• Post category:2018
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes som medzi vami, aby ste sa naučili počúvať v tichu hlas môjho syna, ktorý každý deň túži sa Vám prihovoriť. Detičky moje, keď Vám hovorím, že toto sú časy milosti, vy nechápete čo znamená toto všetko; a každý deň prichádzam, aby ste mohli pochopiť môj príchod; iba tak môžte byť mojimi apoštolmi. Detičky moje, ďakujem Vám,že aj dnešný deň ste rozhodli pre Boha. Detičky moje, nenechajte si ukradnúť nádej; keď sa cítite byť unavení a preťažení: tak,to preto, lebo on, nepriateľ, koná; a to vám nedovoľuje viac kráčať po ceste svätosti. Modlite sa za tých, čo sú po vašom boku, a nedokážu pochopiť toto volanie. Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť, aby ste boli vytrvalí v modlitbe a vo svedectve.
Dnes, viac než kedykoľvek predtým, svet potrebuje pokoj; a vy deti moje, ktorí ste stretli kráľa pokoja, povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste, ktorú Boh vyznačuje. Mnohí ste boli povolaní!
Dnes večer, všetci zhromaždení okolo mňa, ste ako anjeli, a modlitby, ktoré ste darovali, ja ich zanesiem môjmu synovi Ježišovi; aby on, Kráľ pokoja, ich prijal.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa za pastierov a modlite sa na moje úmysly!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(Madona požehnala všetkých a modlila sa za všetkých chorých.)

Všeobecné poznámky

A – obzvlášť kristologické zameranie posolstva. Mária bez prestania odkazuje na Ježiša.

B – dôležitosť pochopiť milosť týchto časov.

C – povzbudzujúce posolstvo.

D – téma Pokoja je náležitá  – Ježiš je nazývaný “Kráľ pokoja”, ako Mária “Kráľovna Pokoja” v Medzjugorí.

Komentár

Úvod:aby ste sa naučili počúvať v tichu hlas môjho syna, ktorý každý deň túži sa Vám prihovoriť…

            Na dverách jedného kláštora bolo napísané: hlas Boha je ticho. Arzéniovým mottom ( sv. Arzenius mních, † 4./5.stor.) bolo: újdi, mlč, odpočiň si!

Žijeme vo svete, kde sa množia prístroje, ktoré spôsobujú hluk a vyrábajú obrazy.

            Prvou askézou je pre nás pravdepodobne hodiť do odpadového koša časť týchto prístrojov. Prinajmenšom musíme ponúknuť každý deň dva tri zrieknutia v oblasti používania masmédií.

            Koľko prázdnych, zbytočných, telesných, egoistických telefonátov! Nutkanie komunikácie nepochádza od Ducha Svätého, ale zo sebalásky. Neprestajné hudba v pozadí, televízor zapnutý od rána do večera, to sú drogy! Sú to hriechy! Viac, ako hriechy! Lebo bránia Bohu hovoriť!

1Detičky moje, keď Vám hovorím, že toto sú časy milosti…

2 aby ste mohli pochopiť môj príchod…

Bolo by dobré rozjímať spolu v skupine modlitby na tieto témy: čo to znamená “čas milosti”? Dočasný čas zjavení, ktoré sa blížia ku koncu? Blízkosť Máriinho Triumfu? …Kristovho kráľovstva? …Parúzie?

4 Detičky moje, nenechajte si ukradnúť nádej…

keď sa cítite byť unavení a preťažení: tak,to preto, lebo on, nepriateľ, koná…

Nikdy na to nemyslíme. Táto poznámka je pre nás objavom. Študujme tému námahy v životoch svätých Napr. sv. Františka, Arského farára…

6 Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť, aby ste boli vytrvalí v modlitbe a vo svedectve….

7 povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste, ktorú Boh vyznačuje…

“ A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ ( Mt 24, 12n )

Napokon môžme povedať, že všetky posolstvá sú zamerané na posilnenie nádeje a vytrvalosti.

Bolo by dobré zdieľať sa v skupine ohľadom:

“ Koľko rokov nášho života sme premárnili bez služby Pánovi? Aká je príčina? Ako to napraviť?”

Padre M. F.

Pridaj komentár