• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby som vás utešila.
Modlite sa, deti moje, aby môj syn Ježiš mi daroval Milosť prísť z neba zotrvávať medzi vami; vami, ktorí ma hľadáte!
Detičky moje, mnohí z vás majú túžbu žiť posolstvá, treba ich však uskutočňiť, urobiť poriadok vo vašom vnútri, lebo mnohí sú tí, čo žijú neporiadne a nenachádzajú pokoj. Aby ste žili pokoj, povzbudzujem vás žiť viac sviatosti, s darom spovede!
Práve odtiaľ sa rodí nové srdce a poriadok. Ja vás povzbudzujem žiť posolstvá, ktoré Vám dávam, aby sa naplnili plány, ktoré Boh má na každého z vás.
Óh!! Ako by som mohla nechápať každého z vás?
V ten deň som bola tam pod krížom, môj syn už nemal podobu tváre, ani krásu a On ma utešoval svojím pohľadom lásky, a dnes, deti moje, vidím mnohých z vás pod ťarchou kríža.
Odvahu, odvahu, deti moje, prichádzam poutierať vaše slzy; a vy čo žijete už dlho tieto časy milosti, obraciam sa na tých, ktorí vyrastali v tejto láske, povzbudzujem vás stať sa mojimi apoštolmi; vás, ktorí poznáte a zakúsili ste viackrát moju lásku prostredníctvom mojej prítomnosti. Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby som mohla zostať čo najdlhšie medzi vami!
Som s vami, a po boku každého z vás, aby som bola vašou utešiteľkou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za Cirkev, za pastierov, modlite sa za celý svet, aby moje Srdce mohlo zvíťaziť!
Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vašu prítomnosť!

preložil D.R.

Pridaj komentár