• Post category:2017
 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Dívam sa na každého z vás s materským srdcom a chcem vás utešovať mojou materskou láskou. Detičky moje, ja viem, že v každom z vás nieje pokoj a nedokážete sa viac totálne ponoriť do náručia Boha Otca. Detičky moje, nemôžte sa volať mojími apoštolmi, ak nežijete autentickú vieru, pozostávajúcu z obiet a zo zriekaní; vytvárate si Boha na vlastný obraz. Hovorím to Vám, detičky, ak nezanecháte cestu hriechu, ako môže vládnuť Kráľ pokoja? Hovorím Vám, čo už dlhý čas žijete túto milosť, ktorú Boh daroval každému z vás, neplytvajte, detičky moje, toľkými slovami, posudzujúc bratov a sestry, ktorých Vám Boh postavil po boku. Oddiaľte všetok ten neporiadok, ktorý neprináleží Bohu. A vy, detičky moje, čo sa modlíte, neodsudzujte, lebo sú mnohí medzi vami, ktorí žijú tak, ako keby nikdy nepoznali pravdu. Povzbudzujem vás žiť lásku, lebo láska je dobrotivá, je ovocím pokory. Detičky, ak sa nevrátite k zmiereniu sa s Bohom a neurobíte poriadok vo vašich srdciach, nikdy nenájdete cestu, po ktorej máte kráčať a satan prichádza, aby Vám ukradol nádej. Apoštoli moji, ktorí ste tu prítomní, povzbudzujem vás vysloviť vaše áno za milosť, ktorú ste dostali: byť milovaní a požehnaní Bohom. Dodávam ešte, ak niekto chce žiť moje posolstvá, povzbudzujem vás uskutočňovať ich, aby ste boli soľou zeme a prostredníctvom vášho áno ostatní sa zaľúbia do vášho pokoja. Deti moje, dnes večer vás žehnám v mene môjho Syna, ktorý mi dáva povolenie požehnať vás svojimi lúčmi.

( Panna Mária prešla ponad všetky prítomné osoby a požehnala ich Svojimi lúčmi. )

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Dnes večer, každému z vás, poutieram slzy mojimi rukami lásky.

Všeobecné poznámky

 1. Panna Mária nás opäť pozýva vstúpiť do pravého náboženstva a odmietnuť falošné. Zbožnosť a nábožnosť nestačia. Treba vstúpiť do logiky posolstva, ktoré otvorilo misionársku verejnú fázu Lellovho života, posolstvo z 15. apríla 2010: « Syn môj, keď si bol maličký, rozprávala som sa s tebou, ako s maličkým; teraz však, keď si vyrástol, budem sa s tebou rozprávať, ako s dospelým. »
  Tento súlad medzi Vierou a Životom taktiež nazývame KOHERENCIA. Počujeme, že Panna Mária sa zaujíma o stránku povrchnosti náboženského života niektorých a chce “nastaviť hodiny na presný čas!“
 2. Všade vo svete, početné napomenutia, minulé, či prítomné, používajú dramatické hrmenie, výhražné, apokalyptické, ako to bolo v La Salette, či vo Fatime.
  Učenia, odovzdané našej duchovnej rodine, sú v súlade s Lellovou osobnosťou, ktorý zvyčaje býva radostný, pokojný, striedmy, zriedkakedy sa pohorší z hiechu.
  V „Máriiných školách“ kráľovná Neba sa predstavuje bezozvyšku náročná, ale aj nežná, milá, trpezlivá, zhovievavá.
  Jedná sa ( ako aj v Medjugorjí ) o mamu, ktorá vychováva dlhodobo, napomína svoje deti láskavo, bez vyhrážok, bez vydierania strachom. Mama, ktorá roky a roky opakuje to isté.
  Tento moderný a nový štýl nie všetci chápu. Z toho sú potom unáhlené odsúdenia zo strany ľudí, ktorí berúc do úvahy iba minulosť, nepoznajú prostredia „Novej Evanjelizácie“ a „Novej Pedagogiky“.
 3. Septembrové posolstvo je najmaterinskejšie. Gesto sa pripája k slovu, nakoľko Mária kráča uprostred malej skupiny žehnajúc svojimi lúčmi.
  Tento intímny aspekt nám pripomína „Pannu lúčov“ z Kaplnky Zázračnej Medajly.

Komentár

Hlavná téma: stať sa pravými kresťanmi, ale aj apoštolmi, žijúc výlučne Evanjelium.

 1. „Vytvárate si Boha na vlastný obraz.“ , teda hriech sin par excellence v Starom Zákone. Možná narážka na falošné náboženstvo, ktoré bolo prítomné v katolíckych kruhoch po roku 1968, náboženstvo s personalistickým vyústením bez askézy a bez kríža.
 2. Nazývať vás “moji apoštoli”. Koniec koncov, jedná sa o dobre pripraviť Máriinych vojakov pre “koniec časov”.
 3. Upozornenie na negatívne úmysly, kritiky a osočovania, ktoré sú rakovinov komunít, ako to dokazuje sv. Pavol, zvlášť v prvom liste Korinťanom.
 4. Pozvanie, úplne jednoduché, k láske, matke všetkých čností.
 5. Musíme ešte citovať Mt 7, 21: « Nie každý kto mi hovorí: ‘Pane, Pane,’ vojde do nebeského kráľovstva. »?

Otec M. F.

Pridaj komentár