• Post category:2019
 • Post comments:1 Comment

Moje drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som darovala veľa milostí.

Deti moje, milosti možno získať len so srdcom otvoreným a majúcim dôveru v nádej. Koľkí z vás potrebujú milosti a ja som matkou, ktorá Vám chce darovať milosti, žiadam Vás, deti moje, aby ste kráčali spolu s mojím synom Ježišom, aby sa mohli zrealizovať plány, ktoré má Boh s každým z Vás.

Ó deti moje drahé, ak nezačnete chodiť v stopách, ktoré Boh vyznačil, nebudete môcť objaviť všetky dary, ktoré Vám chce On dopriať.

Je čas povedať svoje áno; pretože je veľa tých, ktorí nedokážu kráčať po ceste konverzie, postiť sa a modliť sa. Avšak, ak sa nemodlíte, nebudete môcť získať pokoj. Pokoj príde, ak mi darujete Svoje srdce a len potom začnete vychutnávať Svoju lásku.

Túžim, deti moje, aby ste mi skrze vaše modlitby, pomohli distribuovať milosti. Takto budete môcť byť mojimi učeníkmi. Ježiš na Vás čaká so svojou vystretou rukou; a ja, ako jedna matka, Vás vediem k Nemu, k Ženíchovi.

Majte dôveru, deti moje, v tento Čas Milosti, ktorý mi dáva Boh, aby bola dlhšie s Vami nato, aby som Vám pomáhala.

Detičky moje, nie ste sami; ale zakaždým, keď otvoríte Svoje srdce, ja som s Vami, aby som Vás utešovala a milovala.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Vás, ktorí máte tento dar, žiadam, aby ste sa stali darom pokoja a svedkami týchto zázrakov, ktoré robím medzi Vami.

Modlite sa za pastierov, modlite sa za Svätého Otca, ktorý veľmi potrebuje vaše modlitby!

Ďakujeme Vám za odpoveď na moje volanie.

This Post Has One Comment

 1. Daniel

  Máriini pútnici – I pellegrini di Maria.

  Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo pri príležitosti 34. výročia zjavení v Oliveto Citra 24. mája 2019.

  Dnes večer Mária bola oblečená celá v zlate, bola neopísateľne krásna a v ruke držala srdce.

  “Deti moje, srdce môjho Syna Ježiša trpí, kvôli mnohým urážkam, peklínaniam a mnohým hriechom spáchaným aj v dnešnej dobe, a ja Vás pozývam stať sa odprosovačmi za tieto urážky môjho Syna Ježiša.”

  Koľké mamy trpia, koľko bolestí je tu na zemi. Som tu, aby som zohriala Vaše srdcia, aby som osušila vaše slzy a túžim, aby sa nik z Vás nestratil!

  Dám Vám moje materské požehnanie, aby ste ho zaniesli do Vašich rodín! Milujem Vás! Potom Mária odišla.

Pridaj komentár