• Post category:2019
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, ako vaša Matka prichádzam medzi vás, aby som Vám priniesla dobrú novinu

Detičky moje, už dlho Vám dávam moje posolstvá, aby ste ich mohli pochopiť a uskutočňovať. Prichádzam, aby som Vám priniesla všetko to, čo môj syn priniesol svojím príchodom na zem, ako človek. Znášal utrpenie, ako vy, znášal bolesť, ako vy. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebujete Tešiteľa. A On posiela mňa, aby ste sa vedeli zamilovať do jeho Slova.

Žite, deti moje, tieto časy milosti! Milosť, v tejto chvíli, žije vo vás. Vy, čo ste boli povolaní v tomto čase: je potrebné, aby ste zmenili svoj život! Detičky, treba sa rozhodnúť stať sa mojimi apoštolmi! Ak však nežijete vo svojej láske a neoslobodíte sa od hriechu, Boh nemôže prebývať vo vás.

On je milosrdenstvo, odpúšťa a hovorí ti: Choď a už viac nehreš! Hovorím Vám: nezostaňte otrokmi hriechu! A koľkí z vás sú tí čo sa ospravedlňujú hovoriac: Boh všetko odpúšťa!

Povzbudzujem vás detičky, aby ste nepadli do rúk zlého, lebo mnohí sú tí, ktorí žijú, ako keby nikdy nepoznali Slovo. Detičky moje, boli Vám darované prikázania, ktoré boli napísané, aby ste ich uvádzali do praxe.

Hovorím Vám, ktorí chcete kráčať po stopách môjho syna: treba sa rozhodnúť byť svedkami toho, čo Boh koná vo vás.

Keď som sa mala stať nevestou, Boh ma nenechal samú, ale som mala Jozefa, ktorý by ma odprevádzal v tomto tajomstve, tak veľmi neznámom pre nás. Mali sme dôverovať tomuto tajomstvu, a Milosť bola nad nami a konala v nás.

Hovorím Vám: neiste sami! Vy už máte poznanie celej skúsenosti príchodu Ježiša na zem. Takže, ešte dnes, on žije medzi vami a prebýva medzi vami.

Treba počúvať! Treba pochopiť a žiť! Takto sa premeníte na nový život.

Nemajte starosť pochopiť všetko! Ja vás povzbudzujem modliť sa k Duchu Svätému, aby konal vo vás, a nebudete sklamaní!

Som s vami v týchto časoch, kedy, viac než kedykoľvek predtým, sa snažia zobrať Vám nádej. Avšak ja Vám hovorím: Blažení tí, ktorí sa darujú v tichu a v hĺbke svojho srdca kontemplujú Boha, a nie tí, ktorí hovoria “Pane, Pane”!

Naučte sa všetko to, čo Vám prichádza zo Svätých Písem, kde je všetko napísané! Som matkou, ktorá teší svoje deti. A prichádzam na Zem, aby ste mojím príchodom mohli cítiť všetku moju lásku.

Iba tak budete cítiť, že ste nové stvorenia: praktizovaním všetkých mojich posolstiev. A stanete sa svedkami pravdy.

Hovorím Vám, detičky moje: potrebujem vás, aby ste boli svedkami evanjelia! Žiadam od vás, detičky moje: stante sa nositeľmi duší, prostredníctvom vašej lásky, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh pre každého z vás!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla konať vo vás! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

Komentár

Toto posolstvo má obzvlášť kristologické zafarbenie a dáva dôraz na Slovo Božie, počuté, pochopené a uvádzané do praxe, ako bolo upresnené v evanjeliovom príhovore kapitoly 5, 6 a 7 svätého Matúša.

K tomuto potrebujeme “Tešiteľa”. Nejedná sa o Ducha Svätého?

Zamyslime sa nad teóriou “učeníka-misionára”, tak drahou pápežovi Františkovi. Treba počúvať Slovo, urobiť ho svojím, uviesť ho do praxe a potom ho šíriť na všetky strany (Evangelium Nuntiandi č. 23, 264 atď. ).

To vyžaduje osobné obrátenie a napodobňovanie Ježiša a taktiež apoštolské obrátenie, aby sme mohli svedčiť radosť z toho, že sme našli Krista.

Nemá zmysel snívať, že sa stanem apoštolom bez toho, žeby som sa obrátil. Mária sa nám zveruje so svojím sklamaním v tejto veci. V našich modlitbových skupinách, nikto nieje skutočne obrátený a niektorí žijú v hriechu. Všetci sme nasiaknutí predsudkami, ktoré vládnu vo svete a dokonca aj v Cirkvi: “Hriech neexistuje! Boh je tak dobrý, že všetko odpúšťa”. Táto mentalita, ktorá spočíva v zneužívaní milosrdenstva, je neprípustná! Ježiš odpúšťa cudzoložnici (Jn 8, 11); avšak zdôrazňuje: “Choď a už nehreš!”.

Pozor nato, aby ste nepadli do rúk zlého, ktorý je skutočnou osobou, živou, činnou vo dne a v noci po celom svete.

Teraz sa treba vrátiť k ZÁKLADOM, k prikázaniam zo Starého Zákona, ktoré boli prijaté, premenené v Novom Zákone. Hrozné upozornenie Matúša 7, 21 je tu pripomenuté: “Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,”…”

Nachádzame v tomto výklade malú novinku: Mária pripomína svoj Manželský zväzok s Jozefom, ktorý bol jej oporou, keď sa museli obaja popasovať s tajomstvom pannenského pôrodu.

Taktiež my, napriek zdaniu, v prítomnosti moderného ateizmom, nezostávame sami! Je jasné, že z Evanjelia poznáme životnú skúsenosť Ježiša v prvom storočí. Avšak, tento poklad, nepatrí iba minulosti! Kristus je živý, a je medzi nami! Je prítomný vo všetkých situáciách, ktorými prechádzame. Je s nami na našej osobnej ceste a v našej apoštolskej činnosti.

Opäť tu nachádzame tému ÚTECHY!

Musíme si byť jasne vedomí, že, byť “Máriinmi pútnikmi – I pellegrini di Maria” a aj Lellovými priateľmi, je osobitným privilégiom. Musíme si uvedomiť šťastie, ktoré máme tým, že sme takto navštevovaní, dostávame rady, že sme stonásobne maznaní, Svätou Pannou!

Otec M.F.

Pridaj komentár