• Post category:2013
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam klopať na vaše srdcia aby som Vám priniesla dobrú novinu.
Počúvajte ma deti drahé, moje materské srdce je veľmi smutné, kvôli mnohým mojim deťom, ktoré sa nedokážu ponoriť do úplného odovzdania. Mnohé srdcia sú ďaleko od plánov Boha.
Žite posolstvá, ktoré Vám Boh posiela skrze Mňa!
Koľko sŕdc sľubuje a znovu sľubuje a nedokážu zotvať vo vytrvalej viere.
Ja vás povzbudzujem zložit vaše srdcia pred Kráľa pokoja, kde on príde, aby zobral všetky vaše hriechy. Vráťte sa k Bohu! On je pravá istota a pravá spása!
Odvahu, som s vami a pri každom z vás, aby som Vám dala vychutnať úžasné farby, ktoré Boh pripravil pre každého z vás.
Viem, že mnohí z vás nedokážu vidieť farby neba, lebo svet, ktorý žijete vás klame falošnými farbami.
Ja vás povzbudzujem byť svedkami vo svete a divou, ktoré Boh vykonal na mnohých z vás!
Modlite sa, aby som vás mohla používať, ako nástroje jeho Slova!
Nieste sami, lebo ja zostanem vždy pri každom z vás, ako som zostala pod krížom môjho syna Ježiša!
Odvtedy som sa stala mamou ľudstva.
Modlite sa za pastierov, takto cez nich budete osvietení!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Dám vám moje materské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár