• Post category:2013
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás povzbudzujem žiť moje posolstvá, lebo mnohí z vás ich ešte nežijú a ja vás zoberiem za ruku a pomôžem vám ich pochopiť.
Pozývam vás stať sa pravými kresťanmi; nenechajte sa fascinovať falošnými doktrínami, ako svet, ktorý zmenil blahoslavenstvá.
Drahé deti, je čas svedčiť, je čas podporiť tých, ktorí nedokážu kráčať vo svetle Boha!
Vy čo ste dostali, darujte sa zriekajúc sa vášho ja!
Nerozprávajte o Bohu, ale žite Ho! A ja Vám hovorím nemajte strach, ale vás povzbudzujem odovzdať sa do rúk Otca, lebo iba On Vám môže darovať pokoj!
Viem koľkí z vás nemajú pokoj a sú rušení mnohými falošnými učiteľmi.
Len jeden je Učiteľ, iba jedna je Cirkev!
Modlite sa za odprosenie, s pôstmi a modlitbami za urážky voči Bohu, a modlite sa za pastierov!
Odvahu detičky, nenechajte sa oklamať týmto svetom, ktorý vás chce presvedčiť, že Boh neexistuje!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár