• Post category:2018
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás chcem pozvať žiť viac pre záležitosti Neba; lebo mnohí z Vás žijú v smútku a v úzkosti a necítia sa byť milovaní; a ja prichádzam, aby som Vám priniesla moju materinskú lásku. Deti moje, keď ste smutní aj ja trpím s Vami, lebo sa ešte nedokážete ponoriť do odovzdanosti voči môjmu synovi Ježišovi a strácate sa tým, že schádzate z chodníka; avšak, keď sa radujete, aj ja sa radujem s Vami. Keď sa modlíte, deti moje, a ste vytrvalí v modlitbe, budete môcť nájsť pokoj prostredníctvom pôsobenia Ducha Svätého. Detičky moje, chcem Vám pomôcť znovuobjaviť tú lásku, ktorú už nedokážete cítiť; treba kráčať po ceste svätosti; odstrániť všetko to, čo Vám bráni vidieť a cítiť Jeho lásku. Detičky moje, ak sa rozhodnete kráčať životom pokory, lásky k blížnemu a žiť v pravde, budete sa môcť nazývať “deti Svetla”. Detičky moje, túžim, aby sa každý z Vás stal mojim apoštolom, aby som mohla konať vo Vás a ukázať Vám ten chodník, po ktorom teraz nedokážete kráčať. Áno! Túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi; tými, ktorí sa rozhodnú svedčiť a byť svedkami lásky môjho syna; nebojte sa svedčiť, lebo ja budem s Vami. Môj syn Ježiš Vám dáva milosť, že ma posiela medzi Vás, avšak nie preto, žeby ste získali šťastie na tejto zemi, ale Vám chce darovať šťastie večné; lebo šťastie nieje z tejto zeme. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli dostať dar pokoja; a ja prichádzam, aby som Vám darovala pokoj, ktorý každý deň môj syn Ježiš dáva ľudstvu. Modlite sa za mojich synov pastierov, za zasvätených, aby boli vždy podporovaní vašimi modlitbami. Sú mnohí  moji synovia a dcéry zasvätení, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Pozývam vás modliť sa nad nimi, bez posudzovania, aby zostali vždy verní volaniu Boha.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh na každého z vás.

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás všetkých!

Všeobecné poznámky.

  1. Toto posolstvo je vyučovacou hodinou útechy, “posilnenia” pre nás, ktorí sme ľudmi “slabej viery” v božiu lásku: “mnohí z vás žijú v smútku a v úzkosti a necítia sa byť milovaní; a ja prichádzam, aby som Vám priniesla moju materinskú lásku.”..
  2. Na ceste v zmysle svätého Jána z Kríža musíme dávať prednosť záležitostiam neba pred tými pozemskými.
  3. Osobné posväcovanie sa je nevyhnutné; je aj predpokladom pre apoštolský život.
  4. Mária opäť vyžaduje apoštolskú odvahu; jasné a pevné svedectvo ( § 6 a 7 ). Vo všeobecnom kontexte posolstiev, môžme povedať: “ Svätá Panna pripravuje svoje vojsko pre veľké udalosti zajtrajška”.

Komentár.

Úvod:  dnes vás chcem pozvať žiť viac pre záležitosti Neba;

v modernom náboženstve nebeský rozmer býva často zabudnutý.

Môžme rozjímať Kol 3, 2:

“ Hľadajte čo je hore… myslite nato, čo je hore; nie nato čo je na zemi”.

1 Deti moje, keď ste smutní aj ja trpim s Vami …

2 avšak, keď sa radujete, aj ja sa radujem s vami.

Téma vzájomnej útechy je veľmi dôležitá v prvých rokoch dejín Cirkvi. Listy biskupov, ako je sv. Ignác Antiochijský, sú často vektorom vzájomnej sympatie. Svätý Pavol je v tom príkladom. Pozri začiatok druhého listu Korinťanom ( 2 Kor 1, 3-7 ).

4 treba kráčať po ceste svätosti; odstrániť všetko to, čo Vám bráni vidieť a cítiť Jeho lásku.

Úplne sme sa ponorili do najklasickejšej asketiky a mystiky: Následovania Krista, svätého Ignáca, učiteľov karmelitánskej školy!

 5 Detičky moje, ak sa rozhodnete kráčať životom pokory, lásky k blížnemu a žiť v pravde, budete sa môcť nazývať “deti Svetla”.

“Máriini pútnici” sú moderní a radostní, avšak, istým spôsobom, niesú zo sveta ( Jn 17, 14 ).

Naša prefíkanosť “detí svetla” je žiť vo svete, avšak nie podľa sveta ( Lk 16, 8 ).

6 Detičky moje, túžim, aby sa každý z Vás stal mojim apoštolom…

7 Áno! Túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi; tými, ktorí sa rozhodnú svedčiť a byť svedkami lásky môjho syna; nebojte sa svedčiť, lebo ja budem s Vami.

Veľkou ťažkosťou misionárskej vytrvalosti je hrozný pocit osamelosti, opustení Bohom, ktorý, ako sa zdá, mlčí a nič nerobí.

Musíme prekonať toto hrozné pokušenie s ubezpečením Ježišovho slova; posledným v evanjeliu podľa Matúša: “ som s Vami po všetky dni až do skončenia sveta.” ( Mt 28, 20 ).

Nato, aby sme napredovali po tejto ceste, ktorá je nad ľudské sily, treba evanjelizovať, evanjelizovať tvrdohlavo!

Evanjelium je skôr skúsenosť než doktrína!

Padre M.F.

Pridaj komentár