• Post category:2018
 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam s materskou láskou, aby som poutierla vaše slzy. Aj keď matka zabúda na svoje deti, ja na vás nikdy nezabúdam!

Detičky moje, naučte sa žiť každý deň slovo Boha, ktoré je život a pravda.

Keď Vám hovorím, že toto sú časy milosti, a vy to nedokážete pochopiť, povzbudzujem Vás žiť všetky udalosti, ktoré sa odohrali v období života, ktoré môj syn Ježiš strávil na Zemi. Iba meditovaním všetkých tajomstiev ruženca, ktorý recitujete, môžte pochopiť, že v každom z nich je veľká udalosť: je tam očakávanie, je tam narodenie, je tam smrť a je tam vzkriesenie; a toto sú všetky chvíle milosti, ktoré vy môžte uplatňovať a žiť!

Deti moje drahé, dnes chyba pravý pokoj vo vašich srdciach, lebo mnohí sú tí, čo zanechávajú chodník a už nekráčaju po ceste svätosti.

Hovorím Vám, detičky moje, modlite sa za rodiny, ktoré sú stredom srdca; a vy, čo ste boli povolaní prejsť po jeho stopách [Ježiša], nebojte sa povedať vaše áno!

Detičky moje, keď som bola malým dievčatkom z Nazareta, bola som ako vy; nemala som plné poznanie toho, čo sa so mnou dialo. Avšak hlas anjela ma naplnil natoľko, že som neváhala povedať svoje áno.

a odvtedy vo mne prekypovala milosť. Všetko bolo iné, všetko sa zmenilo. Preto, hovorím Vám, nechajte sa viesť darmi, ktoré prichádzajú z Neba.

On, môj syn Ježiš, chce vytvoriť príbeh pre každého z vás; preto sa nechajte viesť vašimi pastiermi, aby ste neboli oklamaní zlým.

Detičky moje, dnes sú mnohí tí, ktorí zanechávajú pravú vieru a sú klamaní vierou, ktorá nieje pravá, odôvodňujúc to tým, že Boh odpúšťa.

Nemôžte slúžiť dvom pánom, detičky moje, pokoj sa obsiahne iba životom v pravde! Pravda je dobrotivá, pravda je láska, pravda je dobročinnosť, pravda je radosť!

Detičky moje, ak niekto chce ísť k môjmu synovi Ježišovi, je potrebné odpustiť, je potrebné obetovať sa, je potrebná trpezlivosť. Toto bude ovocím šťastia. [Ovocím, alebo prameňom?]

Detičky moje, obraciam sa na každého z Vás, ktorí hľadáte pokoj; nenechajte sa oklamať tými, čo hovoria, že Vás milujú, a takto, Vás vedú k zanechaniu toho, čo Vám Boh daroval. Čo Boh spojil, neoddeľujte!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa do rodín vrátil pokoj! Rozdeľovaním neobsiahnete pokoj. Budem sa modliť nad každým z Vás, aby ste mohli mať pokoj; a budem sa modliť k Duchu Tešiťeľovi, aby ste mohli obnoviť vaše áno.

Je čas položiť pred nohy môjho syna Ježiša všetko to, čo Vám spôsobuje bolesť! A vy detičky, čo trpíte, Boh Vám dá útechu a uzdraví Vaše srdce. Moji drahí apoštoli, milujem Vás a žehnám Vás všetkých!

Všeobecné poznámky

 1. Toto posolstvo je vyučovacou hodinou útechy, “potešovaním”. Dotýka sa klávesy materskej lásky.
 2. Je nám daná lekcia o Ruženci, ktorý nieje jednoduchou “pobožnosťou”, ale je zakorenený v silnej duchovnosti založenej na teológii Vtelenia.
 3. Svätosť je predovšetkým “spojenie vôlí” po stopách Máriinho “Fiat”.
 4. Povzbudenie Svätej Panny nás varuje pred súčasným učením , aj v rámci Cirkvi, ktoré predstavuje Boha Lásky zhovievavého voči hriechu.

