• Post category:2019
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, milované Bohom; aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vám darovala všetku lásku Otca.

Prihováram sa Vám, ako Mama, a Matka vždy utešuje svoje deti.

Detičky moje, vzdávajte vďaky môjmu Synovi Ježišovi, za všetko to, čo Vám dáva; a za to, že Vám dáva tú milosť, že môžem byť medzi Vami, aby ste sa naučili počúvať Posolstvá, ktoré sú Vám dávané!

Je potrebné, detičky Moje, stať sa pravými apoštolmi Svojej lásky; ak sa však nenaučíte prijímať Svoje Slovo, ktoré je Životom a Pravdou, nebudete môcť pochopiť Svoju Lásku. Preto prichádzam, aby som Vás viedla k chodníku, ktorý Môj Syn vystopoval pre Vás, aby ste sa stali pravými Evanjelizátormi Jeho Slova. Ohlasujte, detičky Moje, Dobrú Novinu všetkým; a Nebojte sa svedčiť Svoju Lásku, pretože prostredníctvom vzývanie Ducha Svätého, Vy ste jeho Apoštoli.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože len s modlitbou budete môcť oddialiť všetko to, čo vás delí od môjho Syna!

Deti moje, Pozerám sa na každého z vás a vidím všetku Vašu bolesť a zmätok; som blízko každého z vás a zvolávam na Vás požehnanie môjho Syna, aby ste mohli obetovať všetko, čomu dnes nerozumiete na tejto zemi.

To je dôvod, prečo vám hovorím: nenechajte sa zmiasť tým, čo je z tohto sveta, ale povzbudzujem vás, aby ste žili pre veci neba, kde vám nikto nebude môcť zobrať Nádej Večnosti.

Povzbudzujem Vás, aby ste sa navzájom milovali, pretože vašou láskou budete svedkami jeho lásky.

Detičky moje, pozývam vás, aby ste sa zmierili s Bohom a odpustili sebe samým, aby ste vo svojom srdci cítili Lásku, ktorú mnohí z Vás už zakúsili.

Modlite sa, aby vás Satan neoklamal svojimi zvádzaniami, a nenechal vo Vás presvedčenie, že nieste milovaní. Vráťte sa k svojim Pastierom, aby Vám bolo odpustené a, aby ste boli milovaní!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!

Komentár

Pozor! Tento text nieje komentár „všetko pripravené“, je to skôr náčrt pre zdieľanie sa počas stretnutí Máriinych pútnikov – dei Pellegrini di Maria.

Dať všetku lásku Otca

Trojičný rozmer je prítomný aj v Posolstvách. Mária je poslaná Otcom, aby rozdala poklady Otca. Zvyčajne Svätá Panna rozpráva o Synovi.

Mama utešiteľka

Prvé čítanie večernej omše bolo zo 14. nedeľe cez rok: Izaiáš 66, 10n: „Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Ako keď niekoho teší matka…“ Svätá Terézia z Lisieux veľmi milovala tento úryvok.
V mnohých Lellových posolstvách Mária sa predstavuje ako Matka Útechy. Ľudstvo nieje iba hriešne; je aj v úzkosti. Potrebuje útechu!

Poďakovanie Márie za svoju prítomnosť medzi nami.

Počas 33 rokov, Matka Útechy prišla medzi nás veľa, veľa krát! Nesmieme zabúdať na tento nesmierny dar!

Prijať Slovo Boha

Náboženstvo Máriiných Pútnikov je jednoduché, neodlišuje sa od prítomného v Evanjeliu. V Medjugorjí, v našej duchovnej rodine, koľkokrát Mária žiadala vrátiť sa k Biblii, k Slovu Boha!

Stať sa evanjelizátormi bez strachu

Ohlasovať dobrú novinu všetkým, nám naháňa strach. S pomocou Ducha Svätého to môžme dokázať. Urobiť si každý večer apoštolské spytovanie svedomia: dnes, koľkokrát som rozprával o Ježišovi?

Oddialiť všetko to, čo odlučuje od Syna

Strmá cesta odlúčenia sa od všetkých stvorení, podľa učenia Evanjelia, svätého Jána z Kríža a všetkých svätých, zdá sa byť neľudské. Postupne, Duch Svätý dáva pochopiť, že „tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života!“ Mt 7,14.

Mária vidí, každého z nás a pozná svoj zmätok

Dnes, koľko ľudí žije bez nádeje, smutní v samote. Nesmierne tajomstvo, prekrásne: Mária hovorí, že je blízko každého zo 7 miliárd ľudí!

Obetovať všetko to, čo nedokážeme pochopiť na tejto zemi

Je veľa, veľa problémov v súčasnej kultúre: nová fyzika, genéza sveta, trvanie genézy sveta, všade utrpenia, problémy spojené s dlhovekosťou, s umelou inteligenciou… Na úrovni náboženstva: biblická kritika, víťazný beh islamu počas 13. storočí, škandály, rozdelenia v Cirkvi, pochybovanie mnohých dobrých ľudí atď. atď;

Veci zeme sú klamné; túžiť po tých z Neba

Nieje príliš ľahké, žiť duchovnosť premeny Sveta podľa Gaudium et Spes, a, zároveň, byť verní tradičnej duchovnosti: „Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi…“ Kol 3, 2.

Satan nás presviedča o tom, že niesme milovaní

Diabol nás necháva na telesnej úrovni. Z čisto prirodzeného hľadiska, zdá sa, že vo svete sa všetko deje náhodou. Zdá sa, že Boh zabúda, možno pohŕda: svojimi stvoreniami, svetom a jeho dejinami. Iba temná viera, osvietená Zjavením nás presviedča o opaku. Pozri, napríklad, učenie Konzolaty Betronovej.

Otec M.F.

Pridaj komentár