• Post category:2013
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes, viac než inokedy, vás pozývam otvoriť srdce.
Mnohí z vás majú srdce zatvorené pre počúvanie hlasu môjho syna Ježiša.
Drahé deti, keby ste vedeli nakoľko on je prítomný vo vás, nebolo by potrebné ho hľadať inde.
Často ho hľadáte v mystických veciach, prostredníctvom znamení, zázrakov a nevšímate si, že On je tam prítomný, živý a pravý, po boku každého z vás.
Prečo ho hľadáte ďaleko?
Blažení tí, ktorí sa naučili ho rozpoznať v kúsku chleba. On je v úplnom tichu. Je, ako otec milosrdenstva, ktorý čaká na svoje deti.
Odvahu deti moje, žite pravejšiu vieru, žijúc Jeho slovo.
Pozývam vás, drahé deti, k modlitbe za vaše skupiny, aby tam neboli rozdelenia, ale žite viac pre to čo je hore, ( porovnaj Kol 3, 1 – poznámka prekladateľa ) než pre vás samých!
Blahoslavení pokorní srdcom, ktorí sa nenechajú skorumpovať mnohým hlukom!
Už dlho som s vami, ale vy sa ešte nedokážete úplne odovzdať.
Modlite sa za Cirkev, za jednotu Cirkvi a modlite sa za mojich synov kňazov, aby sa z ich srdca obnovila tá láska k Bohu, lebo mnohí z nich stratili chodník!
Milujte ich a neposudzuje ich, ako Boh neposudzuje vás!
Je čas odpovedať na volanie!
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

Pridaj komentár