Komentár

 • Úvod: “Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam s materskou láskou, aby som poutierla vaše slzy. Aj keď matka zabúda na svoje deti, ja na vás nikdy nezabúdam!”
  Šokujúce prejavy lásky Jahveho voči svojmu ľudu. Mária mala účasť na tejto dojímavej láske. Komentár nieje potrebný, Písmo hovorí jasne. Pozri Iz 49, 15; 44, 21 – Jer 31, 20 – Oz 11, 8.
 • 2. “Detičky moje, naučte sa žiť každý deň slovo Boha, ktoré je život a pravda.”
  Pravda je mottom dominikánskej rehoľe. Svätá Katarína sa často vyjadruje k tejto téme. Na konci svojho života Terezka z Lisieux povedala: “Myslím, že som vždy hľadala pravdu.” Nedôverujme existencialistickej duchovnosti, ktorá je pozorná iba voči životu a nie voči pravde! Pozri č. 8 a 9.
 • 3. Povzbudzujem Vás žiť všetky udalosti, ktoré sa odohrali v období života, ktoré môj syn Ježiš strávil na Zemi.“
  Istým spôsobom Dejiny Cirkvi sú reprodukciou Ježišovho pozemského života. Život a skutky Krista postupne prechádzajú do Mystického Tela (Congar). To isté platí aj pre osobné osudy, avšak je ťažké, pre jednotlivca napodobňovať celé tajomstvo Pána. Podľa nášho vlastného povolania sme osobitne pričlenení k tomu, alebo tamtomu aspektu postavy Krista.
 • 4.“Iba meditovaním všetkých tajomstiev ruženca, ktorý recitujete, môžte pochopiť, že v každom z nich je veľká udalosť: je tam očakávanie, je tam narodenie, je tam smrť a je tam vzkriesenie…a toto sú všetky chvíle milosti, ktoré vy môžte uplatňovať a žiť!“
  Tu dostávame dôležité učenie o Ruženci, ako škole ľudského a nadprirodzeného života. Pozri k tejto téme krásny dokument svätého Jána Pavla II: Rosarium Virginis Mariae (16 októbra 2002).
  Sme teda pozvaní
  • Pochopiť udalosti našej existencie medzi chvíľami pozemského príbehu Ježiša a Márie.
  • Zobrať si, ako príklady tajomstvá Ruženca a vteliť ich do nášho osobného príbehu.
 • 5. „Nebojte sa povedať vaše Áno!“
  Pevné pozvanie rozhodnúť sa dať úplný súhlas pre Boží Plán s nami.
 • 6. „Detičky moje, keď som bola malým dievčatkom z Nazareta, bola som ako vy; nemala som plné poznanie toho, čo sa so mnou dialo. Avšak hlas anjela ma naplnil natoľko, že som neváhala povedať svoje Áno.“
  7. „A odvtedy vo mne prekypovala milosť. Všetko bolo iné, všetko sa zmenilo.“
  Tu sa nám Mária zveruje. Toto jej vyznanie sa nenachádza priamo formulované vo svätých Písmach, je však úplne v súlade s ich obsahom. Toto Máriine vyznanie by nás malo posunúť k rozhodujúcemu kroku na ceste k svätosti.
 • 8. „On, môj syn Ježiš, chce vytvoriť príbeh pre každého z vás.“
  Tento jedinečný a božský príbeh nášho vlastného života je zázrakom, ktorý objavíme v Nebi, keď budeme mať naše “Nové Meno”.
 • 9. „Detičky moje, dnes sú mnohí tí, ktorí zanechávajú pravú vieru a sú klamaní vierou, ktorá nieje pravá, odôvodňujúc to tým, že Boh odpúšťa.“
  Hľa, nebezpečenstvo moderného “neo-kvietizmu”. Satan vyhral, keď vložil do našej hlavy presvedčenie, že hriech neexistuje, že sa nemusíme snažiť, aby sme boli spasení (viera bez skutkov podľa Jak 2, 18).
 • 10. „Nemôžte slúžiť dvom pánom, detičky moje, pokoj sa obsiahne iba životom v pravde!“
  Máme tu učenie Evanjelia zdôraznené v Medjugorjí.
 • 11. „Budem sa modliť nad každým z Vás, aby ste mohli mať pokoj; a budem sa modliť k Duchu Tešiťeľovi, aby ste mohli obnoviť vaše áno.
  Mária nás uisťuje o svojej modlitbe za štedrú obnovu krstných prísľubov.

Pridaj komentár