• Post category:2019
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Ježiš ma posiela medzi vás, aby ste, detičky moje, nestratili nádej.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, môj syn mi dáva milosť byť medzi vami, aby, mojím príchodom, som vás mohla viesť a ukázať Vám cestu svetla, ktorá vedie k môjmu synovi Ježišovi.

Detičky moje, už dávno som medzi vami, aby som otvorila vaše srdcia, aby ste sa vy, detičky moje, naučili ho prijať.

Iba tak, detičky moje, budete môcť nájsť pokoj vo vašich srdciach. Povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa vytrvalo rozhodli prijímať stále viac Slovo Božie, ktoré je Vám každý deň dávané.

Detičky moje, ak sa vo vás nezrodí túžba ho prijať, vy nemôžte objaviť a vychutnávať svoju lásku a svoju nehu. Vychutnávajte ho, detičky moje, a uvidíte, aké je veľké jeho milosrdenstvo!

Hovorím Vám, detičky moje, ktorí hľadáte a túžite po pokoji; pokoj sa môže obsiahnuť, keď je vo vás srdce plné lásky.

A ja, čo už dlho prichádzam, aby som si zobrala vaše srdcia plné utrpenia a bolesti, nebojte sa mi ich darovať; ja, ako Matka, prichádzam, aby som ich uzdravila od každej duchovnej choroby, aby ste sa obrátili a zápalil sa plameň vášho srdca!

Modlite sa, detičky moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali pravými apoštolmi; sú mnohí tí, ktorí nežijú usporiadaný život; ako keby nikdy nepoznali lásku Boha!

A vás, ktorí poznáte lásku Boha, povzbudzujem vás, aby ste nepohoršovali vaše deti, ale opäť sa začnite modliť a postit vo vašich rodinách, aby oni mohli prijať Jeho lásku! Uprene sa dívam na každého z vás a dotýkam sa vášho srdca. Žehnám vás všetkých!

Všeobecné poznámky

Toto posolstvo je kristologické. Mária naliehavo hovorí, že prichádza v Ježišovom mene. Svätá Panna zdôrazňuje tému Božieho Slova.

Hovorí, že prichádza už dlhý čas. Prečo elementárne vyučovacie hodiny obrátenia niesú chápané?

Komentár

Povzbudzujem vás… prijímať stále viac Slovo Božie, ktoré je Vám každý deň dávané… objaviť a vychutnávať lásku Boha a svoju nehu… Pravdepodobne má na mysli každodenné čítania počas Svätej Omše… Pre mnohých veriacich sú prvotným duchovným čítaním. Spravme si o tom spytovanie svedomia…

Pokoj sa môže obsiahnuť, keď je vo vás srdce plné lásky. Zdá sa to byť banálna poznámka. Avšak, práve tam nachádzame zdroj mnohých znepokojení a mnohých úzkostí. Napríkad, keď mame pocit, že strácame čas, keď niesme produktívni, keď sme príliš dobrotiví, keď vykonávame zbytočné služby, nedocenené atď.

A ja, čo už dlho prichádzam, aby som zobrala vaše srdcia plné utrpenia a bolesti. Nebojte sa mi ich darovať! Ja, ako Matka, prichádzam, aby som ich uzdravila od každej duchovnej choroby, aby ste sa obrátili a zapálil sa plameň Vášho srdca. Mária je plná spolucítenia pre Máriinich pútnikov. Pozastavme sa pred váhou vyjadrenia: zobrať si vaše srdcia. Čo to znamená dať svoje srdce? Zdá sa to byť abstraktné, vyumelkované. V akom zmysle táto ponuka sa stane silnou, materskou, srdečnou? Mária neprišla, v prvom rade, aby urobila zázraky na telách, ale, aby uzdravila duchovné choroby. Základnou, a takmer jedinou, duchovnou chorobou, príčinou mnohého zla, by teda mala byť skutočnosť, že nemilujeme? Jediným liekom by teda malo byť zapálenie plameň lásky v našom srdci?

A vy, ktorí poznáte lásku Boha; povzbudzujem Vás, aby ste nepohoršovali vaše deti, opäť sa však začnite modliť a postiť vo vašich rodinách; aby mohli prijať Jeho lásku! Keď uvažovanie nad možnosťou stratiť večný život pre manželskú nevernosť, napríkad, nieje dostatočné; môžme sa zamyslieť nad trvalými následkami spôsobenými v duši detí. Okrem iného, na začiatku roka, bolo by užitočné urobiť si v každej modlitbovej skupine verejné spytovanie svedomia ohľadom našej praxe pôstu.

Uprene sa dívam na každého z vás a dotýkam sa vášho srdca. Žehnám vás všetkých! Priepastné tajomstvo univerzálneho prostredníctva Márie! Ako dokáže byť konkrétne prítomná pri miliardách bytostí ľudských a anjelských?

Kňaz Otec M.F.

Pridaj komentár