Moja náboženská cesta, spolu s darom, ktorý mi Pán dal v Enzovi ( ako posielal apoštolov po dvoch, tak aj nás )sa stala náročnejšou a otvorenejšou od 15 apríla 2010. Počas modlitby sa mi zjavila Panna Mária a povedala mi: “ Drahý môj syn, tento deň je pre teba špeciálny. Vedz syn môj , že môj Syn Ježiš chce, aby som prichádzala medzi Vás každú prvú sobotu v mesiaci s osobitným posolstvom pre ľudstvo. Kdekoľvek sa budeš nachádzať, ja prídem. Toto je dar, ktorý Boh chce dať ľudstvu. Ďakujem za odpoveď na moje volanie. A ja ťa žehnaj v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.“ Odvtedy každú prvú sobotu v mesiaci prežívam milosť príchodu Panny Márie, ktorá prináša posolstvo pre ľudstvo. Pri tejto príležitosti mnohí prichádzajú, aby sa prezili spolu chvíle modlitby, zdieľania a úcty k Panne Márii. Takto tvoria veľkú a početnú rodinu Máriinich pútnikov – I pellegrini di Maria. Ja žijem svoj život v jednoduchosti. Pracujem v továrni. V mojom voľnom čase otváram dvere môjho domu a môjho srdca všetkým tým, ktorí potrebujú slová útechy, ktorí chcú poznať Boha. A tak moja cesta evanjelizácie sa stáva stále náročnejšou; a tak rastie počet mojich bratov a sestier v Kristovi. Dnes sú rôzne večeradlá pútnikov v rôznych talianských mestách. Všetky zrodené z nášho duchovného zdieľania, ktorý zanechal v srdci každého neustálu túžbu hľadať Boha, evanjelizovať, a po stretnutí s Ježišom a s Máriou.

Z taliančiny preložil D. R.

Pridaj komentár