• Post category:2011
  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, dnes zostupujem medzi Vás, aby som ešte raz obnovila zvestovanie milosrdnej Lásky môjho Syna pre Vás.
Deti moje, On ma posiela medzi Vás, aby som Vám zvestovala a naučila Vás žiť Svoju spásu.
V týchto časoch milosti, v ktorých žijete, ak sa necháte viesť touto Jeho Láskou a stvárňovať sa, nebudete sa viac cítiť sami, lebo On vás chce doprevádzať do svetla pokoja, kde Vy môžte s milosťou modlitby pochopiť, ako poraziť satana, lebo on Vás nenechá slobodných a útočí na rodiny , rozdeľujúc manželstvá, ničiac mládež a všetko to čo stretne na ceste.
Deti moje, povzbudzujem Vás nezanechať modlitbu a pochopiť vo vašom vnútri nakoľko ste vzácni v Jeho očiach.
Ja som s Vami po všetky dni a túžim, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh s každým z Vás.
Objímajúc Vás Vám ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár