Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03\12\11

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes Vás chcem viesť po ceste pokoja.
Deti moje drahé, po celý ten čas čo prichádzam medzi Vás, je to, aby som Vám dala spoznať môjho syna Ježiša.
Deti moje, srdce, ktoré sa nedokáže modliť, darovať sa a predisponovať sa s dôverou na osobné stretnutie s Bohom, nemôže zakúsiť a žiť Môj príchod.
Povzbudzujem Vás, moje drahé detičky, aby ste urobili poriadok vo Vašom srdci; úplne odstránili Vaše ja – ego, a darovali ho Mne, aby ste sa znovuzrodili pre nový život.
Bez modlitby srdca, nemôžte žiť úplný pokoj.
Odvahu, dei moje, darujte Vaše ÁNO, potrebujem Vaše pôsty, lebo iba cez pravú modlitbu môžte vychutnať Lásku Boha, lebo mnohí z Vás začali kráčať so Mnou, postiac sa a modliac sa, avšak pomaličky ich krok oslababol, ako kvet bez vody.
Preto Vás pozývam k vytrvalosti, aby ste porazili zlého a všetky jeho zvádzania.
Povstante, deti moje, Vy, čo ste zaspali, prebuďťe Vaše srdcia, aby ste sa pripravili na Svoj príchod!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem Vám a žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03\12\11

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/11/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, prichádzam osobitným spôsobom, aby som Vás viedla k Bohu Otcovi, ktorý dnes viac než inokedy ma zosiela medzi Vás, aby ste boli pretváraní láskou. Počúvajte Jeho hlas ó deti drahé, nebojte sa stretnúť Tešiteľa pokoja, ktorý je Boh Otec.
Ja, ako Mama Tešiteľka prichádzam, aby som priniesla dobrú novinu per Vás všetkých, aby som Vás podporila a pomohla Vám pochopiť Jeho projekty, ktoré, vy všetci, teraz ešte nechápete.
Vedzte, v tomto čase, kde všetko okolo Vás je úzkosť, smútok a strach; je to preto, lebo vo Vás ste ešte nenechali dozrieť tú úplnú odovzdanosť.
Óh deti moje drahé, vy viete, že ako dieťa sa úplne zverí do rúk svojej mamy, tak pozývam aj Vás zveriť sa úplne do rúk Boha.
Som s Vami, deti moje! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za pastierov, za pravé obrátenie.
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/11/11

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 01/10/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, prichádzam z Neba, aby som priniesla Lásku, ktorú môj Syn živí pre každého z Vás.
Deti moje, On v tomto čase milosti ma poséela medzi Vás, aby som utešovala Vaše unavené a sklamané srdcia.
Som s Vami, deti moje, baby som Vás pozvala na cestu pokoja, lebo mnohí z Vás sa nechávajú fascinovať falošnými ilúziami a falošnými doktrínami, ktoré prichádzajú od zlého, tak si neuvedomujú, že sa stále viac vzdaľujú od Pravdy.
Bez modlitby sa nemôžte zamilovať do Boha a žiť Jeho Lásku.
Ja, ako mama, Vás nabádam rešpektovať prikázania, lebo mnohí z Vás v týchto časoch ich už nežijú; dovoľujú, aby sa ospravedlňovalo akéľvek správanie; a neuvedomujú si, že takto sa žije v hriechu.
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste neupadli do tohto omylu, ale žite Sviatosti a nechajte sa viesť vašimi kňazmi, aby ste žili v pravde.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, baby sa uskutočnili plány Boha.
Žehnám Vás v mene Otca i Syna a Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 01/10/11

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/09/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje detičky, som s Vami v tomto čase milosti.
Vedzte, že som prišla týmto osobitným spôsobom, aby som Vás viedla, vzala za ruku, a viedla do oázy pokoja.
Detičky moje, pred slávením Svätej Omše je nevyhnutné sústredenie a príprava na stretnutie s Ježišom.
Lebo ste veľmi roztržití, a Ja, deti moje, túžim Vás vychovávať a nechať Vás zamilovať sa do dôležitosti slávenia, lebo iba cez Slovo môjho Syna Ježiša, môžte premeniť Vaše srdcia a stať sa svedkami Božieho Slova.
Iba tak môžu zažiariť srdcia pokoja a pravého Milosrdenstva, kde nie je klam.
Lebo vy ste čas Cirkvi a Ducha Svätého.
Povzbudujem Vás, deti moje, baby ste nemali strach, že nedokážete stretnúť Kráľa pokoja, lebo Ja Vás budem viesť prostredníctvom týchto mojich posolstiev znovuobjaviť všetko lásku, ktorú tak veľmi hľadáte.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo rieky milosti vytrysknú.
Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/09/11

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/08/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes Vás vyzývam, aby ste stretli Kráľa pokoja.
Deti moje, bez osobnej modlitby nemáte radosť stretnúť Kráľa pokoja; už dávno, deti moje, Vás pozývam k modlitbe.
Modlite sa deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali osobné stretnutie s Mojim Synom Ježišom, lebo mnohí z Vás sa ešte nerozhodli nastúpiť na cestu pokoja.
Nebude pokoj vo Vašich srdciach, ak sa neodovzdáte; Ja Vás vyzývam modliť sa každodenne, kde sa môžte živiť Bohom, aby ste cítili všetky Jeho dobrodenia! Modlitba Vás uzdraví a spasí Vás.
Detičky moje drahé, modlite sa v rodine, aby zloduch nerušil život Vašich rodín.
So spoločnou modlitbou satan sa oddiali od každého z Vás; preto Vás napomínam neoddaľovať modlitbu.
Ja budem vždy pri Vás a budem sa modliť s Vami.
Ďakujem Vám a žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/08/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/07/11

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, dnes zostupujem medzi Vás, aby som ešte raz obnovila zvestovanie milosrdnej Lásky môjho Syna pre Vás.
Deti moje, On ma posiela medzi Vás, aby som Vám zvestovala a naučila Vás žiť Svoju spásu.
V týchto časoch milosti, v ktorých žijete, ak sa necháte viesť touto Jeho Láskou a stvárňovať sa, nebudete sa viac cítiť sami, lebo On vás chce doprevádzať do svetla pokoja, kde Vy môžte s milosťou modlitby pochopiť, ako poraziť satana, lebo on Vás nenechá slobodných a útočí na rodiny , rozdeľujúc manželstvá, ničiac mládež a všetko to čo stretne na ceste.
Deti moje, povzbudzujem Vás nezanechať modlitbu a pochopiť vo vašom vnútri nakoľko ste vzácni v Jeho očiach.
Ja som s Vami po všetky dni a túžim, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh s každým z Vás.
Objímajúc Vás Vám ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/07/11

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi. 04/06/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes Vás pozývam byť pozorní v tomto období kde je všetko roztržitosť.
Prosím Vás, deti moje, aby ste sa nenechali zaangažovať iba všetkým tým čo je zábava; ale Vás pozývam, deti moje, nezanechať modlitbu; lebo nepriateľ Vás pokúša odkladaním modlitby.
Ja Vás pozývam dať vždy na prvé miesto modlitbu, lebo on vždy striehne, aby zničil Váš pokoj.
Modlite sa za kňazov a za Cirkev, lebo mnohí z nich sa strácajú, a Ja, ako mama, nechcem, aby sa stratili.
Detičky moje, vy čo ste volaní v tomto čase milosti, Vás povzbudzujem chváliť a žehnať diela, ktoré Boh koná na každom z Vás!
Preto Vás povzbudzujem byť viac vytrvalí s osobnou modlitbou, kde Boh môže odstrániť všetko to, čo je zlo; a urobiť Vás novými stvoreniami.
A Vás čo máte poznanie modlitby, ktorá je mocou na zničenie satana, pozývam Vás k postu a k sviatostnému zmiereniu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť plány, ktoré má Boh s Vami.
Ja Vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi. 04/06/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/05/2011

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes som s Vami osobitným spôsobom, aby som Vám dala zakúsiť vôňu svätosti.
Detičky moje, ak neotvoríte srdce, nikdy nebudete môcť vychutnávať vnútorný pokoj.
Preto Vás vždy povzbudzujem ku každodennej modlitbe, aby ste mali vo Vás Ducha tešiteľa.
Ako veľmi by som chcela, aby ste vy všetci mali radosť stretnúť tvár môjho Syna Ježiša. Vy veríte, že je veľmi ďaleko!!
Predsa však, deti moje, je vždy medzi Vami a Vy ho nespoznávate.
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste mali dôveru v tento čas milosti s mimoriadnými znameniami, ktoré Boh dopraje ľudstvu; lebo Ja, ako mama, chcem Vás priviesť k Nemu.
Viem, že vy všetci máte túžbu ma vidieť, ale nie všetkým mojim deťom je daná táto milosť.
Ja vidím Vás a upieram Svoj materský pohľad, na každého z Vás; pozývam Vás, s Vašou pomocou, uskutočniť plány Boha.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/05/2011

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/04/2011

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes Vás pozývam adorovať kríž, aby ste zakúsili všetko Jeho milosrdenstvo.
Koľkí z Vás ešte nepochopili Jeho smrť?
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste sa nenechali oklamať týmto svetom, ktorý Vám sľubuje falošné ilúzie, a tak Vás vedie k negácii Boha. Nepadnite do tejto pasce.
Deti moje Ja som prišla, aby som Vás ochránila pred týmto nebezpečenstvom. Detičky moje povzbudzujem Vás otvoriť Sväté Písmo a čítať úryvok, aby ste sa živili Jeho Slovom, ktoré je život a pravda.
Nebojte sa deti moje Ja som s Vami; chcem, aby ste boli všetci pod mojou ochranou, kde Vás nik neodlúči od Božej Lásky; lebo ste zreničkou mojich očí.
Ak Vás svet nenechá na pokoji, to preto, lebo vy nepatríte tomuto svetu; ja Vás potrebujem, Vaše modlitby.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili Božie plány. Potrebujem Vás a Vaše ÁNO, aby ste boli svedkami Lásky Boha a všetkého čo Vám On dá zakúsiť.
Vedzte, že nieste sami, ale s mojou pomocou, s Vašimi modlitbami a s pôstami zlo skončí, vojny prestanú a moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/04/2011

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/03/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé moje detičky, aj dnes Moje materské Srdce prichádza, aby Vás potešilo a prinieslo nádej pre ľudstvo.
Detičky moje viem, že ste smutní, kvôli všetkému tomu čo sa deje vo svete, pozývam Vás však odovzdať sa úplne kompletnej Láske Boha, nemôžete pochopiť so zmyslom rozumu, ako nemôžte pochopiť môj príchod na Zem. Preto Vás povzbudzujem ponoriť sa do osobnej modlitby, žijúc viac Božie Slovo, aby ste dokázali čítať a chápať znamenia časov, a hovorím Vám, že sú to časy Milosti, kde môžte nájsť Ducha utešiteľa.
Iba tak môžte prebudiť Vaše srdcia a necítiť sa stratení a zmätení, ale istí cesty k večnosti. Vďaka detičky moje, že ste odpovedali na moje materské pozvanie. Ja žehnám všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/03/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/02/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes Vás pozývam, aby ste prešli cestou zmierenia so sebou samými. Drahé detičky pozývam Vás tešiť sa z radosti, že prichádzam medzi Vás. Tešte sa!
Detičky moje, mnohé milosti Boh chce darovať ľudstvu, tým, že Mňa darúva Vám. Deti, vedzte, že ja som bola prvou nositeľkou Slova. Dnes môj Syn Ježiš mi dovoľuje byť dlho medzi Vami, vedzte, že môj Syn šiel pripraviť miesto pre každého z Vás, preto Vás pozývam k modlitbe a k odpusteniu za dar večnosti; lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo satana a ja, ako mama, deti moje chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili všetky Božie plány. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/02/11

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/01/11

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes Vás povzbudzujem osláviť Kráľa pokoja.
Otvorte brány Kristovi, lebo On je pravý Kráľ pokoja.
Deti moje počúvajte Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia, ale otvorte náruč pre Jeho nežné milosrdenstvo.
Detičky moje, dnes môj Syn Ježiš je viac než kedykoľvek predtým prítomný a živý medzi Vami, aby na Vás posielal prúdy milosti.
Preto detičky moje Vás nabádam, aby ste sa s ním skutočne stretli. Ďakujte Tomu, ktorý ma posiela na Zem, aby som utešovala všetkých Vás, čo máte zranené srdcia, poďte k nemu vy všetci čo ste zarmútení a stratení, lebo chce premeniť Váš smútok na radosť, preto Vás žiadam, aby ste dôverovali v Neho cez modlitbu, obetu a odpustenie, aby Vás pretvoril v nové stvorenia. Vedzte deti moje, že všetci tí čo sa rozhodnú nasledovať Kráľa pokoja, dajú zmysel svojmu životu.
Detičky moje nenechajte sa oklamať falošnými ilúziami, ktoré Vám ponuka svet, aby ste opustili chodník, ktorý Vám On vyznačil, takže modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby úklady zlého nemohli nad Vami zvíťaziť.
Som s Vami a s mojím materským požehnaním, aby som všetkých ochránila. Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/01/11