Počas modlitby.

Drahé deti moje, aj dnes, prichádzam medzi vás, aby som ponúkla každému z vás môjho milého milovaného Ježiša, ktorý sa každý deň obetuje za každého z vás.

Detičky moje, hovorím Vám: otvore vaše srdcia, aby ste sa oslobodili od všetkých vašich ješitností, ktoré Vám bránia vidieť milosť Boha; a robia vás otrokmi hriechu.

Vedzte, že všetko to, čo je na tejto Zemi je márnosť.

Detičky drahé, žite viac pre záležitosti Neba a investujte, každý deň, váš život pre večnosť!

Mnohí z vás sú naviazaní na seba samých, a nedokážu už viac vidieť krásu stvorenia; povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa zamilovali do života, aby ste opäť začali žiť v jednoduchosti, bez strachu zo staroby.

Žite v sponatánnosti, ktorú Vám život darúva! Ale ja Vám hovorím: detičky moje, žehnajte, žehnajte, žehnajte za milosť života, ktorý Vám môj Syn daroval na tejto Zemi!

Nežite, ako keby Boh neexistoval; tým, že sa nechávate zvádzať týmto svetom, ktorý nieje večný!

Hovorím Vám: modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa nenechali oklamať satanom, ktorý vás necháva v presvedčení, že hriech neexistuje!

Detičky moje, hriech má svoje meno; a všetko to, čo je zlo, neprináleží Bohu. A Vám, detičky moje, ktorí poznáte prikázania: povzbudzujem vás ich žiť!

Odvahu, odvahu, detičky moje, som po boku vás, ktorí trpíte zásluhou tých, ktorí Vám zobrali nádej a nedokážete už viac žiť v pokoji. Povzbudzujem vás povstať a zveriť všetku vašu bolesť do rúk môjho Syna!

Som po boku teba, ktorý sa dnes cítiš byť sám a opustený; aj keď ťa všetci opustia, vedz, že Boh ťa nikdy neopustí!

Hovorím Vám: žehnajte, žehnajte a modlite sa za tých, ktorí Vám spôsobujú bolesť; vedzte, že prenasledovali môjho Syna a budú prenasledovať aj vás!

Blažení ste vy, ktorí dnes trpíte, aby ste svedčili o pravde! Potrebujem vás! Potrebujem vaše modlitby! Buďte každý deň svedkami Svojej lásky! Čím viac dávate, tým viac vo vás rastie túžba stať sa svojimi apoštolmi.

Milujem vás, deti moje!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za Cirkev, a modlite sa za tých, ktorí nepoznajú lásku môjho Syna Ježiša! Preto vás zhromažďujem okolo seba, aby som vtlačila do vašich sŕdc, všetku lásku Matky.

Vďaka, detičky moje, že ste odpovedali na moje volanie!

Pridaj komentár

Close Menu

Send this to a friend