• Post category:2011
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, prichádzam osobitným spôsobom, aby som Vás viedla k Bohu Otcovi, ktorý dnes viac než inokedy ma zosiela medzi Vás, aby ste boli pretváraní láskou. Počúvajte Jeho hlas ó deti drahé, nebojte sa stretnúť Tešiteľa pokoja, ktorý je Boh Otec.
Ja, ako Mama Tešiteľka prichádzam, aby som priniesla dobrú novinu per Vás všetkých, aby som Vás podporila a pomohla Vám pochopiť Jeho projekty, ktoré, vy všetci, teraz ešte nechápete.
Vedzte, v tomto čase, kde všetko okolo Vás je úzkosť, smútok a strach; je to preto, lebo vo Vás ste ešte nenechali dozrieť tú úplnú odovzdanosť.
Óh deti moje drahé, vy viete, že ako dieťa sa úplne zverí do rúk svojej mamy, tak pozývam aj Vás zveriť sa úplne do rúk Boha.
Som s Vami, deti moje! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za pastierov, za pravé obrátenie.
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár