Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, toto moje volanie nieje príkaz, ale pozvanie, ktoré Vám dávam z celého srdca. Vy ste ešte nepochopili, že keď sa zveríte do mojich rúk, ja vás budem môcť priviesť opäť k Bohu a dať Vám všetko to, čo potrebujete, a predovšetkým budete môcť pochopiť aké veľké je milosrdenstvo môjho Syna, ak však neodpoviete na moje volanie, ja nebudem môcť nič urobiť. Nebudem vás môcť donútiť, lebo môj Syn dal slobodu každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 apríla 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás priľnúť viac k modlitbe, lebo v týchto posledných dňoch modlitba sa veľmi prebúdza, a preto satan je veľmi nahnevaný, a chce vás za každú cenu oddialiť od Boha. Vy však buďte silnejší, obzvlášť keď ste pokúšaní, vyspovedáme sa a prijímite s väčšou Láskou Sviatosť, lebo toto je jediná najmocnejšia zbraň, ako oddialiť satana. Neznepokojujte sa, Môj Syn je vždy s vami! Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 apríla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 16 apríla 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, vy lásku musíte najprv žiť a uskutočňovať. Nenapomínajte vašich bratov a sestry, radšej im povedzte, že sa majú modliť viac k Bohu, aby ich osvietil. Najdôležitejšou vecou však je, že vy musíte vedieť používať jazyk so slovami lásky. Využívajte tento čas Boha, a ponúknite mu modlitby meditované veľmi pomaly. Ďakujem Vám, že ste prišli. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 16 apríla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam modliť sa za trpiacich a za Kňazov. Vy, čo ste odpovedali na moje volanie, modlite sa a postite za tých, ktorí ešte nepochopili túto moju veľkú lásku, čo mám pre vás. Toto moje pozvanie je určené Vám prítomným, lebo Môj Syn vás veľmi miluje a každé utrpenie podstúpil za vás; darujúc svoj život. Preto Vám hovorím, že kto bude uskutočňovať vôľu Môjho Syna, bude uskutočňovať vôľu v Nebi. Žehnám všetkých prítomných! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4. marca 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, bez modlitby a bez pôstu, nemôžte prinášať duše Môjmu Synovi. Pozývam vás prinášať duše Ježišovi a robiť pokánie preto, aby ste mohli uľahčiť ranám Môjho Syna. Pôst, o ktorý vás žiadam, nieje o chlebe a vode, ale vás žiadam o pôst od vašich hriechov, aby sa mohli očistiť vaše duše vyznaním vo svätej spovedi a prijímaním Sviatostí, účasťou na Svätej Omši, lebo mnohí z vás sa ešte nedokážu oslobodiť od hriechu. Preto môj Syn ma posiela medzi vás, aby mohol zhromaždiť všetky srdcia mojich synov a dcér. Nenechajte sa uchvátiť zlom, ale žite posolstvá, ktoré Vám boli darované. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4. marca 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7-8 decembrom 1987

 • Post comments:0 Comments

sa mi zjavila Panna Mária, oblečená v zlate a mi povedala: „Ďakujem všetkým osobám, ktoré si ma prišli uctiť s veľkou radosťou. Dokážem pochopiť vaše oslavovanie, môj Syn však chce, aby ste priniesli kvet Lásky a Pokory, aby som vás mohla naplniť riekami Milostí; tieto milosti Vám nemôžem darovať, lebo prichádzate bez pokory a nechávate sa chytiť pokušiteľom. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám všetkých prítomných v mene Najsvätejšej Trojice! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7-8 decembrom 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 12 novembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes Moja Upenlivá Prosba je, aby ste otvorili vaše srdcia pre moje posolstvá. Neznechuďte sa, keď Vám opakujem stále tie isté slová, to preto, lebo vaše srdcia sú ešte tvrdé a niesú ešte otvorené na prijatie Milosti, ktorú Vám Ježiš darúva mojou prítomnosťou medzi vami. Ja vás vždy pozývam k modlitbe, lebo je mocnou zbraňou proti pokušeniu a je správnou cestou k Ježišovi. Prosím vás, neznechucujte sa týmito mojimi úpenlivými žiadosťami, vy neviete, ako veľmi vás milujem. Túžim, aby ste sa zjednotili so mnou zastaviť ruku Môjho Syna, a tak oddialiť veľké tresty, ktoré sa môžu vrhnúť na svet. Moje srdce je veľmi smutné a roní pre vás veľa sĺz. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nikdy sa neznechutím to opakovať!
Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 12 novembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 11 novembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, nekonečná je Láska môjho Syna k Vám. Dni sa krátia a ja už nevládzem zadržiavať tresty, ktoré sú nad svetom. Pomôžte mi modliť sa, buďte svetlom pre mladých, ktorí sú bez Boha.
Veľa sa modlite sa odvrátenie trestov, preto Môj Syn prišiel medzi vás, aby priniesol pokoj a lásku, mnohí však ten pokoj neprijímajú. Prijmite s láskou váš kríž a neste ho v srdci a Ježišov Kríž. Nestojte, ale kráčajte v Láske Pána a buďte nositeľmi pokoja! Modlite sa! Môj Syn vás veľmi miluje. Modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia, lebo satan je medzi vami, aby vás zničil a keď sa modlíte on vás rozptyľuje a dáva Vám myslieť na veľa škaredých vecí, ale vy buďte silní, lebo on je hrozný, vedzte, že môj syn Ježiš je blízko každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš vás veľmi miluje.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 11 novembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 15 októbra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa deti moje, ja Vám pomôžem modliť sa a budem Vám vždy nablízku. Budem nablízku tým, ktorí sa ešte nedokážu modliť. Deti moje, vy naďalej zotrvávate v hriechu, celým srdcom vás úpenlivo prosím, aby ste prijali všetky obety, o ktoré vás budem žiadať.
Nehovorte, že nieste schopní sa modliť, ale, ak by každý z vás začal konať pokoru, Duch Svätý zostúpi na vás. Mnohí sú ďaleko od plánov Boha, modlite sa, aby ste sa vrátili k Bohu. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 15 októbra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 októbra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás úpenlivo prosím, aby ste sa vrátili k Bohu, zasväťte sa do Jeho rúk, aby ste mohli mať Jeho pokoj celý. Modlite sa, modlite sa, modlite sa veľmi za hriešnikov a vašich nepriateľov a zvlášť za chorých; lebo oni pokračujú v utrpení Môjho Syna. Vedzte, že toto sú dni milosti, klopte celým srdcom na Pánovej dvere. Modlite sa, modlite sa, modlite sa; žehnám vás všetkých!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 októbra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 25 septembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, moje srdce je plné radosti, lebo vy odpovedáte na moje volanie. Deti moje, darujte mi vaše srdcia, aby som ich mohla pretvoriť a urobiť ich podobnými môjmu! Drahé deti, teším sa z vašich modlitieb. Vedzte, že modlitbou, čokoľvek budete žiadať od môjho Syna, On Vám to daruje. Vy teraz nechápete prečo sa nachádzate takto zjednotení, pochopíte to však iba vtedy, keď prídete do Slávy Boha.
Deti moje drahé, úpenlivo vás prosím, aby ste niesli úsmev na každom z vás, lebo satan so svojou silou, sa snaží zničiť všetky plány Boha. Nebuďte ustarostení, ja budem vždy medzi vami, aby stále viac vzrastala vaša skupina; povzbudzujem vás mať úctu k vašim rodičom a k vašim bratom a sestrám, lebo mnohí z Vám ešte majú veľa zla v srdci. Povzbudzujem vás žiť sviatosti! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 25 septembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 24 septembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, úpenlivo vás prosím, aby ste si urobili spytovanie svedomia, a mysleli pritom celým srdcom na Ježišovu smrť. Ja Vám to pripomínam stále, lebo vy zabúdate veľmi často na kalváriu Môjho Syna Ježiša. Modlite sa pred Krížom, lebo iba tak budete môcť pochopiť Ježišovo milosrdenstvo, preto som po boku každého z vás, aby som vás viedla po ceste svätosti. Preto vás pozývam sledovať všetky posolstvá, ktoré Vám boli dané. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“  (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 24 septembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 10 septembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, moje srdce je veľmi smutné z dôvodu mnohých hriechov. Vy nevidíte, ako žijete; preto vás pozývam otvoriť vaše srdcia voči vašim rodinám, lebo práve z tohto dôvodu mladí nedokážu otvoriť srdce voči Pánovi.
Obráťte najprv vaše rodiny modlitbou a pôstom, lebo ak neobrátite najprv vaše rodiny, nikdy nebudete môcť niesť lásku k blížnemu. Ale netreba sa modliť iba so skupinou, ale sa treba modliť predovšetkým vo vašich domoch, lebo mnohé rodiny už nedokážu viesť dialóg, preto vám viackrát opakujem, aby ste sa milovali, lebo mnohí z vás žijú v zmätku a nedokážete vstúpiť do Ducha modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 10 septembra 1987