• Post category:2019
  • Post comments:1 Comment

Detičky moje požehnané Otcom, povzbudzujem Vás žiť Slovo Božie, ktoré je Vám cezo mňa dávané!

S dôverou prijmite do vášho srdca Kráľa pokoja! Prinášam Vám Slovo, ktoré je Slovom večného života; a, ak ho prijímete, budete žiť pre večnosť.

Koľkí z Vás zakúsili Svoju lásku a Svoju nehu? Hovorím Vám, detičky moje, čo hľadáte pokoj: nezanedbávajte každodennú modlitbu! Bez modlitby a bez počúvania Božieho Slova nemôžte obsiahnuť pokoj srdca. Treba byť pravými apoštolmi, aby ste sa stali svetlom sveta, ak sa však nenaučíte od Neho, nemôžte byť nositeľmi pokoja.

Detičky moje, nebuďte znechutené z toho, že nieste prorokmi vo vašich rodinách, ale buďte vytrvalí! Ja, ako matka, som niesla v lone dar ľudstva, ktorý bol svelto a slovo, ktoré sa stávalo telom. A vy, čo dostávate milosť prijať ho do vášho srdca: povzbudzujem vás starať sa oň, aby vo vás rástlo, tým, že hovoríte vaše áno!

Modlite sa, detičky moje, aby pohľad zostal upretý na Kríž, a Duch Tešiťeľ nech vás oslobodí od všetkého toho, čo vás vzďaľuje od Boha!

A vy, detičky moje, čo túžite darovať vaše srdce Bohu: vedzte, že nieste sami, aj keď tieto časy sú plné utrpení a skúšok. Preto vás povzbudzujem k tomu, aby ste si navzájom pomáhali prednášaním modlitieb a pôstou. Prichádzam na toto miesto, ako Matka Útechy!

Drahé deti, svedčite moje posolstvá tým, ktorí ešte nedostali túto milosť; aby, cez vaše večeradlá, ste sa stali mojimi apoštolmi!

Hovorím Vám, detičky moje, čo ste boli povolaní: zamilujte sa stále viac do tej milosti, ktorú Vám Boh dáva! A vy, čo ma už dlho nasledujete: svedčite o divoch, ktoré Boh robí s vami, aby, cez váš príklad, ste sa stali svetlom! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

This Post Has One Comment

Pridaj komentár