Moje drahé deti, dnes zostupujem medzi Vás, aby som ešte raz obnovila zvestovanie milosrdnej Lásky môjho Syna pre Vás.
Deti moje, On ma posiela medzi Vás, aby som Vám zvestovala a naučila Vás žiť Svoju spásu.
V týchto časoch milosti, v ktorých žijete, ak sa necháte viesť touto Jeho Láskou a stvárňovať sa, nebudete sa viac cítiť sami, lebo On vás chce doprevádzať do svetla pokoja, kde Vy môžte s milosťou modlitby pochopiť, ako poraziť satana, lebo on Vás nenechá slobodných a útočí na rodiny , rozdeľujúc manželstvá, ničiac mládež a všetko to čo stretne na ceste.
Deti moje, povzbudzujem Vás nezanechať modlitbu a pochopiť vo vašom vnútri nakoľko ste vzácni v Jeho očiach.
Ja som s Vami po všetky dni a túžim, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh s každým z Vás.
Objímajúc Vás Vám ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár

Close Menu
Send this to a friend