• Post category:2017
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj Syn Ježiš ma posiela medzi vás, aby som vás utešovala. Detičky moje, ako matka utešuje svoje deti, aj dnes večer chcem utešovať každého z vás, aby ste sa vy mohli stále viac zamilovať do Jeho Lásky. Poznám, ó deti drahé, ako je pre vás ťažké pochopiť toto jeho objatie bez toho, žeby ste ho videli, ale ja dnes večer chcem uprieť môj materský zrak na každého z vás, aby boli vypočuté milosti, o ktoré ma prosíte.
Niektorí z vás ma prosia o milosť stať sa matkou, mnohí žiadajú milosti pre svoje deti. Dnes v Nebi je sviatok pre každé srdce, ktoré sa otvorí pre milosť. Detičky moje, ďakujem Vám za vašu prítomnosť na tomto mieste.
Rieky milosti chce Boh dopriať každému z vás. Detičky moje, neúnavne žiadajte od môjho Syna dar viery. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, aby ste mohli prejsť po chodníku, ktorý Boh pripravuje pre vás. Nenechajte sa oklamať falošnými sľubmi, ktoré Vám svet ponúka, ale vás pozývam obliecť sa do nového stvorenia, aby Vám nepriateľ neukradol nádej.
Modlite sa bez posudzovania mojich pastierov a modlite sa za tých, ktorí zanechali modlitbu.
Ja som s vami každý deň. Žehnám vás všetkých v mene môjho syna Ježiša.

Panna Mária požehnala všetky prítomne predmety.

Všeobecné poznámky

Toto posolstvo bolo dané, podľa tvrdenia Lella, v údajný deň Máriinich narodenín. Túto tradíciu nachádzame aj v Medzjugorjí a v rôznych moderných miestach milosti. Cesta Lella, Enza, Grazie atď. sa uskutočňuje v kontexte jednoduchom, prirodzenom, rodinnom. Zaznamenávame, že cesta jadra Máriinych pútnikov sa rozvíja v pokojnej integrácii do života bežnej farnosti. Príchod Márie bol pripravený vo vážnosti skutočne katolíckeho stretnutia, s modlitbou, s ružencom, so zdieľaním, so sviatosťou Pokánia, ktorú prijímajú takmer všetci. Tri teologálne čnosti sú prítomne v tomto posolstve: Viera, Láska, Nádej.

Komentár

Základná téma mariáskej komunikácie je Útecha. Zvykli sme si. V Oliveto Citra, v Osimo, Mária by sa mohla volať: „Panna útechy.“
Pravidlo spásy podľa ukončenia evanjelia podľa Jána je Viera: “Blažení tí, čo nevideli, a uverili” ( Jn 20, 29 ). Vo svojom milosrdenstve Mária prehlasuje nakoľko tento zákon je v rozpore s našou padnutou prirodzenosťou.
Kolekcia posolstiev je určená pomôcť Máriinym pútnikom, a medzi nimi, všetkým ľuďom dobrej vôle žiť v stálosti a vo vytrvalosti na každodennej ceste duchovného života. Luxus toľkých zjavení zodpovedá ľudskej slabosti, ktorá často, zanechá hľadanie Boha na desať, dvadsať, tridsať rokov života …
Toto obdobie, ďaleko od Boha, nieje neutrálne. Zvyčajne, toto obdobie života sa rozvíja v hriechu, v manželskej nevernosti, v adorácii peňazí. Napokon, v smrteľnom hriechu, pod vládou Satana.
Niektorí z vás ma prosia o milosť stať sa matkou, mnohí žiadajú milosti pre svoje deti. Nebol som prítomný. Musíme overiť, ak by to bola pravda. Prejsť po chodníku, ktorý Boh pripravuje pre vás. „Jediný plán Boha pre každého” je leitmotívom posolstiev, ako v Medjugorjí, tak aj tu. Každý je volaný stať sa jedinečnou postavou v úlohách Neba ( Nové Meno ).
“Plán” možno naznačuje na plán Boha, súčasný, všeobecný pre svet. Sme v osobitných časoch, na konci čias. Máriino víťazstvo je blízko. Počas prípravného obdobia, pozostávajúceho z veľkých bojov, Panna pripravuje svojich vojakov.

Otec M. F.

Pridaj komentár