Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás modliť sa ešte viac, aby ste uľavili bolesti môjho Syna, zrieknúc sa vašich žiadostí, lebo toto sú dni Adorácie môjho Syna. Adorujte kríž, lebo veľa hriechov sa šíri po svete; málo je tých, ktorí chápu dôležitosť. Od toho dňa môj Syn ešte nesie kríž za vás; bez únavy; doprovoďte ho modlitbami. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 apríla 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás zrieknuť sa všetkých vašich túžob. Toto sú bolestivé dni, preto konajte pokánie, zrieknite sa pozerania televízora a fajčenia, lebo Satan vás chce odvrátiť od modlitby. Začnite sa modliť celým srdcom, aby ste porazili Satana. Už sa priblížil deň Ježišovho víťazstva. Ježiš vás veľmi miluje, vy ste jeho svetlo lásky. Pamätajte na svoje umučenie, konajte pokánie a ponúknite Ježišovi vaše najdrahšie veci. Deti moje choďte prijať sviatosti, tak máte pokoj vo vašich rodinách. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 apríla 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 marca 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás milovať viac vašich bratov a sestry, aby ste obsiahli spásu sveta. Ježiš je vždy s vami. Obráťte vašich bratov a sestry, lebo Ježiš sa teší, keď ich obrátite. Toto sú osobitné dni na získanie Milostí. Otvorte srdce k Ježišovi, ktorý ešte trpí pre vás, pamätajte na jeho utrpenie, obráťte sa! Spása sveta sa obsiahne iba modlitbou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 marca 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, odhoďťe strach, raz a navždy. Osoba, ktorá sa odovzdá Bohu, nemusí sa už ničoho báť, lebo všetko príde pre jej dobro. Deti moje, žiadam od Vás modlitbu aspoň pol hodiny ráno a pol hodiny večer. Milujte vašich nepriateľov a zvolávajte na nich požehnanie. Viem, že nieste schopní milovať tých, ktorí vás nenávidia a prenasledujú vás, preto Vám pripomínam modliť sa každý deň k Srdcu môjho Najdrahšieho Syna a k môjmu srdcu, a my Vám darujeme lásku, ktorou budete môcť milovať vašich nepriateľov. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás osobitným spôsobom, treba začať novú cestu viery. Drahé deti, spása sveta sa obsiahne modlitbou a láskou k trpiacim bratom a sestrám. Deti moje, vy všetci ste v mojom srdci, rozširujte Božie Slovo a modlite sa Ruženec, lebo mnohí z vás sú ešte ďaleko od Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš chce byť vždy milosrdenstvom, ak sa však ľudia neobrátia a nebudú sa modliť, nechá konať satana. Modlite sa veľa, aby sa zabránilo tomu, čo vy už viete, svet už je v troskách. Je málo tých, ktorí pochopili dôležitosť Boha v ich srdciach. Drahé deti, pozývam vás k úplnému obráteniu srdca voči Bohu. Modlite sa s otvoreným srdcom. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás osobitným spôsobom vstúpiť do boja proti satanovi prostredníctvom modlitby. Satan chce konať mocnejšie; medzitým, čo ste si vedomí svojej činnosti, dajte si na seba Ruženec, a porazte ho s Ružencom v ruke. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, som veľmi rada, že ste odpovedali na moje volanie. Ja sa teším z radosti, ktorú ste mi dali dnes večer. Vašimi modlitbami ste zachránili mojich dvoch synov, ktorí boli na strane zla a vďaka vašim modlitbám uvideli brány Neba. Drahé deti, keď ste zjednotení v modlitbe, vedzte, že ste naplnení Duchom Svätým. Odovzdajte sa mi úplne s vašimi bolesťami, modlitbou oddialite zlo. Zoberte vážne toto posolstvo. Choďte prijať Sviatosti do Pánovho Domu, kde vás On čaká každý deň. Bez očistenia sa nič neobsiahne. Ja budem stále s vami, aby ste sa obrátili. Vy neviete čo vás čaká vo večnosti. Ja som Mama, ktorá chce zachrániť svoje deti. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vám všetky tieto dary a žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“
(viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes sa teším medzi vami. Deti moje, som veľmi rada a dám sa Vám zakúsiť vo vašich srdciach. Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa za oddialenie zla, ja túžim tešiť sa s vami z Ježišovho víťazstva. Ako som ja bola vopred zvolená, túžim, aby ste aj vy boli. Deti moje, postite sa, aby ste oddialili zlo, lebo diabol robí svoje dielo vnášajúc hádky do vašich rodín. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie, žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, túžim, aby ste pochopili, že Boh si zvolil každého z vás vo svojom veľkom pláne spásy pre ľudstvo. Vy nemôžte pochopiť, ako veľká je vaša osoba v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť plány Boha. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti moje, povzbudzujem vás pokračovať po Pánovej ceste, zväčšiť lásku k nemu, ako som urobila ja, keď som dostala volanie Anjela Gabriela. Syn môj, každý štvrtok dostaneš posolstvo pre ľudstvo. Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, povzbudzujem vás otvoriť srdce. Bola by som veľmi rada, keby sa rodiny modlili pol hodiny ráno a pol hodiny večer. Povedzte všetkým mojim synom a všetkým mojim dcéram, povedzte celému svetu a čo najskôr, že ja túžim po obrátení. Jediné slovo na svete, ktoré Vám hovorím je: OBRÁŤTE SA! Budem sa modliť, aby vás Boh nepotrestal; vy neviete, nemôžte vedieť, to, čo Boh pošle na svet. Vy sa musíte obrátiť. Zrieknite sa všetkého a buďte pripravení robiť to, čo Vám poviem. Dám Vám materské požehnanie.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 júl 1986

 • Post comments:0 Comments

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo v týchto dňoch, ak sa nemodlíte, prídu mnohé tresty.“

Ako to dopovedala, ja som začal vidieť, ako vo filme, všetky tie udalosti, ktoré spomínala Panna Mária a to, čo som videl, bolo hrozné. Panna Mária naďalej žiadala modlitby bez únavy. Ona nás pozýva k našej spáse, lebo nás miluje, lebo je naša mama, a chce nás vidieť spasených.

Panna Mária ďalej hovorí: „Žehnám vás deti moje. Modlite sa, lebo satan medzi svojimi prejavmi útočí na mnohé osoby; pamätajte si, že je kniežaťom klamstva, a pokúša vás všetkými spôsobmi. Poďte sem bez toho, žeby ste sa predvádzali. Modlite sa a proste, lebo ja vás počúvam. Hoci ma nevidíte, ja som zišla na toto miesto skôr preto, aby som dávala Milosti pre dušu, než tie materiálne. Teším sa z vás, čo ste bdeli celú noc a Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 júl 1986

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé detičky moje, koľkých sŕdc mojich detí sa dotýkam; neznepokojujte sa pre vaše utrpenia. V tomto čase, v radosti a v bolesti, držte vždy pevne v rukách Svätý Ruženec. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo sa blíži koniec časov. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, som šťastná, že tak veľa detí sa vracia k Bohu. Obráťte sa všetci! Deti moje modlitbami obsiahnete milosti; hoci ma nevidíte, chcem zostať s vami dlho. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Túžim po každodennej modlitbe Svätého Ruženca za spásu celého ľudstva. Žehnám všetkých prítomných!“ (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

 • Post comments:0 Comments

Okolo polnoci, medzitým čo som sa modlil, zjavila sa mi Panna Mária a povedala mi: „Trikrát sa hlboko nadýchni a podaj mi ruku.“

Ocitol som sa na hroznom mieste. Počul som neľudský krik, bola to, akoby dlhá priepasť, bolo vidieť intenzívne červené svetlo, a ona mi povedala: „Sem idú moje úbohé deti hriešnici“.

Krátko nato ma odviedla na miesto, ktoré sa podobalo na kopec, veľmi tmavý, na ktorom bolo veľa ľudí, ktorí sa neprestajne modlili. Pýtal som sa, kde sa nachádzame a Ona mi odpovedala: „Toto je miesto je miesto, kde splácajú svoje viny modliac sa a čakajúc na modlitby“.

Zrazu moje oči videli prekrásne veci. Bolo to nádherné miesto, plné kvetov farieb, ktoré na tejto zemi neexistujú. Nesmierne svetlo, ktoré ma napokon oslepovalo a nikdy nedokážem opísať to úžasné svetlo z ktorého zrazu bolo vidno Obraz Krista. (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi