• Post category:2015
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes s materskou láskou prichádzam klopať na vaše srdcia.
Deti drahé, koľko zmätku vidím vo vašich srdciach!
Povzbudzujem vás, deti moje, mať vo vás oveľa živšiu modlitbu, lebo mnohí ešte nepoznajú lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás! Pritom môj syn ma posiela medzi vás, aby ste zakúsili všetku lásku, ktorú živí pre vás. Ja neprichádzam zmeniť Božie Slovo, prichádzam, aby som Vám ho dala uskutočniť a vtlačiť do vašich sŕdc nehu Svojho milosrdenstva, lebo mnohí z vás ešte nežijú Jeho Slovo. Preto môj syn ma posiela na zem, aby, s mojou pomocou, vy môžte objaviť ten pokoj, ktorý už dávno hľadáte.
Ako môžte kráčať po ceste, ak nepoznáte Slovo?
Deti moje, povzbudzujem vás, aby ste sa nechali viesť mojimi synmi pastiermi, lebo ich prostredníctvom a prostredníctvom Božieho Slova spolu môžte prejsť po ceste svätosti!
Lebo mnohí sa už neživia Kristovým telom, nežijúc viac sviatosti a žijú vieru podľa seba! Nenechajte sa oklamať vlastným ja, riskujúc, že sa úplne oddialite! Ja vás milujem, a nechcem, aby nikto z vás sa oddialil od chodníka, ktorý Boh vyznačil pre vás.
Ďakujem Vám, že ste prišli.

rešpektujúc pôvodnú formu preložil D.R.

Pridaj komentár