Posolstvo pre ľudstvo dané Madonou Lellovi Ferrarovi. 07/12/2013

 • Post comments:0 Comments

Dnes Madona sa predstavila celá v zlate a obklopená mnohými anjelmi.
Ako vždy sa predstavila hovoriac pochválený buď JEŽIŠ KRISTUS.
Drahé deti, aj dnes klopem na vaše srdcia, aby to zranené srdce ste mohli darovať môjmu synovi JEŽIŠovi.
Prebuďte sa, ako sa zornička prebúdza každé ráno, aby ste mali tú túžbu stretnúť KRÁĽA pokoja.
Deti moje, keď ste v modlitbe, cítite vo vás ťarchu vašich mizérií, a nedokážete sa odtrhnúť od vašich hriechov.
Srdce, ktoré sa nedaruje úplne môjmu SYNOVI, nemôže objaviť jeho krásu, a nemôže sa zamilovať DOŇHO.
Ja vás povzbudzujem, Drahé deti, bojovať proti nepriateľovi vytrvalou modlitbou.
Vy detičky moje, čo hovoríte, že ma milujte, ešte nieste schopní odpustiť.
Nechcete milovať tých, čo sú po vašom boku.
Iba z vášho premenenia môžte byť darom pre blížneho.
Ja si slúžim týmito časmi, žeby s mojimi pastiermi, sa môžu uskutočniť plány, ktoré BOH má na každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa.
Žehnám vás všetkých v mene OTCA, SYNA a DUCHA SVÄTÉHO. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Madonou Lellovi Ferrarovi. 07/12/2013

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi. 02/11/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam k Vám, aby som vás viedla k ceste pokoja, lebo mnohí z vás už niesú schopní svedčiť môj príchod a nechali ste sa fascinovať vecami tohto sveta, nevynímajúc si, že sa vzďaľujete od projektov, ktoré BOH má na každého z vás.
Povzbudzujem vás deti moje aby ste sa rozhodli na cestu k svätosti, aby znovurozkvitol na vašom srdci túžba začať znova.
Som s vami, po boku každého z vás, aby som vás zobrala za ruku, a viedla vás smerom k chodníku pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby duch utešiteľ mohol konať vo vás na prebudení tých sŕdc, ktoré sa nechali uniesť, odvahu detičky moje, s túžbou obnoviť vaše áno, vy môžte znovu zakúsiť tu radosť, ktorú ste cítili v počiatkoch.
Modlite sa za moje úmysly, žeby som Vám mohla odhaliť prvé tajomstvá.
Modlite sa za svätého otca, za mojich pastierov, takto Vám bude všetko jasnejšie ohľadom môjho príchodu medzi vás.
Žehnám vás všetkých v mene otca i syna i ducha svätého.  (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Lellovi. 02/11/2013

POSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI. 5. OKTÓBER 2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam k Vám potešiť vaše srdcia, aby nezvädli.
Koľkí z vás stratili chodník a nedokážu sa viac darovať BOHU, preto vás povzbudzujem,deti moje, k osobnej modlitbe.
Som po boku každého z Vás; beriem Vás za ruku, aby som Vás doprevádzala k Oáze pokoja.
Iba modlitbou budete môcť objaviť krásy Stvoriteľa; prostredníctvom cesty obrátenia.
Vedzte deti moje, že Satan striehne!
Vráťte sa deti moje najobľúbenejšie, znovuobjaviť opäť, tú lásku a to nadšenie, počiatkov!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby, okolo Vás a v skupinách, neboli rozdelenia!
Povzbudzujem Vás, nechať sa viesť mojimi pastiermi, ktorých BOH postavil na Vašu cestu!
Iba tak budete pravými svedkami!
Ďakujem Vám že ste odpovedali na moje volanie; žehnám Vás všetkých v mene OTCA, SYNA a DUCHA SVÄTÉHO! (viac…)

Continue ReadingPOSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI. 5. OKTÓBER 2013

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 07/09/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes moje materské pozvanie, viac než inokedy, sa obracia, aby ste mohli žiť tieto časy milosti.
Mnohí sú tí, ktorí už nedokážu žiť a vychutnávať slovo môjho syna Ježiša.
Preto vás povzbudzujem, aby ste prebudili tú vieru, ktorá zaspala.
Nežite, ako keby ste nikdy nepoznali lásku ktorú Vám BOH daroval a darúva v týchto časoch milosti.
Odvahu, odvahu, som s vami, po boku každého z vás, aby som vás pozdvihla, utešila a viedla po ceste pokoja, budem prosiť ducha svätého, nech prebudí vaše srdcia.
Koľkí z vás žijú kolísavú vieru, následne nezakúšajú nič z môjho príchodu.
Ja vás povzbudzujem k vytrvalej modlitbe pozostávajúca z pokory, z darovania sa a z odpustenia.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa v týchto časoch bez pokoja, pomôžte mi vašimi modlitbami, aby s mojimi synmi pastiermi sa môžu uskutočniť plány BOHA.
Ďakujem všetkým prítomným a dám Vám moje materské požehnanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 07/09/2013

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 03/08/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes túžim vás viesť k ceste pokoja.
Viem, že v každom z vás je túžba po láske, a ja prichádzam, aby som Vám tú lásku priniesla, dôverujte v BOHA otca, kde on chce vstúpiť do vašich sŕdc, aby vás premenil a urobil z vás svoje majstrovské dielo.
Povzbudzujem vás deti moje, aby ste sa úplne zasvätili do rúk môjho syna JEŽIŠa, a tak vy, ktorí žijete moje posolstvá, buďte svedkami týchto časov milosti.
Vybrala som si vás, deti moje, aby ste boli svedkami nových generácií.
Odvahu, deti moje, som s vami, a po boku každého z vás, aby som utierala vaše slzy, aby som vás utešovala.
Staré sa pominulo, žite dnešok a nezatvrdzujte sa kvôli vašej minulosti; je čas odpustiť, je čas obnoviť, je čas milovať, je čas, aby ste sa rozhodli.
BOH mi dopraje doprevádzať vás dlho, spolu s vami.
Deti moje, sú ešte mnohí tí čo nežijú sviatosti, a tak nemôžu pochopiť lásku BOHA.
Milujem vás, milujem vás, žehnám vás všetkých a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 03/08/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi, 06/07/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam utešiť vaše srdcia, urobiť ich podobnými srdcu môjho syna JEŽIŠa.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja utešujem vás všetkých.
Je čas prebudiť sa, je čas rozhodnúť sa; tak, ako sa zornička prebúdza každé ráno!
Drahé deti, ďakujem Vám, ktorí odpovedáte na moje volanie, lebo prostredníctvom vás plány BOHA sa môžu uskutočniť.
Preto vás pozývam stať sa nástrojmi pokoja pre tých, ktorí sú ďaleko od srdca JEŽIŠa.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo satan chce zničiť plány BOHA, čo vyznačil pre každého z vás.
Nenechajte sa oklamať jeho útokmi, ale vás úpenlivo prosím, aby ste boli na pozore, lebo on je veľmi prefíkaný.
Preto vás povzbudzujem, deti moje, modliť sa, a utiekať sa k zmiereniu prostredníctvom spovede.
Milujte mojich pastierov!
Meditujte život svätých, až sa stane chodníkom vašej cesty, lebo mnohí z vás sa zriekli svätosti, akoby bolo nemožné.
Naopak, ja vás povzbudzujem všetkých k svätosti!
Ja prosím Ducha utešiteľa, aby sa nikto z vás nemohol cítiť opustený, som s vami a budem vždy blízko vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, žehnám vás všetkých v mene otca i syna i ducha svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi, 06/07/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/06/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam poutierať vaše slzy.
Potrebujem vás, potrebujem vaše áno.
Mnohí sú tí, ktorí zanechali chodník modlitby, a žijú, akokeby nikdy nespoznali lásku BOHA.
Ale ja vás naliehavo prosím a pozývam vás obnoviť vaše áno.
