• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, pozývam vás oslavovať Boha slávy!
Deti moje drahé, ako vždy prichádzam medzi vás, ako Mama utešiteľka, aby som otvorila vaše srdcia, ktoré sa často zatvárajú a nedokážu viac veriť.
Detičky moje, koľkí z vás už nedokážu veriť, že Boh ma posiela medzi vás!
Óh deti, keby ste sa len na chvíľu zastavili, Boh Vám dopraje svoju krásu a svoje nekonečné milosrdenstvo!
Môže Boh zabudnúť na svoje stvorenia?
Odvahu detičky moje, som tu vždy, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti.
Prichádzam, aby som vás požehnala a priniesla Vám radostnú zvesť dobrej noviny.
Blažení ste vy, čo máte smäd po láske Boha, a hľadáte celým svojim srdcom objatie utešiteľa!
Ja, čo som vašou Matkou, túžim, aby sa vaše ruky stali požehnaním, aby boli svetlom vo svete. Nato, aby ste boli svetlom sveta treba žiť cestu obrátenia, a vy, čo ste mali mojich pastierov, prostredníctvom ich rúk, a odpustenia môjho syna Ježiša, vy budete premenení a budete naplnení duchom utešiťeľom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby vašimi modlitbami sa mohli uskutočniť plány Boha!
Môžem žiadať od vás tu prítomných, aby ste sa stali mojim vojskom pokoja na boj proti úkladom zlého, aby s vašim pôstom a s vašimi modlitbami ste mi pomohli poraziť satana?
Modlím sa za vás a vzývam, nad každým z vás, požehnanie Boha Otca!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár