci a nenachádzajú chodník. Vráťte sa k Nemu hovoriac vaše áno, oslovte sa od hriechu, ktorý žije vo vás a robí z vás otrokov. Povzbudzujem vás, aby ste sa zmierili s mojim synom Ježišom, aby milosť mohla prekypovať vo vás, aby ste sa modlili vytrvalo bez únavy; tak budete môcť nájsť pokoj.
Iba On je Spasiteľ; môj Syn ma posiela medzi vás, ako prostredníčku jeho slova.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam, aby som utešovala každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, keďže cez vašu modlitbu sa môžu oddialiť mnohé tresty!
Potrebujem vás, potrebujem vaše áno, aby ste boli hliadkami a svetlom pre tých čo nepoznajú moju lásku! Modlite sa za pastierov, aby ich požehnanými rukami, mohli Vám pomôcť kráčať po ceste svätosti! Povzbudzujem vás žiť posolstvá, ktoré Vám dávam! Všetkých vás žehnám! (viac…)

Continue Reading Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 3/06/2017