• Post category:2018
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam s materskou láskou, aby som Vám darovala Tešiteľa pokoja; aby ste ho mohli prijať do vášho života, aby ste aj vy mohli byť darom pokoja. Detičky moje, na získanie pokoja sa treba očistiť; a nato, aby ste sa stali slobodnými stvoreniami, netreba iba rozprávať o Slove, ale žiť ho, uskutočňovať; a iba tak sa môžte stať pravými nositeľmi pokoja. Ah deti moje, vás, ktorých sa dotkla milosť: qpovzbudzujem vás stať sa pravými svedkami živej viery! Mnohí ešte neuskutočňujú Slovo Božie, ktoré je prehlasované každý deň! Detičky moje, moje srdce je smutné, kvôli mnohým synom a dcéram, ktorí sa správajú, ako keby nikdy nezakúsili Jeho odpustenie, kráčajúc po ceste bez cieľa. Detičky moje, obraciam sa na vás čo už dlhý čas zažívate môj príchod: nemôžte slúžiť dvom pánom, Dobru a aj Zlu, ospravedlňujúc sa, že Boh všetko pochopí. Detičky moje, hriech sa volá po mene; a tí, ktorí žijú neusporiadaný život, udúšajúc svedomie, ktoré sa búri, majú srdce plné súženia. Kde oplýva hriech, tam nemôže prebývať Boh! Obraciam sa na vás, ktorí žijete tento smútok v srdci: povzbudzujem vás nenávidieť zlo! Vy čo hľadáte dobro: nenechajte sa zviesť týmto svetom plným úkladov! Satan striehne, aby vás fascinoval láskou, ktorá nieje pravá. Deti moje, som po vašom boku a blízko vás, v tomto čase utrpenia, a, hoci ním musíte prejsť, nieje porovnateľné s večnosťou! Modlite sa, detičky moje, modlite sa, aby sa vo vás zápalila nádej!

Nebojte sa nechať si pomôcť mojim synom, ktorý každý deň Vám ukazuje cestu, po ktorej kráčať, prostedníctvom mojich synov pastierov! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby každý z vás mohol objaviť príbeh, ktorý Boh chce zrealizovať!

Žehnám vás všetkých, a žite všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané z Neba; ktoré niesú novým Slovom, ale Slovo, ktoré je už napísané v evanjeliách.

[z taliančiny preložil D. R.]

Všeobecné poznámky…

A – toto posolstvo žiari svojím triednym prístupom, svojou ortodoxiou. Nie je devocionálne, ale praktické a asketické. Nemá v sebe nič mimoriadne. Žiadne osobitné zjavenie.

B – téma Pokoja (ako v Medzjugorí) je v pozadí. Nejedná sa o medzinárodný mier/pokoj, ale o osobný mier/pokoj, vlastného svedomia.

C – tieto slová sú dané ľuďom, ktorí sú ponorení do sveta, v ktorom vládne zmätok a morálny subjektivizmus.

D – najvýznamnejšou časťou posolstva sa zdá byť toto: neprítomnosť pokoja/mieru vo svedomí, ktoré podvádza s pravdou.

Pozri: Nasledovanie Krista a Veritatis splendorsv. Jána Pavla II.

Komentár. 

Úvod:netreba iba rozprávať o Slove, ale žiť ho, uskutočňovať; a iba tak sa môžte stať pravými nositeľmi pokoja.

“Nie každý kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.” ( Mt 7, 21 )

Lellovská duchovnosť je hlboko evanjeliová a praktická v zmysle františkánskej tradície.

2 moje srdce je smutné, …všimnime si túto dojímavú výčitku Márie!

3nemôžte slúžiť dvom pánom, Dobru a aj Zlu,doslovný citát vety z Evanjelia ohľadom peňazí:

“Nemôžte slúžiť Bohu a mamone.” ( Mt 6, 24 )

4 hriech sa volá po mene; a tí, ktorí žijú neusporiadaný život, udúšajúc svedomie, ktoré sa búri, majú srdce plné súženia.

Je načase opäť si prečítať začiatok knihy VIII Vyznanísv. Augustína, zvlášť kapitoly 1 a 12.

Táto téma sa nachádza často aj v knihe Nasledovanie Krista;a teológ Daniel Ruščák by ho mohol komentovať v modlitbových skupinách.

Nedá sa nerušene bojovať proti diktátu svedomia!

5 Kde oplýva hriech, tam nemôže prebývať Boh! Obraciam sa na vás, ktorí žijete tento smútok v srdci: povzbudzujem vás nenávidieť zlo!

Narážka na hroznú skutočnosť smrteľného hriechu, ktorý robí z našej duše, namiesto chrámu Ducha Svätého, chrám Diabla.

7 Deti moje, som po vašom boku a blízko vás, v tomto čase utrpenia, a, hoci ním musíte prejsť, nieje porovnateľné s večnosťou!

Mária nieje iba učiteľkou, ktorá ukazuje cestu. Je mamou, ktorá doprevadza konkrétne dieťa počas celej cesty k dokonalosti, ktorá je vždy strmá.

“A myslím, že utrpenia tohto času niesú hodni porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť” ( Rim 8, 18 )

Tieto slová Apoštola nám pomáhajú vtedy, keď sa situácia zdá byť neznesiteľnou.

10 Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby každý z vás mohol objaviť príbeh, ktorý Boh chce zrealizovať!

Cesta každého sa zdá vždy byť tmavou, nekoherentnou, absurdnou, podľa ľudského zmýšľania. Iba v šerosvite viery a kontemplácie môžme zhliadnuť geniálny plán Boha o nás. Tento plán je usporiadaný k vybudovaniu “nového mena” (Zjv 2, 17), definitívnej mystickej osobnosti, ktorú budeme mať v Nebi. Jednou radosťou Blahoslavenstiev bude kontemplácia definitívneho zmyslu každého detailu nášho života na zemi a taktiež zmysel všetkých udalostí dejín ľudstva.

Záver:niesú novým Slovom, ale Slovo, ktoré je už napísané v evanjeliách.

Lellova charizma sa nezdá byť milosťou zjavenia, predvídania budúcnosti, ale milosť profetizmu v zmysle NABÁDANIA ( 1 Kor 14, 1 ), pripomínajúc tvrdenia Písma Svätého:

“ Duch Svätý…pripomenie Vám všetko, čo som Vám povedal.” ( Jn 14, 26 ).

Padre M. F.

Pridaj komentár