Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/08/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes Vás vyzývam, aby ste stretli Kráľa pokoja.
Deti moje, bez osobnej modlitby nemáte radosť stretnúť Kráľa pokoja; už dávno, deti moje, Vás pozývam k modlitbe.
Modlite sa deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali osobné stretnutie s Mojim Synom Ježišom, lebo mnohí z Vás sa ešte nerozhodli nastúpiť na cestu pokoja.
Nebude pokoj vo Vašich srdciach, ak sa neodovzdáte; Ja Vás vyzývam modliť sa každodenne, kde sa môžte živiť Bohom, aby ste cítili všetky Jeho dobrodenia! Modlitba Vás uzdraví a spasí Vás.
Detičky moje drahé, modlite sa v rodine, aby zloduch nerušil život Vašich rodín.
So spoločnou modlitbou satan sa oddiali od každého z Vás; preto Vás napomínam neoddaľovať modlitbu.
Ja budem vždy pri Vás a budem sa modliť s Vami.
Ďakujem Vám a žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/08/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/07/11

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, dnes zostupujem medzi Vás, aby som ešte raz obnovila zvestovanie milosrdnej Lásky môjho Syna pre Vás.
Deti moje, On ma posiela medzi Vás, aby som Vám zvestovala a naučila Vás žiť Svoju spásu.
V týchto časoch milosti, v ktorých žijete, ak sa necháte viesť touto Jeho Láskou a stvárňovať sa, nebudete sa viac cítiť sami, lebo On vás chce doprevádzať do svetla pokoja, kde Vy môžte s milosťou modlitby pochopiť, ako poraziť satana, lebo on Vás nenechá slobodných a útočí na rodiny , rozdeľujúc manželstvá, ničiac mládež a všetko to čo stretne na ceste.
Deti moje, povzbudzujem Vás nezanechať modlitbu a pochopiť vo vašom vnútri nakoľko ste vzácni v Jeho očiach.
Ja som s Vami po všetky dni a túžim, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh s každým z Vás.
Objímajúc Vás Vám ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/07/11

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi. 04/06/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes Vás pozývam byť pozorní v tomto období kde je všetko roztržitosť.
Prosím Vás, deti moje, aby ste sa nenechali zaangažovať iba všetkým tým čo je zábava; ale Vás pozývam, deti moje, nezanechať modlitbu; lebo nepriateľ Vás pokúša odkladaním modlitby.
Ja Vás pozývam dať vždy na prvé miesto modlitbu, lebo on vždy striehne, aby zničil Váš pokoj.
Modlite sa za kňazov a za Cirkev, lebo mnohí z nich sa strácajú, a Ja, ako mama, nechcem, aby sa stratili.
Detičky moje, vy čo ste volaní v tomto čase milosti, Vás povzbudzujem chváliť a žehnať diela, ktoré Boh koná na každom z Vás!
Preto Vás povzbudzujem byť viac vytrvalí s osobnou modlitbou, kde Boh môže odstrániť všetko to, čo je zlo; a urobiť Vás novými stvoreniami.
A Vás čo máte poznanie modlitby, ktorá je mocou na zničenie satana, pozývam Vás k postu a k sviatostnému zmiereniu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť plány, ktoré má Boh s Vami.
Ja Vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi. 04/06/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/05/2011

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes som s Vami osobitným spôsobom, aby som Vám dala zakúsiť vôňu svätosti.
Detičky moje, ak neotvoríte srdce, nikdy nebudete môcť vychutnávať vnútorný pokoj.
Preto Vás vždy povzbudzujem ku každodennej modlitbe, aby ste mali vo Vás Ducha tešiteľa.
Ako veľmi by som chcela, aby ste vy všetci mali radosť stretnúť tvár môjho Syna Ježiša. Vy veríte, že je veľmi ďaleko!!
Predsa však, deti moje, je vždy medzi Vami a Vy ho nespoznávate.
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste mali dôveru v tento čas milosti s mimoriadnými znameniami, ktoré Boh dopraje ľudstvu; lebo Ja, ako mama, chcem Vás priviesť k Nemu.
Viem, že vy všetci máte túžbu ma vidieť, ale nie všetkým mojim deťom je daná táto milosť.
Ja vidím Vás a upieram Svoj materský pohľad, na každého z Vás; pozývam Vás, s Vašou pomocou, uskutočniť plány Boha.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/05/2011

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/04/2011

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes Vás pozývam adorovať kríž, aby ste zakúsili všetko Jeho milosrdenstvo.
Koľkí z Vás ešte nepochopili Jeho smrť?
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste sa nenechali oklamať týmto svetom, ktorý Vám sľubuje falošné ilúzie, a tak Vás vedie k negácii Boha. Nepadnite do tejto pasce.
Deti moje Ja som prišla, aby som Vás ochránila pred týmto nebezpečenstvom. Detičky moje povzbudzujem Vás otvoriť Sväté Písmo a čítať úryvok, aby ste sa živili Jeho Slovom, ktoré je život a pravda.
Nebojte sa deti moje Ja som s Vami; chcem, aby ste boli všetci pod mojou ochranou, kde Vás nik neodlúči od Božej Lásky; lebo ste zreničkou mojich očí.
Ak Vás svet nenechá na pokoji, to preto, lebo vy nepatríte tomuto svetu; ja Vás potrebujem, Vaše modlitby.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili Božie plány. Potrebujem Vás a Vaše ÁNO, aby ste boli svedkami Lásky Boha a všetkého čo Vám On dá zakúsiť.
Vedzte, že nieste sami, ale s mojou pomocou, s Vašimi modlitbami a s pôstami zlo skončí, vojny prestanú a moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/04/2011

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/03/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje detičky, aj dnes Moje materské Srdce prichádza, aby Vás potešilo a prinieslo nádej pre ľudstvo.
Detičky moje viem, že ste smutní, kvôli všetkému tomu čo sa deje vo svete, pozývam Vás však odovzdať sa úplne kompletnej Láske Boha, nemôžete pochopiť so zmyslom rozumu, ako nemôžte pochopiť môj príchod na Zem. Preto Vás povzbudzujem ponoriť sa do osobnej modlitby, žijúc viac Božie Slovo, aby ste dokázali čítať a chápať znamenia časov, a hovorím Vám, že sú to časy Milosti, kde môžte nájsť Ducha utešiteľa.
Iba tak môžte prebudiť Vaše srdcia a necítiť sa stratení a zmätení, ale istí cesty k večnosti. Vďaka detičky moje, že ste odpovedali na moje materské pozvanie. Ja žehnám všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/03/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/02/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes Vás pozývam, aby ste prešli cestou zmierenia so sebou samými. Drahé detičky pozývam Vás tešiť sa z radosti, že prichádzam medzi Vás. Tešte sa!
Detičky moje, mnohé milosti Boh chce darovať ľudstvu, tým, že Mňa darúva Vám. Deti, vedzte, že ja som bola prvou nositeľkou Slova. Dnes môj Syn Ježiš mi dovoľuje byť dlho medzi Vami, vedzte, že môj Syn šiel pripraviť miesto pre každého z Vás, preto Vás pozývam k modlitbe a k odpusteniu za dar večnosti; lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo satana a ja, ako mama, deti moje chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili všetky Božie plány. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/02/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/01/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes Vás povzbudzujem osláviť Kráľa pokoja.
Otvorte brány Kristovi, lebo On je pravý Kráľ pokoja.
Deti moje počúvajte Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia, ale otvorte náruč pre Jeho nežné milosrdenstvo.
Detičky moje, dnes môj Syn Ježiš je viac než kedykoľvek predtým prítomný a živý medzi Vami, aby na Vás posielal prúdy milosti.
Preto detičky moje Vás nabádam, aby ste sa s ním skutočne stretli. Ďakujte Tomu, ktorý ma posiela na Zem, aby som utešovala všetkých Vás, čo máte zranené srdcia, poďte k nemu vy všetci čo ste zarmútení a stratení, lebo chce premeniť Váš smútok na radosť, preto Vás žiadam, aby ste dôverovali v Neho cez modlitbu, obetu a odpustenie, aby Vás pretvoril v nové stvorenia. Vedzte deti moje, že všetci tí čo sa rozhodnú nasledovať Kráľa pokoja, dajú zmysel svojmu životu.
Detičky moje nenechajte sa oklamať falošnými ilúziami, ktoré Vám ponuka svet, aby ste opustili chodník, ktorý Vám On vyznačil, takže modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby úklady zlého nemohli nad Vami zvíťaziť.
Som s Vami a s mojím materským požehnaním, aby som všetkých ochránila. Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/01/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/12/2010

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam k Vám, aby som Vás viedla k pravému obráteniu. Drahé deti, odložte so srdcom plným dôvery všetko to čo Vás ťaží, lebo Duch tešíteľ chce zostúpiť na každého z Vás. Drahé deti, vy ste veľmi ďaleko od modlitby, preto, detičky moje, ja ako Mama utešovateľka, prichádzam, aby som Vás viedla, povzbudzujúc Vás k pravému obráteniu.
Moje drahé deti, vedzte, že keď vo Vás nieje pravé obrátenie, nemôžte žiť úplný pokoj.
Mnohí z Vás sa nepostia, nemodlia sa, a opakujem, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo nepriateľ ničí rodiny, manželstvá a všetko to čo je Božími plánmi.
Drahé deti, žite tento čas prípravy, aby ste boli pripravení na Jeho príchod.
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/12/2010

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/11/10

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, aj dnes Vás povzbudzujem stretnúť pravého Utešiťeľa, vedzte deti moje iba on je pravé útočisko a pravé osvieženie. Drahé deti, ešte raz Vás povzbudzujem otvoriť srdce, lebo otvorením srdca môžte stretnúť Božie divy. Drahé deti, ste príliš roztržití a nedokážete ešte pochopiť Mmôj príchod preto Vás povzbudzujem k odovzdanosti. Iba v pravej dôvere sa môžte zmeniť, lebo mnohí z Vás nedokážu žiť pravú odovzdanosť, vedzte, že ja som Vaše útočisko a vy ste zreničky mojich očí.
Modlite sa za zničenie Vášho ega.
Iba pokorou sa môžte pretvoriť v pravú lásku a iní budú môcť vidieť vo Vás pravé Božie diela.
Deti vy neveríte, že budete žiť večne, a ste oklamaní nepriateľom, aby ste pohŕdali týmto svetom. Preto deti moje Vás povzbudzujem, aby ste nezostali hľadieť na nebo. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za moje deti zasvätených, lebo s nimi moje Nepoškrnené Srdce zvíťazí. Ja Vás žehnám a budem vždy vašim útočiskom. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/11/10

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/10/10

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes Vás pozývam položiť s dôverou pred Boha vaše starosti, lebo On, ako Otec Milosrdenstva Vás chce utešiť. Nebojte sa stretnúť Kráľa Pokoja, ale Vás pozývam znovuobjaviť pravé hodnoty života, lebo mnohí z Vás sú ďaleko od pravého pokoja, budujúc si svet bez Boha.
Preto detičky moje ja prichádzam medzi Vás na Zem, aby som utešila Vaše srdcia, aby ste sa necítili byť opustení.
Drahé deti, ak sa neodovzdáte úplne pravému obráteniu a odpovedi na prikázania, stále viac sa budete vzdiaľovať od Boha a od Jeho plánov, preto Vás pozývam k modlitbe a k prístupu k Sviatostiam, iba tak môžte kráčať po pravej ceste spásy.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám Vás všetkých tu prítomných a všetky vaše predmety.
Ďakujem Vám za odpoveď na Moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/10/10

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/09/10

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes s radosťou chcem Vás viesť k objavu Božej Lásky. Drahé deti, ako mama chcem Vám dať ochutnať milosrdenstvo, ktoré môj Syn živí pre každého z Vás cez svoje odpustenie. Avšak mnohí ešte nedokážu odpustiť, preto povzbudzujem všetkych Vás, aby ste sa viac približovali k Eucharistiám (Svätým Omšiam – poznámka prekladateľa), aby ste prosili a obsiahli pravé odpustenie. Drahé deti, ak by ste sa nechali úplne viesť mojími pozvaniami, bolo by oveľa ľahšie prísť k Bohu, preto viackrát opakujem, aby ste sa modlili. Bez modlitby sa nemôžte Doňho zaľúbiť a preto necítite Jeho prítomnosť a Lásku, ktorú živí voči každému z Vás, takže, detičky moje, odovzdajte sa stretnutiu s Bohom. Otváram Vám cesty, ktoré vedú k pravému pokoju, povzbudzujem Vás preto, aby ste sa rozhodli pre večnosť. Ďakujem všetkým za odpoveď na moje volanie, sľubujem detičky moje celú moju lásku pre každého z Vás. Milujem Vás a nechcem, aby ste sa vzdialili od Božej milosti. Budem pri každom z Vás, aby som Vás podporila pri všetkých vašich pokušeniach, detičky moje otvorte srdce bez strachu, lebo rieky milosti budú plynúť pre Vás. Ďakujem Vám za Vašu prítomnosť a dám Vám moje materské požehnanie, žehnám všetkých a vaše predmety. Pochválený buď Ježiš Kristus! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/09/10

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/08/10

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes prichádzam k Vám, aby som Vás viedla po ceste pokoja.
Deti moje, klopem na Vaše srdcia, aby som Vám dala zakúsiť divy môjho Syna Ježiša.
Drahé deti, v Tomto období milosti, Boh chce, aby ľudstvo objavilo pravý pokoj. Bez modlitby svet upadá preto Vám opakujem, aby ste sa modlili, lebo ste veľmi ďaleko od Božích plánov, a ste veľmi fascinovaní materiálnymi vecami. Deti, naučte sa žiť slovo, ktoré Vám nechal Boh, lebo bez svojho slova nebudete môcť mať pravý pokoj. Preto detičky moje prichádzam, aby som Vám priniesla Dobrú Správu, ak je vo Vás živá túžba po stretnutí s Ním, ja Vám vždy prídem na pomoc.
Ďakujem Vám detičky moje za Vašu prítomnosť.
Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/08/10

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/07/10

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, prichádzam medzi Vás, ako Kráľovna Pokoja a prichádzam s Láskou Stvoriteľovho Ducha. Povzbudzujem Vás, moje deti, stretnúť Ducha Pokoja. Lebo mnohí z Vás už neveria v Ducha utešiteľa, a ja, ako mama pútnička prichádzam, aby som Vás viedla k Bohu.
Modlite sa deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa mohli zamilovať do Boha, preto, deti moje, Vás povzbudzujem, aby ste sa nenechali oklamať nepriateľom podnecovaťeľom, nechajúc sa úplne odlúčiť od Boha. Vedzte, že on chce vytvoriť svet bez Boha. Deti moje, ja som sa stala Ježišovou mamou, keď som povedala moje ÁNO, a preto Vás pozývam rozhodnúť sa pre Boha. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/07/10

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/06/10

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, v tejto dobe, kedy vy všetci prechádzate cestami roztržitosti, Vás povzbudzujem, drahé deti nezanedbávať modlitbu. Lebo mnohí z Vás sa nedokážu modliť. Drahé deti, vedzte, že bez modlitby sa nemôžte zamilovať do Boha. Preto, drahé deti, Vás povzbudzujem nezanedbávať modlitbu. Moje drahé deti, nežite iba chvíle duchovného pôžitku, ale Vás povzbudzujem, aby ste ho žili každý deň, lebo iba cez modlitbu budete môcť kontemplovať Boha.
Ja, ako mama prichádzam evanjelizovať Božie Slovo, lebo mnohí z Vás zanechali život modlitby. Deti moje nenechajte sa klamať, že Boh neexistuje, Vy viete kto narúša Božie plány. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste odpovedali na moje volanie. Stante sa všetci štítom lásky, aby ste zakúsili vo Vašich srdciach pravý pokoj. Ja Vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/06/10