• Post category:2018
 • Post comments:0 Comments
Počas modlitby

Drahé detičky moje, aj dnes som s Vami a prichádzam, aby som Vám darovala lásku môjho Syna. Teším sa z Vás všetkých, čo ste prišli stretnúť Kráľa Pokoja!

Detičky moje, dívam sa do hĺbky vašich sŕdc a vidím tam zmätenosť; a ja dnes večer, ako vaša matka vás chcem živiť Svojou láskou; ak sa však vo vás nezrodí tá silná túžba objaviť krásu modlitby, vy necítite tlkot vášho srdca a cítite sa byť bez nadšenia.

Ja nerobím nič iné, detičky moje, než byť s vami a učiť Vás, ako matka učí svoje deti. Túžim, aby každý z Vás spoznával viac Sväté Pisma, aby ste ich mohli prejsť, kráčajúc po ceste svätosti.

Treba byť slobodní a vedieť sa odovzdať do náručia Otca, aby ste vedeli lietať. Čím viac ste jednoduchí a pokorní, tým viac sa vaše srdce naplní pokojom, aby ste sa stali slobodnými stvoreniami.

Detičky moje, pamätajte si, že vy nieste sami, môj Syn Ježiš je vždy medzi Vami, aby Vám daroval Svoju lásku, lebo On je Láska.

Modlite sa, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli zakúsiť to objatie, ktoré iba Otec vie darovať.

Ďakujem Vám, detičky moje, za Vašu prítomnosť! Ja Vás žehnám, aby ste boli nositeľmi pokoja a radosti!

Na to, aby ste boli mojimi apoštolmi v týchto časoch, treba svedčiť o divoch, ktoré Boh koná na každom z Vás. Milujem Vás, deti moje, a nechcem, aby sa nikto z Vás stratil v tomto svete, kde Satan sa vinie okolo Vás, presviedčajúc Vás, že Boh nieje.

Modlite sa, aby ste nespadli do jeho rúk! Treba, deti moje, aby ste sa oslobodili od hriechu!

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

Madona požehnala všetkých nás a prítomné predmety.

Čítanie správy

Všeobecné poznámky

 • Posolstvo útechy.
 • Posolstvo jasne kristologickén; dané Máriou s nehou.
 • Svätá Panna sa predstavuje, ako učiteľka, avšak na spôsob matky.
 • Povolaní k:
  • obráteniu
  • k modlitbe srdca
  • k “Lectio Divina”

Komentár

 • Úvod: Mária sa predstavuje, ako prostredníčka. Jasne hovorí, že prichádza, aby priniesla lásku svojho Syna. „Prišli stretnúť Kráľa Pokoja!“. “Kráľová pokoja” (Medzjugorje) nás uvádza ku “Kráľovi pokoja.”
 • „Detičky moje, do hĺbky vašich sŕdc vidím tam zmätenosť“ – Aj medzi horlivými Máriinmi pútnikmi, mnohí z nich, ešte neobsiahli veľký pokoj, ktorý charakterizuje zrelosť v duchovnom živote.
 • „Vás chcem živiť Svojou láskou“ – Mária, prostredníčka Ježišovej lásky.
 • „Objaviť krásu modlitby, vy necítite tlkot vášho srdca“ – V Cirkvách Východu duchovnosť je zakotvená v Modlitbe srdca podľa tradície Filokalie. V Medzjugorjí, naliehanie na modlitbu uskutočňovanú prostredníctvom nášho srdca.
 • „Byť s vami a učiť Vás, ako matka učí svoje deti.“ – Občiansky preukaz Panny, zakladateľky “Máriinych pútnikov – I pellegrini di Maria”!
 • „Spoznával viac Sväté Pisma, aby ste ich mohli prejsť, kráčajúc po ceste svätosti.“ – Jeden z piatich Davidových kameňov daných v Medzjugorjí.
 • „Pamätajte si, že vy nieste sami, môj Syn Ježiš je vždy medzi Vami…“ – Beda! Akonáhle prídu búrky, tí najhorlivejší medzi nami zabúdajú na túto základnú pravdu: Ježiš je tam! „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?” (Mk 4, 38n)
 • „zakúsiť to objatie, ktoré iba Otec vie darovať.“ – Podľa tradície: (obzvlášť východných Cirkví) duchovný život, skôr než vedomosť, je skúsenosť.
 • 1^záver: moderný apoštol, skôr než prozelita je svedok. Aj keď je ticho, jeho spoločenstvo dáva, cez neho, zakúsiť prítomnosti Boha.
 • 2^záver: človek nesmie zabúdať na existenciu zlých anjelov, ktorí niesú abstrakciou, ale sú to osobné bytosti, autori súčasnej ateistickej kultúry.

Padre M.F.

Pridaj komentár