You are currently viewing Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 04/11/2017
  • Post category:2017
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes klopem na vaše srdcia, aby som vo vás zapálila plameň lásky. Prichádzam, aby som vám darovala túto lasku môjho syna Ježiša, lebo, každy deň On sa darúva za každého z vás.
Vám detičky moje, ktoré chcete kráčať po Jeho stopách, ja, ako matka, vám chcem pomôcť; práve preto On ma posiela medzi vás. Buďte nositeľmi pokoja, tým, že mi ponúknete vaše životy! Nato, aby ste sa stali pravými apoštolmi, sú potrebné duše, ktoré sa rozhodnú šíriť posolstvá lásky, ktoré vám Boh dáva. Nemôžte sa stať mojimi apoštolmi, ak sa nerozhodnete ponúknuť vaše životy! Koľkí z vás túžia po modlitbe srdca?
Ja vás pozývam k vášmu áno pre Boha, stať sa pokornými, a obliecť sa do nových stvorení. Iba tak budete cítiť vôňu svätosti. Je veľa mojich detí, ktorí sa už viac nedokážu modliť, a nechajú sa strhávať vecami, ktoré neprináležia Bohu. Treba, deti moje, ponoriť sa do vášho vnútra, aby ste mohli opäť zazrieť vo vašom vnútri zmätok; iba tak si uvedomíte, ako ste daľeko od Jeho plánov. Povzbudzujem Vás, deti moje, modliť sa, aby sa do vašich sŕdc vrátil pokoj; a ja vám chcem pomôcť znovuobjaviť nádej. Dnes môj syn klope na tvoje srdce, a pozýva ťa znovu začať nový život, a, ako hovorí môj Syn, “staré veci pominuli”, preto ťa pozývam darovať mi tvoj hriech, lebo iba tak sa môžte cítiť byť milovaní. Nikto nemôže milovať, ako miluje môj Syn!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za všetkých tých, ktorí Vás zranili, a nedokážete odpustiť. Ja sa budem modliť, ako matka nad vami, aby som utešila všetky rany vášho srdca. Som medzi vami preto, aby ste sa necítili byť opustení, lebo nieste sami, Duch Tešiteľ je vždy s vami.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste modlitbou mohli žiť chodník, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás.
Upieram zrak, na každého z vás a žehnám vás všetkých!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

Pridaj komentár