• Post category:2019
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti požehnané z Neba, pozývam vás viac žiť Slovo môjho syna Ježiša.

Detičky moje, je veľa tých, ktorí ešte neurobili poriadok vo svojom živote. Hovorím Vám deti moje: už dlhý čas klopem na vaše srdcia, aby ste ich mohli úplne otvoriť pre milosť.

Detičky moje, hovorím Vám, ktorí už dlhý čas poznáte môj príchod: túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi, a, cez vašu vytrvalosť, sa stanete živým Evanjeliom, aby ste sa tak mohli stať darom pre tých, čo sú ďaleko od Slova Boha; ak sa však nezačnete modliť od vašich rodín, nebudete môcť byť svedkami Evanjelia!

Hovorím Vám, ktorí túžite stretnúť Kráľa pokoja: začnite kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil pre vás! Preto som medzi vami, aby som Vám pomohla prejsť každý deň chodníky Boha, dávaním mojich posolstiev, aby ste sa vy, moje detičky, počas vašej cesty necítili byť sami. Lebo nieste sami! Ja som po boku každého z vás, a podávam Vám moju vystretú ruku, čakajúc, že sa jej chytíte.

Moje srdce sa teší, keď sa modlíte spolu! Keď sa spolu modlíte, ste ako anjeli! Prosím vás, detičky moje: modlite sa, modlite sa, aby ste sa vašou modlitbou nenechali zvädnúť!

Preto vás žiadam, aby ste sa modlili: lebo prostredníctvom vašich večeradiel modlitby sa naplníte Duchom Svätým, a práve tam milosť zostúpi na vás, aby uzdravila vaše rany.

Hovorím Vám vyvoleným: buďte vytrvalí, a nebojte sa povedať vaše Áno! Boli ste povolaní svedčiť tieto časy milosti, s vedomím, že pri tom bude aj súženie a utrpenie. Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný, a aj vy budete prenasledovaní kvôli svojej láske.

Preto vás povzbudzujem byť každý deň zjednotení s Cirkvou, kráčajúc spolu s pastiermi, pomáhajúc si navzájom.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

Pridaj komentár