• Post category:2011
  • Post comments:0 Comments

Drahé moje detičky, aj dnes Moje materské Srdce prichádza, aby Vás potešilo a prinieslo nádej pre ľudstvo.
Detičky moje viem, že ste smutní, kvôli všetkému tomu čo sa deje vo svete, pozývam Vás však odovzdať sa úplne kompletnej Láske Boha, nemôžete pochopiť so zmyslom rozumu, ako nemôžte pochopiť môj príchod na Zem. Preto Vás povzbudzujem ponoriť sa do osobnej modlitby, žijúc viac Božie Slovo, aby ste dokázali čítať a chápať znamenia časov, a hovorím Vám, že sú to časy Milosti, kde môžte nájsť Ducha utešiteľa.
Iba tak môžte prebudiť Vaše srdcia a necítiť sa stratení a zmätení, ale istí cesty k večnosti. Vďaka detičky moje, že ste odpovedali na moje materské pozvanie. Ja žehnám všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár