• Post category:2018
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi vás. Deti moje drahé, otvorte vaše srdcia, aby ste cítili a zakúšali divy môjho syna Ježiša, ktorý už tak dlho mi dáva milosť byť na zemi medzi vami, aby ste sa necítili byť sami! Som s vami, detičky moje, a túžim utešiť vás všetkých, ktorí už necítite lásku medzi vami, lebo ste zišli z chodníka, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás, a stratili ste sa medzi vecami, ktoré sú okolo vás. Nedovoľte, aby Vám zlý odobral milosť, a nedovolil Vám mať radostné srdce! Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa modlili, aby sa vaše srdce nezaťažilo všetkým tým, a nedokážete sa oslobodiť. Preto som medzi vami, aby som Vám pomohla stretnúť Kráľa pokoja. Ak však nežijete Božie Slovo, a neživíte sa Jeho Slovom, ktoré je prehlasované každý deň, vy, deti moje, ako sa môžte zaľúbiť do Boha? Ja iba opakujem sväté písma. Neprichadzam zmeniť Slovo, ale prichádzam, aby som Vám ho pripomenula, lebo mnohí z vás ho nedokážu žiť, a žijú, ako keby nikdy nepoznali Jeho lásku.

Preto vás žiadam, aby ste sa rozhodli žiť posolstvá, ktoré Vám dávam!
Iba vtedy, keď ich budete žiť, budete môcť zakúsiť Jeho pokoj. Potrebujem vás, apoštoli moji, aby vašim prostredníctvom, vy ste mohli byť Svetlom a svedkami pravého pokoja.
Pokoj sa môže obsiahnuť iba cez jednotu Cirkvi!
Detičky moje, povzbudzujem vás, stať sa svedkami vo vašich farnostiach, aby ste sa stali darom pre druhých. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Proste Ducha Svätého, aby On mohol vždy konať vo vás!
Ďakujem Vám a Žehnám vás všetkých!

Všeobecné poznámky…
A – Opäť a nachádzame v prorockom štýle. Viac než v povzbudení: “Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na BUDOVANIE, POVZBUDENIE a POTEŠENIE.” ( 1 Kor 14, 3 ). V tomto texte nieje žiadne zjavenie, žiadna predpoveď budúcnosti.
B – Toto posolstvo je dané v pôstnom období. Musíme sa oslobodiť od neusporiadanej naviazanosti na stvorenia a bojovať proti Satanovi.
C – Náboženstvo srdca, ktoré sa tu prorokuje, je chutné. Teda, veľmi dôležité pre našich súčasníkov, ktorí sú plní predsudkov, že náboženstvo je nudné, neznesiteľné a pochmúrne.
Všimnime si použité výrazy: Utešiť – Vychtnávať – Radostné srdce – Pokoj. „Triezvy život“ prináša všetky tieto veci!
D – Cesta “Máriinich pútnikov – I pellegrini di Mária” je dokonalej ortodoxie. Je tak jednoduchá, cirkevná, bežná, že niekto by ju mohol považovať za banálnu.
Komentár.
  „Deti moje drahé, otvorte vaše srdcia, aby ste cítili a zakúšali divy…, aby ste sa necítili byť sami!“
Profil a osobitné znamenie Máriinych pútnikov – I pellegrini di Maria sú tu dobre vyjadrené. Výzva Medzjugorja, ako aj naša, je odpovedať na hrozné námietky:
“-požiadavky evanjelia sú neľudské.
-dekalóg, prirodzený zákon a evanjeliové rady sú tyranské a prinášajú nešťastie. Chceme byť slobodní a chceme byť ako celý svet.
-Sme malá menšina stratená v hromadne neveriacom svete. Boh a svätí na nás zabudli a nestarajú sa o nás.”
Odpoveď na námietky:
ako za čias Mojžiša jedná sa o skúsenosť, že na púšti niesme sami. Púšť je prísna, rozširuje však dušu. Pamätáme si naše vrúcne pôstne obdobia z minulosti! Existuje v Medzjugorji, ako aj v Osimo-Passatempo druh kresťanov, ktorí vydychujú pokoj a radosť.
“Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa modlili, aby sa vaše srdce nezaťažilo všetkým tým, a nedokážete sa oslobodiť.”
Skúsenosť Exodu je skúsenosťou oslobodenia z Egypta. Naša skúsenosť musí byť radosť a pokoj srdca nadobudnutá pomocou askézy drsnej a citlivej. Sloboda v zmysle apoštola Pavla je opakom  slobody ponúkanej Svetom. Čím viac sa poddám Kristovmu zákonu, tým viac nájdem pravú slobodu. Odporujúc duseniu konzumizmom a všeobecne nasýtenosti napokon dokážem dýchať, nájdem pokoj a radosť.
“Ak však nežijete Božie Slovo, a neživíte sa Jeho Slovom, ktoré je prehlasované… Ja iba opakujem sväté písma. Neprichadzam zmeniť Slovo, ale prichádzam, aby som Vám ho pripomenula”
Tieto vety odpovedajú na námietky, ktoré počúvame všade: “Nepotrebujeme všetkých tých prorokov. Máme Božie Slovo; to je isté; nám stačí.”
Cez svojho malého proroka, Mária nám nedáva nové zjavenie, ale, keďže pozná našu nestálosť a našu ľahkomyseľnosť, ako mama, opakuje nám donekonečna to isté.
“Iba vtedy, keď [posolstvá] budete žiť, budete môcť zakúsiť Jeho pokoj. Potrebujem vás, apoštoli moji, aby vašim prostredníctvom, vy ste mohli byť…svedkami pravého pokoja.”
Znakom apoštolátu “Medj-Oliveto-Lello” je výraz Pokoja, ktorý možno čítať na tvárach.
“Pokoj sa môže obsiahnuť iba cez jednotu Cirkvi!
[buďte] svedkami vo vašich farnostiach, aby ste sa stali darom pre druhých.”
Milosť Medzjugorja bola dopriata v prvom rade Farnosti svätého Jakuba určená stať sa vzorom pre celý svet. Podobne, už 32 rokov, rast Lella a jeho priateľov je viazaný na farárov v službe a na územné farnosti.
Hľa! To by malo uistiť veriacich, kňazov a podozrievavých biskupov!
Záver: uprostred pribúdania posolstiev sme postupne vyučovaní o povolaní Máriinych pútnikov – I pellegrini di Maria. Nejedna sa o nabožné hnutie povolané šíriť príhovor národu, ale o evanjeliové hnutie. Povolaním tejto duchovnej rodiny je uskutočniť v osobách skúsenosť šťastia, ktoré by mohli vidieť všetci.
Otec M.F.   

Pridaj komentár