• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás prosím, aby ste sa modlili bez únavy, lebo svet je stále viac napádaný pokušeniami satana, a vy, čo žijete tieto časy milosti, povzbudzujem vás byť oporou pre tých, ktorí sa nechajú strhávať do tohto sveta, bez toho, žeby kráčali po stopách môjho syna Ježiša. Deti moje, vy, ktorí ste vzácni v mojich očiach, ja, ako matka, prichádzam, aby som utrela vaše slzy; ako mama utešuje svoje deti, tak ja utešujem každého z vás.
Odvahu, detičky moje, nemyslite si, že ja nepočúvam vaše bolesti!
Ďakujte nehe môjho syna Ježiša, ktorý ma posiela z neba, aby som utešovala tých, ktorí už nemajú nádej od sveta!
Vás, ktorí máte mňa medzi vami, ja vás pripravujem na stretnutie s KRÁĽOM pokoja, ako jar, ktorá sa prebúdza, vy prebuďte vaše srdcia, nech vo vašich skupinách a vo vašich farnostiach, a prostredníctvom vašich pastierov; nech je tam radosť!
Ja Vám ďakujem za lásku, ktorú máte k môjmu synovi Ježišovi, dívam sa Vám uprene do očí, zvolávam na vás Ducha utešiteľa, aby ste boli prikrytí mojou nehou.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, milujem vás a pomôžte mi, aby sa mohli usktočniť plány Boha!
Ja vás žehnám a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár