Passatempo 21 Jún 2017

  • Post comments:0 Comments

Počas tejto duchovnej obnovy, v mojej modlitbe, pýtal som sa Márie, že či je spokojná s týmito našimi stretnutiami, s touto našou cestou. A, ako vždy, Mária ma nesklamala, a skutočne, dnes ráno som vystúpil do kaplnky, a Panna Mária už bola tam, čakala na mňa.
Povedala mi: „Pochválaný buď Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal: „Dnes a vždy nech je pochválený!“, potom pokračovala:

„Syn môj ďakujem za Vaše Áno. Môj syn má plán, na každého z vás; treba sa rozhodnúť žiť a vychutnávať tú milosť, ktorú vám Boh dáva zadarmo. Semeno môjho syna už bolo vo vás, teraz je čas, aby vypučalo, je čas žatvy. Vy, moje detičky, čo poznáte dobre moje chodníky, žiadam vás, apoštoli moji, aby ste mi pomohli dať spoznať tento môj príchod medzi vás. Môj syn ma posiela, aby ste vy pochopili, že Boh existuje, preto prichádzam, lebo mnohé moje deti zabudli, že Boh existuje a chcú vytvoriť svet bez Boha. Moji apoštoli, mohla by som volať každého z vás po mene, aby som vás utešovala a živila všetkou mojou láskou. Ďakujem, detičky moje, za lásku, ktorú máte k druhým. Ja, ako matka, túžim, aby ste boli jednotní, aby, prostredníctvom vás, ostatní, ktorí nepoznajú Boha môžu vidieť krásy a divy, ktoré Boh uskutočnuje vo vašiom živote. Koľkí sa ešte musia rozhodnút pre ich Áno, ale Boh je plný milosrdenstva a plný dobroty. Buďte vždy plní lásky a milosrdní jedni k druhým. Ježišovi apoštoli boli 12, a vy ste teraz začali hovoriť vaše Áno; buďte svetlom pre tých, ktorí nemajú svetlo; túžim vám pomôcť kráčajúc s vami. Toto všetko vy teraz nechápete, akvšak kráčate po cestách, ktoré Boh už vyznačil vo vašich srdciach, vy, apoštoli moji, budete mať Svetlo na pochopenie celého tajomstva, ktoré teraz nedokážete pochopiť. V lone vašej matky môj syn už vedel o vás; mnohí ešte nechápu prečo si ich Boh vybral, ja som si vás vybrala, lebo tak sa zapáčilo môjmu synovi. Detičky moje, držím vás za ruku, je čas svedčiť, je čas povedať vaše Áno. Staré veci sa pominuli, obnovte sa jeho krásou, uprite aj vy váš pohľad k tejto milosti, ktorú vám Boh zveruje. Je to pozvanie, ktoré Boh ponúka do vašich rúk, prijmite ju detičky a viac sa zamilujete do tejto milosti, ktorú vám Boh doprial. Vaše srdce už napatrí vám, ale môj syn bude žiť vo vás a spolu so mnou budete svedkami jeho milosrdenstva. Veľké veci Pán chce vám dopriať; aby uskutočnil túto svoju milosť Boh si používa vás; nechajte sa zviesť a milovať touto milosťou, už dávno Boh napísal do vaších srdc tento projekt. Ste zreničkou mojich očí, uprela som môj pohľad na vás a dotkla som sa vašich srdc; toto je chvíľa, je čas kedy Boh sa vám prihovára. Čím viac upierate oči na mňa, tým viac dobrota koná vo vás. Čím viac budete s mojim synom Ježišom, tým viac nepriateľ nemôže vplývať na vás.
Žehnám vás s mojou materskou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPassatempo 21 Jún 2017

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 3/06/2017

  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Vám dávam milosť mojej prítomnosti medzi vami. Detičky z kríža môj syn ma daroval Vám, a odvtedy som prijala všetkých vás do môjho materského srdca. Deti moje, ak sa chcete stať apostolmi môjho syna, je nevyhnutné, aby ste sa rozhodli prejsť po stopách, ktoré on vyznačuje pre každého z vás. Nemôžte tvrdiť, že ste apoštoli, ak vy vás neprekypuje milosť a milosrdenstvo.
Treba čisté srdce ochotné milovať.
Iba láskou sa stále viac zamilujete do môjho syna. K tomu, aby ste milovali netreba veľa slov, treba konať a stále sa utiekať pod jeho kríž, bez toto, žeby Vám ušiel jeho pohľad. Deti moje túžim pomôcť každému z vás, ak mi však nedarujete vaše srdce, nemôžem sa prihovárať. Môj syn necháva každému z vás možnosť si vybrať či chce kráčať po úzkej ceste, alebo po širokej. Apoštoli moji, vy dnes nemôžte pochopiť tento čas milosti, lebo ste príliš zaujatí týmto svetom a nevšímate si kde je dobro a kde je zlo.
Detičky moje, utiekajte sa do náručia svojho ženícha, aby ste žiarili! Ja prichádzam na zem, aby som prijala duše, ktoré sú zmätené a nenachádzajú viac pokoj vo svojom srdci a nenachádzajú chodník. Vráťte sa k Nemu hovoriac vaše áno, oslovte sa od hriechu, ktorý žije vo vás a robí z vás otrokov. Povzbudzujem vás, aby ste sa zmierili s mojim synom Ježišom, aby milosť mohla prekypovať vo vás, aby ste sa modlili vytrvalo bez únavy; tak budete môcť nájsť pokoj.
Iba On je Spasiteľ; môj Syn ma posiela medzi vás, ako prostredníčku jeho slova.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam, aby som utešovala každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, keďže cez vašu modlitbu sa môžu oddialiť mnohé tresty!
Potrebujem vás, potrebujem vaše áno, aby ste boli hliadkami a svetlom pre tých čo nepoznajú moju lásku! Modlite sa za pastierov, aby ich požehnanými rukami, mohli Vám pomôcť kráčať po ceste svätosti! Povzbudzujem vás žiť posolstvá, ktoré Vám dávam! Všetkých vás žehnám! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 3/06/2017