You are currently viewing Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo 06/01/2018
  • Post category:2018
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla Slovo môjho Syna Ježiša, ktorý mi dovoľuje prichádzať medzi Vás, aby som ja, mojím príchodom, mohla privádzať k Nemu viac duší. On mi doprial žiť tieto chvíle milosti medzi vami, a ja, ako matka, túžim Vám pomôcť a dať Vám poznať jeho lásku. Poďte ku mne detičky, aby sa váš smútok premenil na radosť. Nebojte sa darovať váš život Jemu, lebo On je pravá spása, kto ho [život] stratí preňho, ten ho nájde. Preto, deti moje, zásluhou môjho príchodu, vy môžte zakúsiť pokoj na tejto zemi. Drahé deti, viac než inokedy, dnes vás pozývam zrieknuť sa hriechu. Mnohí z vás, čo už dlho poznáte Jeho Písma, nemôžte žiť, ako keby ste nikdy nezakúsili Jeho odpustenie a Jeho lásku. Ako sa môže rozhojniť milosť, keď vo vás nieje nový život? Preto, detičky moje, sú potrebné duše, ktoré by sa stali svetlom sveta, a vy čo máte túžbu kráčať po Jeho stopách, povzbudzujem vás obnoviť vaše áno. Nemôžte slúžiť dvom pánom! Iba jeden z nich je život! Potrebujem vás, detičky moje, potrebujem nových apoštolov, aby ste boli svedkami pravdy a Vám detičky, čo už tak dlho trpíte, povzbudzujem vás, aby ste nezanechávali modlitbu vo chvíľach bolesti, lebo toto utrpenie je dočasné. Nieste sami, ale som tu ja pri vás a utieram vaše slzy! Môj Syn Vám prisľúbil, že uzdraví všetky vaše rany, a už z kríža On zobral na seba všetky vaše bolesti. On vás nenechal ako siroty, ale z kríža Vám dal mňa, ako vašu matku! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa za všetkých tých, ktorí sa vzdialili od pravej viery, a žijú, ako trstiny zlomené vetrom. Tým, ktorí padli, pozývam vás povstať! On je tam, a čaká tvoj návrat! Neúnavne sa modlite jedni za druhých! Žehnám vás všetkých!

Všeobecné poznámky.

  • Panna Mária sa stavia na svoje miesto stvorenia. Neprichádza z vlastnej vôle. Poslal ju jej Syn. Ona je Jeho tlmočník.
  • Nejedná sa o proroctvá v zmysle predpovedí do budúcnosti. Tento text robí z Lella proroka v zmysle 1 Kor, 3: „Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie.“
  • Aj tentokrát Panna Mária sa nám predstavuje ako mama nežná, milá a zároveň naliehavo.
  • Svätá Panna opäť žiada od všetkých obrátenie veľmi evanjeliovými vyjadreniami.

Komentár.

„Nebojte sa darovať váš život Jemu…kto ho stratí preňho, ten ho nájde.“ Tento energický slovník je prevzatý z Evanjelia. Rovnako ako prísľub zatvrdlivým veriacim „zakúsiť pokoj na tejto zemi“ v a uprostred Kríža.

„Drahé deti, viac než inokedy, dnes vás pozývam zrieknuť sa hriechu.“ Touto veľkou môžme počuť, že aj v zapálených skupinách, niektorí nežijú v stave milosti.

„Mnohí z vás, čo už dlho poznáte Jeho Písma, nemôžte žiť, ako keby ste nikdy nezakúsili Jeho odpustenie a Jeho lásku.“
Máriine návštevy už trvajú 32 rokov. Naša Nebeská Matka sa neunaví, keď naďalej budeme vlažní? Ak ovocie nieje dostatočné, charizma môže prestať, degenerovať, alebo byť daný iným ( Mt 21, 41 )
„Ako sa môže rozhojniť milosť, keď vo vás nieje nový život?“ Vydíme tu pravdepodobnú narážku na cestu askézy, ktorá takmer vždy predchádza kvitnutie milostí.
Ako sme na tom ohľadom rešpektovania jedinečnosti manželstva, každodenného ruženca, pôstu o chlebe a vode dvakrát do týždňa? Ak nenapredujeme v duchovnom živote, treba sa vážne zamyslieť nad pravosťou milosti, ktorá nám bola zverená, alebo nad našim miestom v tejto duchovnej rodine.

Máriini pútnici – I pellegrini di Maria niesú klub pre amatérov, odborová organizácia spotrebiteľov, ale drsná škola svätosti. Osoby, ktoré by sa zaujímali o charizmu zo zvedavosti, z duchovného smilstva, z duchovného obžerstva, mali by radšej opustiť skupiny než byť na príťaž.

„povzbudzujem vás obnoviť vaše áno. Nemôžte slúžiť dvom pánom! Iba jeden z nich je život“ Radikálnosť Evanjelia! Medzjugorje. “ Nepostavili ste ešte Boha na prvé miesto!“

„Potrebujem vás, detičky moje, potrebujem nových apoštolov,“…pre nové časy? Pre boje na konci času? Pripraviť Máriin triumf?

„aby ste boli svedkami pravdy a Vám detičky, čo už tak dlho trpíte, povzbudzujem vás, aby ste nezanechávali modlitbu vo chvíľach bolesti, lebo toto utrpenie je dočasné.“

Karmel z Koinbry, nedávno zverejnil veľmi pekný životopis Lucie z Fatimy. V početných ťažkostiach svojho života, Luciu vždy utešoval prísľub z 13. júna 1917: „Nikdy ťa neopustím!“

„Nieste sami, ale som tu ja pri vás a utieram vaše slzy! Môj Syn… vás nenechal ako siroty, ale z kríža Vám dal mňa, ako vašu matku!“

Je všeobecne známe, že deti, ktoré mali konzistentnú matku, schopnú darovať nehu, majú dôveru v seba samých a napredujú v živote s istotou.
V Oliveto, ako aj v Passatempo, Mária sa predstavuje, ako Panna Útechy. Vie, že členovia skupín sú ľudia dobrej vôle. Avšak tu, ako áj inde, sa jedná o vytrvalosť počas desiaťročí, uprostred nepochopiteľných skúšok.

Pred vstupom do Zasľúbenej Zeme, Boh ju uisťuje, že ju nikdy neopustí: „Buď statočný a udatný, lebo ty vovedieš Izrael do krajiny, ktorú som im prísahou prisľúbil, a ja budem s tebou!“ Dt 31, 23

„Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa za všetkých tých, ktorí sa vzdialili od pravej viery,… Tým, ktorí padli, pozývam vás povstať! On je tam, a čaká tvoj návrat! Neúnavne sa modlite jedni za druhých!“
Sme spoločenstvo hriešnikov povolaných podporovať sa navzájom, bez ducha povýšenosti. Je na nás nájsť prostriedky pre nadprirodzenú solidaritu, vrúcnu a bratskú.

Otec M. F.

Pridaj komentár