Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1. december 2018.

  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam s materskou láskou, aby som poutierla vaše slzy. Aj keď matka zabúda na svoje deti, ja na vás nikdy nezabúdam!

Detičky moje, naučte sa žiť každý deň slovo Boha, ktoré je život a pravda.

Keď Vám hovorím, že toto sú časy milosti, a vy to nedokážete pochopiť, povzbudzujem Vás žiť všetky udalosti, ktoré sa odohrali v období života, ktoré môj syn Ježiš strávil na Zemi. Iba meditovaním všetkých tajomstiev ruženca, ktorý recitujete, môžte pochopiť, že v každom z nich je veľká udalosť: je tam očakávanie, je tam narodenie, je tam smrť a je tam vzkriesenie; a toto sú všetky chvíle milosti, ktoré vy môžte uplatňovať a žiť!

Deti moje drahé, dnes chyba pravý pokoj vo vašich srdciach, lebo mnohí sú tí, čo zanechávajú chodník a už nekráčaju po ceste svätosti.

Hovorím Vám, detičky moje, modlite sa za rodiny, ktoré sú stredom srdca; a vy, čo ste boli povolaní prejsť po jeho stopách [Ježiša], nebojte sa povedať vaše áno!

Detičky moje, keď som bola malým dievčatkom z Nazareta, bola som ako vy; nemala som plné poznanie toho, čo sa so mnou dialo. Avšak hlas anjela ma naplnil natoľko, že som neváhala povedať svoje áno.

a odvtedy vo mne prekypovala milosť. Všetko bolo iné, všetko sa zmenilo. Preto, hovorím Vám, nechajte sa viesť darmi, ktoré prichádzajú z Neba.

On, môj syn Ježiš, chce vytvoriť príbeh pre každého z vás; preto sa nechajte viesť vašimi pastiermi, aby ste neboli oklamaní zlým.

Detičky moje, dnes sú mnohí tí, ktorí zanechávajú pravú vieru a sú klamaní vierou, ktorá nieje pravá, odôvodňujúc to tým, že Boh odpúšťa.

Nemôžte slúžiť dvom pánom, detičky moje, pokoj sa obsiahne iba životom v pravde! Pravda je dobrotivá, pravda je láska, pravda je dobročinnosť, pravda je radosť!

Detičky moje, ak niekto chce ísť k môjmu synovi Ježišovi, je potrebné odpustiť, je potrebné obetovať sa, je potrebná trpezlivosť. Toto bude ovocím šťastia. [Ovocím, alebo prameňom?]

Detičky moje, obraciam sa na každého z Vás, ktorí hľadáte pokoj; nenechajte sa oklamať tými, čo hovoria, že Vás milujú, a takto, Vás vedú k zanechaniu toho, čo Vám Boh daroval. Čo Boh spojil, neoddeľujte!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa do rodín vrátil pokoj! Rozdeľovaním neobsiahnete pokoj. Budem sa modliť nad každým z Vás, aby ste mohli mať pokoj; a budem sa modliť k Duchu Tešiťeľovi, aby ste mohli obnoviť vaše áno.

Je čas položiť pred nohy môjho syna Ježiša všetko to, čo Vám spôsobuje bolesť! A vy detičky, čo trpíte, Boh Vám dá útechu a uzdraví Vaše srdce. Moji drahí apoštoli, milujem Vás a žehnám Vás všetkých!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1. december 2018.

Záver

  • Post comments:0 Comments

Predniesol som tieto moje skúsenosti, radostné a aj bolestné, lebo chcem kričať pred celým svetom veľkosť Božieho Milosrdensva ku mne, krorýkoľvek som hriešnik. On naďalej koná cezo mna a používa si ma na svine plány. Ako mi hovorievala Matka Tereza: “ Keď nájdeš tvoj konár, tak tam postavíš hniezdo“. Môžem povedať, že svoj konár som našiel. Ďakujem Bohu za dar rozlišovania. Vďaka nemu viem, aká je Božia Vola pre mňa. Pochopil som, že mu musím dovoliť konať v mojom živote. Žiť zo dňa na deň bez toho , žeby som niečo očakával. Snažiť sa byt poslom Jeho Slova a jednoduchým nástrojom v Jeho rukách. Áno, som Máriin pútnik; a keby som mal opäť prežiť celý môj život odznova, veľmi rad by som ho prežil tak, ako to bolo. Lebo veľká je Jeho Láska ku mne. Tak veľká, že mi doprial radosť žiť tu v Lorete , kde môžem každý deň navštevovať Svätý Dom – Santa Casa; v ktorom sa udial sa udial najväčší zázrak; zvestovanie narodenia nášho Spasiteľa. A ja každý deň, v pokore, chodievam do baziliky, aby som sa modlil za seba a za osoby, čo sa zverujú do mojich modlitieb.
Chcem teraz pridať svedectvá niektorých mojich bratov a sestier v Kristovi, aby som chválil Pána zázraky, ktoré neustále koná v našich životoch. (viac…)

Continue ReadingZáver