Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 júna 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, dnes sa radujem z vás, z tých ružencov, čo sa modlíte s láskou; iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Deti moje, stretnite sa v rodinách a modlite sa Svätý Ruženec, lebo tak Ježiš bude bližšie pri vás. Odovzdajte sa Mu s vašimi utrpeniami, lebo aj On, aby videl Otca, veľa trpel. Drahé deti, dajte odslúžiť Svätú Omšu za vašich zosnulých, lebo aj oni potrebujú vaše modlitby. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 júna 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 30 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, dnes sa radujem z vás, z tých ružencov, čo sa modlíte s láskou; iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Deti moje, stretnite sa v rodinách a modlite sa Svätý Ruženec, lebo tak Ježiš bude bližšie pri vás. Odovzdajte sa Mu s vašimi utrpeniami, lebo aj On, aby videl Otca, veľa trpel. Drahé deti, dajte odslúžiť Svätú Omšu za vašich zosnulých, lebo aj oni potrebujú vaše modlitby. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 30 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam k vytrvalej modlitbe, aby ste mohli obsiahnuť všetko to, čo potrebujete a mohli sa stále viac zamilovať do môjho Syna Ježiša. Deti moje, buďte silní v modlitbe, lebo iba tak porazíte satana a jeho pokušenia. Deti moje, nehovorte, že chcete zmeniť váš život, ale otvoriť srdce Bohu. Odo dneška modlite sa s otvoreným srdcom, lebo budú dni Milosti pre vás, ktoré Môj Syn chce dopriať každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých a buďte pokorní, lebo ja potrebujem vaše modlitby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 14 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás k modlitbe, lebo satan je silný. Ničí manželstvá, rozdeľuje rodiny, uvádza do pochýb kňazov ohľadom ich rozhodnutia pre Boha a je veľa tých, ktorí urážajú Boha preklínaním. Buďte vytrvalejší v modlitbe a k sviatostiam, lebo satan vás chce stále viac oddialiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 14 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Deti moje, povzbudzujem vás k úplnej odovzdanosti Bohu. Som veľmi ubolená, kvôli mojim synom Kňazom, ktorí neveria v môj príchod; preto vás povzbudzujem modliť sa za kňazov, aby mohli pocítiť moju prítomnosť. Nebojte sa šíriť Pánovo slovo s láskou a pokorou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, dnes sa radujem osobitným spôsobom, ale zvlášť kvôli tebe syn môj, lebo sú tvoje narodeniny. Žehnám ťa, syn môj. Buď silný, syn môj, aby sa mohli otvoriť Bohu srdcia tvojich bratov a sestier. Ja, ako Mama, vkladám do môjho srdca všetkých a vaše utrpenia. Modlite sa za moje deti, ktoré sa vzďaľujú od Boha; a modlite sa, aby zlo skončilo.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 29 apríla 1987

 • Post comments:0 Comments

Počas modlitbovej vigílie, boli asi 4:00, zjavila sa mi Panna Mária: „Drahé deti, ďakujem Vám, že ste početní na tejto modlitbovej vigílii. Deti moje, keď prichádzate na toto miesto, zveríte mi vaše srdcia, aby som ich mohla odniesť môjmu Synovi Ježišovi, a nie vaše mince. Ja som v tento deň prosila môjho Syna Ježiša, aby Vám boli dopriate nekonečno Milostí duchovných a časných. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 29 apríla 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás modliť sa ešte viac, aby ste uľavili bolesti môjho Syna, zrieknúc sa vašich žiadostí, lebo toto sú dni Adorácie môjho Syna. Adorujte kríž, lebo veľa hriechov sa šíri po svete; málo je tých, ktorí chápu dôležitosť. Od toho dňa môj Syn ešte nesie kríž za vás; bez únavy; doprovoďte ho modlitbami. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 apríla 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás zrieknuť sa všetkých vašich túžob. Toto sú bolestivé dni, preto konajte pokánie, zrieknite sa pozerania televízora a fajčenia, lebo Satan vás chce odvrátiť od modlitby. Začnite sa modliť celým srdcom, aby ste porazili Satana. Už sa priblížil deň Ježišovho víťazstva. Ježiš vás veľmi miluje, vy ste jeho svetlo lásky. Pamätajte na svoje umučenie, konajte pokánie a ponúknite Ježišovi vaše najdrahšie veci. Deti moje choďte prijať sviatosti, tak máte pokoj vo vašich rodinách. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 apríla 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 marca 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás milovať viac vašich bratov a sestry, aby ste obsiahli spásu sveta. Ježiš je vždy s vami. Obráťte vašich bratov a sestry, lebo Ježiš sa teší, keď ich obrátite. Toto sú osobitné dni na získanie Milostí. Otvorte srdce k Ježišovi, ktorý ešte trpí pre vás, pamätajte na jeho utrpenie, obráťte sa! Spása sveta sa obsiahne iba modlitbou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 marca 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, odhoďťe strach, raz a navždy. Osoba, ktorá sa odovzdá Bohu, nemusí sa už ničoho báť, lebo všetko príde pre jej dobro. Deti moje, žiadam od Vás modlitbu aspoň pol hodiny ráno a pol hodiny večer. Milujte vašich nepriateľov a zvolávajte na nich požehnanie. Viem, že nieste schopní milovať tých, ktorí vás nenávidia a prenasledujú vás, preto Vám pripomínam modliť sa každý deň k Srdcu môjho Najdrahšieho Syna a k môjmu srdcu, a my Vám darujeme lásku, ktorou budete môcť milovať vašich nepriateľov. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás osobitným spôsobom, treba začať novú cestu viery. Drahé deti, spása sveta sa obsiahne modlitbou a láskou k trpiacim bratom a sestrám. Deti moje, vy všetci ste v mojom srdci, rozširujte Božie Slovo a modlite sa Ruženec, lebo mnohí z vás sú ešte ďaleko od Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš chce byť vždy milosrdenstvom, ak sa však ľudia neobrátia a nebudú sa modliť, nechá konať satana. Modlite sa veľa, aby sa zabránilo tomu, čo vy už viete, svet už je v troskách. Je málo tých, ktorí pochopili dôležitosť Boha v ich srdciach. Drahé deti, pozývam vás k úplnému obráteniu srdca voči Bohu. Modlite sa s otvoreným srdcom. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás osobitným spôsobom vstúpiť do boja proti satanovi prostredníctvom modlitby. Satan chce konať mocnejšie; medzitým, čo ste si vedomí svojej činnosti, dajte si na seba Ruženec, a porazte ho s Ružencom v ruke. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi