Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/10/2017

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, ako matka nádeje, prichádzam medzi vás, aby ste pochopili môj príchod. Keď hovorím „toto sú časy milosti, ktoré žijete“, musíte ďakovať môjmu Synovi Ježišovi zato, že ma posiela medzi vás; avšak nie všetci chápu môj príchod, a preto prichádzam klopať na vaše srdcia, aby ste vy mohli pochopiť a zamilovať sa do modlitby srdcom. Iba tak začnete kráčať po ceste svätosti. Detičky moje, je nevyhnutná vytrvalá modlitba, kde vo vás vládne pravda.
Nemôžte sa volať moji apoštoli, ak žijete život, v ktorom neprekypuje milosť Boha, preto, detičky moje, vás pozývam rozhodnúť sa zanechať hriech, iba zanechaním hriechu, vy pocítite objatie môjho Syna Ježiša a budete naplnení jeho milosťou. Nebojte sa prejsť po stopách, ktoré Boh vyznačil, pre každého z vás, nieste sami, ale som tu ja po vašom boku, aby som vás viedla.
Potrebujem vaše áno, aby ste vy boli pravými apoštolmi a svedkami pravdy. Nebojte sa svedčiť o pravde vašim bratom a sestrám. Pravda je pravou spásou ľudstva.
Nenechajte sa oklamať týmto svetom plným nástrah, kde Vás chcú presvedčiť o tom, že všetko je normálne a odpustené. Detičky moje, hriechy sa volajú po mene; vy viete prikázania a pozývam vás ich žiť. Iba tak bude spása vašich duši; ja ochránim vaše rodiny.
Modlite sa, modlite sa, aby som vás mohla viesť mojou láskou.
Modlite sa za pastierov, modlite sa za vaše farnosti. Ďakujem Vám, za vašu prítomnosť.

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/10/2017