Vy, čo kráčate so mnou a čo ste dostali dar môjho volania, pomôžte mi distribuovať tú lásku, ktorú BOH dáva každému z vás.
Nebojte sa svedčiť, naopak, buďte svetlo a nádej pre tých, ktorí nemajú sveto a nádej.
Vy, čo ste stratení a zmätení a nieste už schopní milovať, to preto, lebo ste stratili chodník pravdy a zmysel pre hriech a nedokážete viac rozlíšiť dobro od zla.
Je veľa učiteľov, ktorí vás odďalujú stále viac od plánov Boha.
Ja Vám hovorím a naliehavo vás prosím, aby ste neboli nositeľmi nesvárov, ale buďte nositeľmi radosti!
Srdce, ktoré miluje, nieje srdcom žiarlivým a nieje srdcom závistlivým, ale je srdcom plným milosrdenstva.
Deti moje nieste sami, prišla som vás chytiť za ruku a zobrať vaše utrpenia, aby som dala niektorým Ježišove objatie a viedla vás ku chodníku pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za mojich pastierov, aby ste spolu s nimi boli zjednotení v dome Otca!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/06/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/05/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes moje materské pozvanie vás povzbudzuje rozpoznať Kráľa pokoja, aby ste vedeli, že on je váš vykupiteľ. Neodkladajte na zajtra to, čo môžte urobiť dnes, ale vás pozývam, detičky moje, žehnať vašich bratov a sestry, ktorým mnohí z vás nedokážu odpustiť; srdce, ktoré neodpúšťa, srdce, ktoré nemiluje, nemôže mať pokoj! Neodsudzujte, ale vás žiadam, aby ste žehnali, lebo mnohí z vás nedokážu žehnať! Boh Vám chce darovať pokoj, je po boku každého z vás a naliehavo klope, ale vy nedokážete odpovedať! Je čas zmeniť sa, je čas svedčiť vašim životom! Lebo ja som prišla darovať ten pokoj, ktorý Vám človek nedá. On je pravý pokoj, otvorte vašu náruč, aby ste objali a žehnali tých, ktorých nedokážete objať! Blahoslavení tí, ktorí sa nechajú kolísať v náručí BOHA, ako dieťa sa nechá kolísať v náručí mamy! Viem koľkí z vás sú pod ťarchou utrpenia choroby, prosím môjho syna Ježiša, aby Vám ju pomohol znášať. Odvahu, odvahu, som s vami a zostanem pri každom z vás, dívam sa Vám uprene do očí a úplne sa Vám darujem, aby ste mohli rozkvitnúť do nového života. Nieste sami, zvolávam na vás Ducha Utešiteľa! Ja sa Vám neprihováram neznámymi jazykmi a neprinášam nové evanjeliá, ale prichádzam, aby som pripomenula slovo Boha, ktoré mnohí z vás nežijú. Ja Vám ďakujem, žehnám vás! Modlite sa za mojich synov pastierov, nech otvoria dvere dobrej noviny, Boh netúži po Cirkvi z krásnych kameňov, ale túži po Cirkvi ľudí, ktorí sa stanú Kristovými hliadkami!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť všetky plány BOHA! Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/05/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/04/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes, viac než inokedy, vás pozývam otvoriť srdce.
Mnohí z vás majú srdce zatvorené pre počúvanie hlasu môjho syna Ježiša.
Drahé deti, keby ste vedeli nakoľko on je prítomný vo vás, nebolo by potrebné ho hľadať inde.
Často ho hľadáte v mystických veciach, prostredníctvom znamení, zázrakov a nevšímate si, že On je tam prítomný, živý a pravý, po boku každého z vás.
Prečo ho hľadáte ďaleko?
Blažení tí, ktorí sa naučili ho rozpoznať v kúsku chleba. On je v úplnom tichu. Je, ako otec milosrdenstva, ktorý čaká na svoje deti.
Odvahu deti moje, žite pravejšiu vieru, žijúc Jeho slovo.
Pozývam vás, drahé deti, k modlitbe za vaše skupiny, aby tam neboli rozdelenia, ale žite viac pre to čo je hore, ( porovnaj Kol 3, 1 – poznámka prekladateľa ) než pre vás samých!
Blahoslavení pokorní srdcom, ktorí sa nenechajú skorumpovať mnohým hlukom!
Už dlho som s vami, ale vy sa ešte nedokážete úplne odovzdať.
Modlite sa za Cirkev, za jednotu Cirkvi a modlite sa za mojich synov kňazov, aby sa z ich srdca obnovila tá láska k Bohu, lebo mnohí z nich stratili chodník!
Milujte ich a neposudzuje ich, ako Boh neposudzuje vás!
Je čas odpovedať na volanie!
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/04/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/03/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás povzbudzujem žiť moje posolstvá, lebo mnohí z vás ich ešte nežijú a ja vás zoberiem za ruku a pomôžem vám ich pochopiť.
Pozývam vás stať sa pravými kresťanmi; nenechajte sa fascinovať falošnými doktrínami, ako svet, ktorý zmenil blahoslavenstvá.
Drahé deti, je čas svedčiť, je čas podporiť tých, ktorí nedokážu kráčať vo svetle Boha!
Vy čo ste dostali, darujte sa zriekajúc sa vášho ja!
Nerozprávajte o Bohu, ale žite Ho! A ja Vám hovorím nemajte strach, ale vás povzbudzujem odovzdať sa do rúk Otca, lebo iba On Vám môže darovať pokoj!
Viem koľkí z vás nemajú pokoj a sú rušení mnohými falošnými učiteľmi.
Len jeden je Učiteľ, iba jedna je Cirkev!
Modlite sa za odprosenie, s pôstmi a modlitbami za urážky voči Bohu, a modlite sa za pastierov!
Odvahu detičky, nenechajte sa oklamať týmto svetom, ktorý vás chce presvedčiť, že Boh neexistuje!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/03/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/02/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam klopať na vaše srdcia aby som Vám priniesla dobrú novinu.
Počúvajte ma deti drahé, moje materské srdce je veľmi smutné, kvôli mnohým mojim deťom, ktoré sa nedokážu ponoriť do úplného odovzdania. Mnohé srdcia sú ďaleko od plánov Boha.
Žite posolstvá, ktoré Vám Boh posiela skrze Mňa!
Koľko sŕdc sľubuje a znovu sľubuje a nedokážu zotvať vo vytrvalej viere.
Ja vás povzbudzujem zložit vaše srdcia pred Kráľa pokoja, kde on príde, aby zobral všetky vaše hriechy. Vráťte sa k Bohu! On je pravá istota a pravá spása!
Odvahu, som s vami a pri každom z vás, aby som Vám dala vychutnať úžasné farby, ktoré Boh pripravil pre každého z vás.
Viem, že mnohí z vás nedokážu vidieť farby neba, lebo svet, ktorý žijete vás klame falošnými farbami.
Ja vás povzbudzujem byť svedkami vo svete a divou, ktoré Boh vykonal na mnohých z vás!
Modlite sa, aby som vás mohla používať, ako nástroje jeho Slova!
Nieste sami, lebo ja zostanem vždy pri každom z vás, ako som zostala pod krížom môjho syna Ježiša!
Odvtedy som sa stala mamou ľudstva.
Modlite sa za pastierov, takto cez nich budete osvietení!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Dám vám moje materské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/02/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/01/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje najobľúbenejšie, povzbudzujem vás v tomto čase, aby ste prebudili vaše srdcia, lebo sú veľmi zaspaté.
Sú to osobitné časy pre ľudstvo; ďakujte Bohu, ktorý ma robí prítomnou medzi vami. Napriek mojím neustálym pozvaniam, vy vždy tvrdohlavo, chcete dať za pravdu vášmu presvedčeniu, neuvedomujete si, že týmto spôsobom sa stále viac vzdaľujete od plánov, ktoré má Boh s každým z vás.
Ja, ako Mama prichádzam medzi vás, aby som pripomenula vo vás Božie Slovo, lebo mnohí z vás ho ešte nepoznajú.
Povzbudzujem vás, aby ste znovu začali obnovovať vo vašich srdciach vaše áno, aby sme spolu začali cestu, po ktorej vás môžem priviesť do večnosti.
Deti moje, potrebujem vás, vaše modlitby a vaše pôsty.
Iba tak budete cítiť premieňať vo vás vaše srdcia.
Srdce, ktoré sa modlí málo, srdce, ktoré sa neživí Božím Slovom, sa môže vysušiť, ako konár; preto neriskujte, že sa vysušíte, ale vás povzbudzujem žiť denne živšiu vieru.
Odvahu, odvahu, detičky moje, som vždy pri vás, aby som premenila vaše tváre, a tak dala znamenie pre tých, ktorí nepoznajú môj príchod.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za Cirkev a za svätého otca, ktorý Vám daroval rok viery a modlite sa, aby som mohla vstúpiť do všetkých rodín, lebo pod ochranou Boha satan nemôže ničiť manželov!
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/01/2013