• Post category:2018
  • Post comments:0 Comments
Drahé deti moje, aj dnes môj Syn Ježiš, mi dáva milosť priniesť Vám Jeho Slovo, aby ste ho mohli pochopiť a uskutočniť. Takto Vám chcem pomôcť, a dať Vám spoznať Slovo môjho Syna. Prichádzam, aby som utešovala každého z Vás tak, ako keď matka utešuje svoje deti. Detičky moje, žite túto milosť mojej prítomnosti medzi vami! Je čas, detičky moje, aby ste žili všetky tie posolstvá, ktoré sú Vám dávané už dlhý čas. Ak nezačnete kráčať po ceste svätosti, nemôžte vychutnať milosť, ktorú Vám mojim prostredníctvom On chce dať. Odovzdajte sa, detičky moje, aby On mohol konať vo Vás. Čaká iba vaše áno; a iba tak, bude môcť On konať divy vo Vašom živote. Modlite sa, deti moje, lebo iba modlitbou, sa môžte oslobodiť od smútku, od úzkosti a od hriechu, ktorý Vám nedovoľuje byť slobodní. Nebojte sa prísť k Nemu, lebo On Vás miluje, vie o vás všetko, a túži, aby ste žili pre večnosť. Povzbudzujem vás, deti moje, odovzdať do Jeho rúk všetky vaše utrpenia, kde On bude môcť konať vo Vás, a urobiť z Vás nové stvorenia, aby sa vo Vás mohla zrodiť túžba žiť pre záležitosti Neba. A, keď On ma posiela medzi Vás, detičky moje, tak to preto, aby ste sa necítili byť sami. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, som po boku Vás, čo trpíte mnohými bolesťami, ktoré On dobre pozná. Nestrácajte nádej v Neho! On sa bude starať o všetky Vaše bolesti! V porovnaní s večnosťou, toto sú malé utrpenia! On je láska, a chce datovať každému z Vás Svoju pravú lásku. Apoštoli moji, obraciam sa na Vás: otvorte srdce, aby On mohol konať vo Vás, a vy ste sa tak mohli stať pravými svedkami! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!

Všeobecné poznámky…
A – toto volanie je posolstvom čistej útechy. Prakticky v neobsahuje žiadnu výčitku.
B – je v súlade s liturgickými čítaniami vo veľkonočnom období, obzvlášť s príhovorom rozlúčky, ktorý sa nachádza v kapitolách 13 a 17 svätého Jána, keďže sú nasiaknuté osobitnou nehou vo chvíli kedy Ježiš zanecháva svojich apoštolov.
Mária nás prišla navštíviť v čase prvých vešpier šiestej nedele vo veľkonočnom období. V evanjeliu omše v sobotu večer nachádzame: “zostaňte v mojej láske … zachovávajte moje prikázania … vaša radosť bude úplná “
C – toto povzbudenie prišlo päť dní pred Nanebovstúpením ( francúzsky dátum ) a sedem dní pred touto slávnosťou ( taliansky dátum ).
D – toto napomenutie je zamerané na Misiu, ako je to vo všetkých textoch Nanebovstúpenia v tomto roku B.
Komentár
Úvod: Konať  ( prax ) je dôležitejšie než vedieť ( teória  ). Táto téma je drahá otcom mníšskeho života, svätému Františkovi, atď… Je známy príhovor určený svätej Kataríne Sienskej:
“Mám záľubu v mnohom konaní a v málo slovách.”
1 Prichádzam, aby som utešovala každého z Vás tak, ako keď matka utešuje svoje deti.
“Ako keď niekoho teší matka, ” Izaiáš 66, 13
Pozri taktiež Ozeáš 11, 3 a Jeremiáš 31, 20.
2 Detičky moje, žite túto milosť mojej prítomnosti medzi vami! Je čas, detičky moje, aby ste žili všetky tie posolstvá, ktoré sú Vám dávané už dlhý čas.
Táto poznámka nám trochu naháňa strach, lebo na mnohých miestach, ako je Medzjugorje a Zaro, sa hovorí, že čas dávania posolstiev sa šíri ku koncu. Caterina Bartolotta to vzťahuje na svoju osobu.
3 Odovzdajte sa, detičky moje, aby On mohol konať vo Vás. Čaká iba vaše áno; a iba tak, bude môcť On konať divy vo Vašom živote.
Ak sme v postoji Márie v Svätom Dome v Lorete, môžme si byť istí, že nájdeme radosť. Aká radostná novina!
4 Modlite sa, deti moje, lebo iba modlitbou, sa môžte oslobodiť od smútku, od úzkosti a od hriechu, ktorý Vám nedovoľuje byť slobodní.
Hriech je otroctvo, sloboda spočíva v boji, ktorý oslobodzuje od hriechu. Učenie dané v spisoch Jána a Pavla je pravým opakom toho, čo učí svet.
5 Nebojte sa prísť k Nemu, lebo On Vás miluje, vie o vás všetko, a túži, aby ste žili pre večnosť.
6 A, keď On ma posiela medzi Vás, detičky moje, tak to preto, aby ste sa necítili byť sami.
Každý človek túži byť pochopený a milovaný… odtiaľ hľadanie mnohých klamných lások. Avšak v Kristovi, skrytá túžba stvorenia je dokonalo zrealizovaná. A je Nebo na Zemi!
5 bis: aby sa vo Vás mohla zrodiť túžba žiť pre záležitosti Neba.
V stopách Nanebovstúpenia myslíme na verše listu Kolosanom:  “hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! … Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!” ( 3, 1n )
7 V porovnaní s večnosťou, toto sú malé utrpenia!
“A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.” ( Rim 8, 18 )
Otec M.F.

Pridaj komentár